คาสิโนออนไลน์ ไพ่บาคาร่าออนไลน์ ยอดขายสุทธิรวม GOAL889

คาสิโนออนไลน์ ไพ่บาคาร่าออนไลน์ สำหรับไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556อยู่ที่ 123.8 ล้านดอลลาร์ ลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับ 124.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2555 และสะท้อนถึงยอดขายที่ขยับเข้าสู่ไตรมาสที่สองจากไตรมาสที่สามเมื่อเทียบกับปฏิทินการเงินปี 2555

ยอดขายร้านค้าที่เปรียบเทียบได้ซึ่งรวมถึงยอดขายอีคอมเมิร์ซลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปี 2555 ยอดขายอีคอมเมิร์ซอยู่ที่ 13.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปี 2555

กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 38.2 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 41.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2555 อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 30.9% เทียบกับ 33.5% ในไตรมาสที่สามของปี 2555

รายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 10.2 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 13.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2555รายรับสุทธิอยู่ที่ 6.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.22 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด โดยอิงจากจำนวนหุ้นปรับลดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 28.2 ล้านหุ้น เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิในไตรมาสที่สามของปี 2555 ที่ 9.3

ล้านดอลลาร์ หรือ 0.33 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด โดยอิงจากจำนวนหุ้นปรับลดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 28.1 ล้านหุ้น ใช้อัตราภาษีที่แท้จริงในระยะยาวที่คาดการณ์ไว้ที่ 40% กำไรสุทธิที่ปรับแล้วในไตรมาสที่สามของปี 2555 อยู่ที่ 8.3 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.30 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด
ในตอนท้ายของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นการกระทบยอดของผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ GAAP กับผลลัพธ์ของ GAAP
สำหรับสามสิบเก้าสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2013:

ยอดขายสุทธิรวมอยู่ที่ 355.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9.0% เมื่อเทียบกับสามไตรมาสแรกของปีก่อน
ยอดขายร้านค้าที่เปรียบเทียบได้ซึ่งรวมถึงยอดขายอีคอมเมิร์ซลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับสามไตรมาสแรกของปี 2555 ยอดขายอีคอมเมิร์ซอยู่ที่ 38.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14.9% เมื่อเทียบกับสามไตรมาสแรกของปี 2555

กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 5.0% เป็น 108.5 ล้านดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 30.5% เทียบกับ 31.7% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
รายได้จาก คาสิโนออนไลน์ การดำเนินงานอยู่ที่ 21.3 ล้านดอลลาร์ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการดำเนินงานที่ 16.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2555 ซึ่งในระหว่างนั้นบริษัทรับรู้ค่าใช้จ่าย SG&A ที่ไม่ใช่เงินสดจำนวน 7.6 ล้านดอลลาร์ก่อนหักภาษี ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าชดเชยตามหุ้นที่เรียกโดยสาธารณะครั้งแรกของบริษัท การเสนอขาย

รายรับสุทธิอยู่ที่ 12.7 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นปรับลด โดยอิงจากจำนวนหุ้นปรับลดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 28.1 ล้านหุ้น เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2555 ที่ 14.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.55 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด โดยอิงจากจำนวนหุ้นปรับลดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

25.4 ล้านหุ้น ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2555 การปรับค่าชดเชยตามหุ้นที่ไม่ใช่เงินสดและใช้อัตราภาษีที่แท้จริงที่คาดหวังไว้ที่ 40% รายได้สุทธิที่ปรับแล้วอยู่ที่ 14.1 ล้านดอลลาร์หรือ 0.55 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในตอนท้ายของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นการกระทบยอดของผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ GAAP กับผลลัพธ์ของ GAAP
งบดุลและสภาพคล่อง

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 บริษัทมีเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจำนวน 50.6 ล้านดอลลาร์ และไม่มีเงินกู้ยืมหรือหนี้คงค้างในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแนวโน้มไตรมาส 4 ปี 2556

เรายังคงพบกับแนวโน้มการรับส่งข้อมูลที่อ่อนแอและสภาพแวดล้อมการส่งเสริมการขายในระดับสูงในร้านค้าปลีกสำหรับวัยรุ่น หากแนวโน้มเหล่านี้ดำเนินต่อไป เราคาดว่ายอดขายของร้านค้าที่เทียบเคียงได้ในไตรมาสที่สี่จะลดลงในช่วงกลางถึงตัวเลขหลักเดียว และรายได้สุทธิจะอยู่ในช่วง 4.2 ล้านถึง 6.0 ล้าน

ดอลลาร์ หรือ 0.15 ถึง 0.21 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งถือว่าอัตราภาษีที่แท้จริงที่คาดการณ์ไว้ที่ 40% และจำนวนหุ้นปรับลดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 28.3 ล้านหุ้น เทียบกับ 28.0 ล้านหุ้นปรับลดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว

รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สี่ของปี 2555 อยู่ที่ 8.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.32 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งรวมถึงอัตราภาษีที่แท้จริง 40% เพื่อทำให้ไตรมาสนั้นเปรียบเทียบกันได้ (ดูการกระทบยอดของผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ GAAP กับผลลัพธ์ GAAP ที่ส่วนท้ายของรุ่นนี้)แนวโน้มปีงบประมาณ 2556

เมื่อพิจารณาจากสมมติฐานของเราสำหรับไตรมาสที่สี่แล้ว ตอนนี้เราคาดว่ายอดขายสาขาเทียบเคียงจะลดลงในตัวเลขหลักเดียวที่ต่ำสำหรับปีงบประมาณ 2013 ใน 52 สัปดาห์เทียบกับ 52 สัปดาห์ โดยใช้สมมติฐานเหล่านี้และอัตราภาษีที่แท้จริงประจำปีที่คาดการณ์ไว้ที่ 40% กำไรสุทธิสำหรับปีงบประมาณ 2556

คาดว่าจะอยู่ในช่วง 16.9 ล้านดอลลาร์ถึง 18.7 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.60 ถึง 0.66 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด โดยอิงจากจำนวนหุ้นปรับลดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก จำนวน 28.1 ล้านหุ้น เทียบกับ 26.1 ล้านหุ้นปรับลดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับทั้งปี 2555

รายรับสุทธิที่ปรับแล้วทั้งปี 2555 อยู่ที่ 22.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงสี่ในสี่ของค่าใช้จ่ายชดเชยตามหุ้นต่อเนื่องเป็นจำนวนเงินรวม 2.7 ล้านดอลลาร์และอัตราภาษีที่แท้จริง 40% ตลอดทั้งปี โดยไม่รวมค่าธรรมเนียม SG&A แบบครั้งเดียวและภาษีแบบครั้งเดียว ผลประโยชน์ที่เกิดจากการแปลงเป็นบริษัท “C” ในไตรมาสที่สองของปี 2555 (ดูการกระทบยอดของผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ GAAP เป็นผลลัพธ์ GAAP ในตอนท้ายของรุ่นนี้)ข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์

การประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ทางการเงินมีขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16:30 น. ET (13:30 น. PT) ขอเชิญนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ (888) 452-4006 เวลา 16:25 น. ET (13:25 น. PT) การเรียกประชุมยังจะสามารถใช้ได้กับ

บุคคลที่สนใจผ่านการถ่ายทอดสดที่www.tillys.com โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์และเลือกลิงก์ “นักลงทุนสัมพันธ์” อย่างน้อย 15 นาทีก่อนเริ่มการโทรเพื่อลงทะเบียนและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จำเป็น

การโทรซ้ำทางโทรศัพท์จะสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2556 โดยกด (877) 870-5176 (ภายในประเทศ) หรือ (858) 384-5517 (ระหว่างประเทศ) และป้อนหมายเลขประจำตัวการประชุม: 8853090 โปรดทราบว่าผู้เข้าร่วมต้องป้อน หมายเลขประจำตัวการประชุมเพื่อเข้าถึงการเล่นซ้ำเกี่ยวกับ Tilly’s

Tilly’s เป็นผู้ค้าปลีกสินค้าเฉพาะทางสำหรับจุดหมายปลายทางที่เติบโตอย่างรวดเร็วในด้านเครื่องแต่งกาย รองเท้า และเครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก West Coast โดยมีการเลือกสรรที่หลากหลายของแบรนด์ที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ต้องการมากที่สุด ซึ่งมีรากฐานมาจากกีฬาแอ็กชัน ดนตรี ศิลปะ และแฟชั่น ทิลลีมีสำนักงานใหญ่ในแคลิฟอร์เนียภาคใต้และในขณะที่ 2 พฤศจิกายน 2013 ดำเนินการ 189 ร้านค้าและผ่านทางเว็บไซต์ของwww.tillys.com

มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAPการปรับค่าใช้จ่าย SG&A ทั้งปี 2555 ไม่รวมค่าใช้จ่ายตลอดชีพจำนวน 7.615 ล้านดอลลาร์สำหรับค่าชดเชยตามหุ้นในไตรมาสที่สอง และเพิ่มค่าธรรมเนียม 07 ล้านดอลลาร์สำหรับค่าชดเชยตามหุ้นในไตรมาสแรก คล้ายกับ ค่าใช้จ่ายต่อเนื่องในช่วงสามไตรมาสที่เหลือของปี 2555 ผลลัพธ์ของการปรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ในปี 2555 สะท้อนให้เห็นเฉพาะค่าใช้จ่ายชดเชยตามหุ้นที่ดำเนินการอยู่เท่านั้น ซึ่งอยู่ที่ 2.7 ล้านดอลลาร์ในทุกไตรมาสของปี

(2) การตั้งสำรองภาษีในไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2555 ถูกปรับปรุงเป็นอัตราภาษีที่แท้จริงในระยะยาวที่คาดหวังไว้ที่ 40% ในฐานะนิติบุคคล “C” อัตราบทบัญญัติภาษี GAAP ในปี 2555 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทถูกเก็บภาษีในฐานะนิติบุคคล “S” ในช่วงปีหนึ่ง หลังจากนั้นจึงถูกเก็บภาษีเป็นนิติบุคคล “C”

นอกเหนือจากการรายงานการวัดผลทางการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในสหรัฐอเมริกา (“GAAP”) แล้ว บริษัทยังมีมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ซึ่งรวมถึง “ค่าใช้จ่ายในการขายที่ปรับปรุงแล้ว ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร” “รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว” “ รายได้ที่ปรับแล้วก่อนภาษีเงินได้”, “การปรับบทบัญญัติภาษีเงินได้”, “รายได้สุทธิที่ปรับแล้ว”, “กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่ปรับแล้ว” และ “กำไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้ว” จำนวนเงินเหล่านี้ไม่เป็นไปตามหรือเป็นทางเลือกแทน GAAP ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้ให้ความโปร่งใสแก่นักลงทุนด้วยการช่วยแสดงให้เห็นผลลัพธ์ทางการเงิน: (i) ราวกับว่าบริษัทเป็น บริษัท “C” ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเปรียบเทียบที่ดีขึ้นของช่วงเวลาที่ผ่านมากับช่วงเวลาปัจจุบันในฐานะ “C” Corporation; และ (ii) เพื่อแยกรายการที่อาจไม่ได้บ่งชี้หรือไม่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานหลักของบริษัท ให้เป็นพื้นฐานที่ดีกว่าสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มในธุรกิจพื้นฐาน

สำหรับคำอธิบายของมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP และการกระทบยอดของมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP เหล่านี้กับมาตรการทางการเงินที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดซึ่งจัดทำขึ้นตาม GAAP โปรดดูตารางประกอบที่ชื่อว่า ” ข้อมูลเสริม – งบกำไรขาดทุนรวม; การกระทบยอดที่ไม่ใช่ -GAAP มาตรการทางการเงินต่อมาตรการทางการเงินของ GAAP” ที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าการปรับปรุงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 27 ตุลาคม 2555 ค่าใช้จ่าย SG&A สะท้อนถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียม 7.615 ล้านดอลลาร์สำหรับค่าชดเชยตามหุ้นตลอดชีพในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2555 และเพิ่มค่าธรรมเนียม 0.7 ล้านดอลลาร์สำหรับหุ้น- ค่าใช้จ่ายชดเชยสำหรับไตรมาสแรกคล้ายกับค่าใช้จ่ายต่อเนื่องในอีกสามไตรมาสของปีงบประมาณ 2555

(2) บทบัญญัติภาษีในไตรมาสที่สามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 27 ตุลาคม 2555 ได้รับการปรับเป็นอัตราภาษีที่แท้จริงในระยะยาวที่คาดหวังไว้ที่ 40% ในฐานะนิติบุคคล “C”
อัตราบทบัญญัติภ

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้และคำแถลงปากเปล่าที่ตัวแทนของเราจัดทำเป็นครั้งคราวเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อความเกี่ยวกับผลประกอบการและการเงินในอนาคตของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเฉพาะยอดขายของร้านที่เทียบเคียงได้ในอนาคต รายได้สุทธิในอนาคต อัตราภาษีที่คาดการณ์ไว้ และกลยุทธ์ระยะยาว และข้อความอื่นๆ เกี่ยวกับความคาดหวัง แผน ความตั้งใจ ความเชื่อหรือโอกาสในอนาคตที่ผู้บริหารแสดงเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงตามความคาดหวังและความเชื่อในปัจจุบันของฝ่ายบริหารwww.sec.gov และจากเว็บไซต์ของเราที่www.tillys.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ผู้อ่านไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร ซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น เราไม่รับภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น เอกสารเผยแพร่นี้ควรอ่านร่วมกับงบการเงินและหมายเหตุในแบบฟอร์ม 10-K ของเรา และในแบบฟอร์ม 10-Q ที่ยื่นต่อ SEC ในภายหลัง

DraftKings, Inc. ปิดรอบ Series B มูลค่า 24 ล้านเหรียญเพื่อขับเคลื่อนโมเมนตัมอย่างต่อเนื่องและกำหนดตลาดกีฬาแฟนตาซี
26 พฤศจิกายน 2556 12:01 น. เวลามาตรฐานตะวันออก
บอสตัน–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2562 DraftKings, Inc. ผู้ให้บริการชั้นนำด้านกีฬาแฟนตาซีรายวันทางออนไลน์และบนมือถือ โดยให้บริการแฟนตาซีเบสบอล แฟนตาซีฟุตบอล บาสเกตบอลแฟนตาซี และแฟนตาซีฮอกกี้ ได้ปิดรอบ Series B มูลค่า 24 ล้านเหรียญสหรัฐ การระดมทุนนำโดย Redpoint Ventures โดยมีส่วนร่วมโดย GGV Capital, Atlas Venture และ BDS Ventures DraftKings วางแผนที่จะใช้เงินเพื่อเป็นทุนด้านการตลาดและการจัดหา พัฒนาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และจ้างผู้มีความสามารถหลัก นำเสนอการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีรายวันและการตั้งถิ่นฐานในวันเดียวกัน DraftKings ทำให้การเล่นกีฬาแฟนตาซีง่ายขึ้นและเร็วขึ้นสำหรับผู้เล่นที่ช่ำชองและไม่เป็นทางการ

“DraftKings มีปีที่น่าทึ่ง แต่เรารู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”

ทวีตนี้
ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 DraftKings ได้กลายเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมกีฬาแฟนตาซีรายวันอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2556 เพียงอย่างเดียว DraftKings ได้เพิ่มฐานลูกค้าเป็นสามเท่า โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 10 เท่าเมื่อเทียบปีต่อปี ผลิตภัณฑ์ออนไลน์และมือถือของ DraftKings เป็นเพื่อนที่มีคุณค่าต่อประสบการณ์การรับชมกีฬาสด โดยสร้างสถิติการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่น่าประทับใจ

ปัจจุบันผู้เล่น DraftKings ใช้เวลามากกว่าห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์ในแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บไซต์ และแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆ โดยเฉลี่ย 2.6 รายการ นอกจากนี้ 75% (75%) ของลูกค้าที่ได้มาในปี 2555 ยังคงมีความเคลื่อนไหวในปี 2556 อันเนื่องมาจากการแข่งขันชิงเงินรางวัลและนวัตกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องซึ่งขับเคลื่อนโดยทีม DraftKings DraftKings มอบรางวัลมากกว่า 50 ล้านเหรียญในปี 2013 และการประกวด Fantasy Football Millionaire ในปี 2013 ที่กำลังจะมาถึงจะมอบเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัยสูงสุด จากเงินรางวัลรวม 3.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

“DraftKings มีปีที่น่าทึ่ง แต่เรารู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” Jason Robins ซีอีโอของ DraftKings กล่าว “จากนี้ไป เราจะยังคงให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้า โดยใช้ประโยชน์จากทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์และมือถือของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มือถือจะเป็นจุดสนใจสำหรับเราในปี 2014 Redpoint และ GGV ทั้งคู่มีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในการเล่นเกมบนมือถือ ซึ่งเราพบว่า น่าดึงดูดใจในหุ้นส่วนทุนจริงๆ”

“แง่มุมที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการลงทุนร่วมคือเมื่อเราเห็นบริษัทที่มีบทบาทในการสร้างปรากฏการณ์ผู้บริโภค DraftKings เป็นบริษัทประเภทนั้น” Tom Dyal หุ้นส่วนของ Redpoint Ventures กล่าว “แนวทางที่เป็นนวัตกรรมของ DraftKings ในการจับคู่รูปแบบการสร้างรายได้ที่ชัดเจนกับผู้ชมกีฬาแฟนตาซีที่มีส่วนร่วมจำนวนมากได้รับความสนใจจากเรา การดำเนินการและการมุ่งเน้นของทีม DraftKings ทำให้การลงทุนกับพวกเขาน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับเรา เราตื่นเต้นมากที่ได้เป็นนักลงทุนในขณะที่บริษัทกำลังเข้าสู่ขั้นต่อไปของการเติบโต”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว DraftKings อิงค์กรุณาเยี่ยมชมwww.draftkings.com

เกี่ยวกับ DraftKings:

เปิดตัวในเดือนเมษายน 2012 DraftKings ซึ่งตั้งอยู่ในบอสตันคือปลายทางการเล่นเกมออนไลน์ที่ผู้เล่นมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีรายวันในแฟนตาซีเบสบอล แฟนตาซีฟุตบอล แฟนตาซีบาสเก็ตบอล และแฟนตาซีฮอกกี้ DraftKings เสนอการแข่งขันฟรีและจ่ายทุกวันที่จ่ายรางวัลเป็นเงินสด เกมทั้งหมดมีโครงสร้างภายใต้รูปแบบเงินเดือน และมีการแข่งขันใหม่ทุกวันพร้อมการจ่ายเงินทันที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมเราได้ที่www.draftkings.com ; ชอบเราที่www.facebook.com/draftkings และติดตามเราได้ที่www.twitter.com/draftkings

เกี่ยวกับเรดพอยท์ เวนเจอร์ส:ลูกค้า Time Warner Cable สามารถเข้าถึง SHOWTIME ANYTIME ® บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือได้แล้ว
26 พฤศจิกายน 2556 11:30 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
นิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2562 Time Warner Cable ประกาศเปิดตัวบริการตรวจสอบความถูกต้องของ Showtime Networks SHOWTIME ANYTIME ลูกค้า Time Warner Cable และ Bright House Networks ที่สมัครเป็นสมาชิก SHOWTIME® สามารถเข้าถึงการเขียนโปรแกรมของเครือข่ายได้ตามความต้องการฟรีไม่จำกัดหลายร้อยชั่วโมง รวมถึงการถ่ายทอดสดของฟีด SHOWTIME ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง , iPhone ® , iPad ® , โทรศัพท์และแท็บเล็ต Android™ หรือ Kindle Fire™ ทุกที่ในสหรัฐอเมริกา

“นี่เป็นก้าวสำคัญในความพยายามของเราในการทำให้ SHOWTIME ANYTIME ใช้งานได้ 100% ของจักรวาลวิดีโอแบบหลายช่อง”

ทวีตนี้
ไมค์ แองกัส รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิดีโอของ Time Warner Cable กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่สามารถเพิ่ม SHOWTIME ได้ทุกเวลาในผลิตภัณฑ์ TV Everywhere ที่กำลังเติบโตของเรา “ตอนนี้ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงโปรแกรม SHOWTIME ที่พวกเขาชื่นชอบได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลา”

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Time Warner Cable เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรกับ SHOWTIME ANYTIME” Tom Christie ประธานฝ่ายจัดจำหน่าย การพัฒนาธุรกิจ และการดำเนินงานเครือข่ายสำหรับ Showtime Networks กล่าว “นี่เป็นก้าวสำคัญในความพยายามของเราในการทำให้ SHOWTIME ANYTIME ใช้งานได้ 100% ของจักรวาลวิดีโอแบบหลายช่อง”

เป็นครั้งแรกที่สมาชิก Time Warner Cable และ Bright House Networks จะสามารถใช้ SHOWTIME ได้ตลอดเวลาเพื่อดูซีซันปัจจุบันและที่ผ่านมาของซีรีส์ต้นฉบับ SHOWTIME ที่ได้รับรางวัล รวมถึง DEXTER ® , RAY DONOVAN, HOMELAND, MASTERS OF SEX, CALIFORNICATION, HOUSE ทั้งเรื่องโกหก เว็บบำบัด ตอน และ พยาบาลแจ็คกี้ควบคู่ไปกับหนังฮิตในบ็อกซ์ออฟฟิศ กีฬายอดนิยม สารคดีและรายการพิเศษ ทุกที่ทุกเวลาที่พวกเขาต้องการดู – ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือระหว่างเดินทาง

ในการเข้าถึง SHOWTIME Anytime, Time Warner Cable ของสมาชิก SHOWTIME สามารถไปwww.ShowtimeAnytime.com หรือดาวน์โหลดแอป ANYTIME SHOWTIME ผ่านทางiTunes App Store , Google Play สโตร์หรือAmazon Appstore ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์การสมัครสมาชิก SHOWTIME ได้โดยลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Time Warner Cable เลือกการรับชมและเริ่มรับชม

เกี่ยวกับ Time Warner CableCEA ประกาศรางวัลและกิจกรรมใหม่สำหรับ 2014 International CES
2014 ระหว่างประเทศ CES
26 พฤศจิกายน 2556 11:24 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
อาร์ลิงตัน .– ( บิสิเนสไว ) – The Consumer Electronics Association (CEA) ®ประกาศในวันนี้ชุดใหม่ได้รับรางวัลและกิจกรรมสำหรับ 2014 International CES ®รวมทั้งการพัฒนาของรางวัลปีที่ Engadget ที่ดีที่สุดของรางวัล CES และ เวที UP Global LIVE CES 2014 เป็นเจ้าของและผลิตโดย CEA เป็นที่รวมของบรรดาผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภค และจะจัดขึ้นในวันที่ 7-10 มกราคม 2014 ที่ลาสเวกัส รัฐเนวาดา

“งาน CES ยังคงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ร่วมกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแบบไดนามิกที่เราเป็นตัวแทน และรางวัลและกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้ประสบการณ์จริงของงาน CES มีชีวิตชีวาขึ้นมา”

ทวีตนี้
“งาน CES แสดงถึงคำมั่นสัญญาและพลังของเทคโนโลยี และรางวัลและกิจกรรมเหล่านี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจัดการแสดงเพื่อเน้นย้ำแง่มุมต่างๆ ของนวัตกรรม” Karen Chupka รองประธานอาวุโส งานอีเวนต์และการประชุมของ CEA กล่าว “งาน CES ยังคงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ร่วมกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแบบไดนามิกที่เราเป็นตัวแทน และรางวัลและกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้ประสบการณ์จริงของงาน CES มีชีวิตชีวาขึ้นมา”

ในบรรดาโปรแกรมและงานมอบรางวัลพิเศษกว่า 20 รายการที่จะนำเสนอในงาน CES เช่นCEA MoDev Hackathon , Mobile Apps ShowdownและLast Gadget Standingไฮไลท์ใหม่ ได้แก่:

Variety’s 2014 Breakthrough of the Year Awards – งานพรมแดงที่ไม่เหมือนใครซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2014 จะเป็นการเฉลิมฉลองความสามารถที่หลากหลาย จากสาขาภาพยนตร์, โทรทัศน์, กีฬา, ดนตรี, ตลก, เทคโนโลยี, การกุศลและโซเชียลมีเดีย นวัตกรและผู้บุกเบิกจะได้รับรางวัลแสดงสดบนเวทีในโรงละคร Las Vegas Hotel (LVH) การแสดงยังมีการแสดงดนตรีสดและการแสดงตลกตั้งแต่เวลา 19:30 น. (พรมแดงเริ่มเวลา 18:30 น.)
Engadget Best of CES Awards – Engadget จะประสานงาน ตัดสิน และผลิตรางวัล “Best of CES” อย่างเป็นทางการ บรรณาธิการอาวุโสของ Engadget จะลงคะแนนสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยพิจารณาจากนวัตกรรม คุณภาพของการออกแบบ ประสิทธิภาพโดยรวม และความต้องการของตลาด ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับการประกาศทางออนไลน์และในพอดคาสต์ Engadget ในวันพุธที่ 8 มกราคม และผู้ชนะจะได้รับการเปิดเผยบนเวทีใน Las Vegas Convention and World Trade Center (LVCC), Grand Lobby ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม
UP Global LIVE Stage – ต่อยอดจากความสำเร็จของ Startup America Partnership ในงาน CES 2013 UP Global LIVE จะแสดงชุมชนสตาร์ทอัพ อำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อ และจัดเตรียมโปรแกรมสี่วันใน Eureka Park UP Global LIVE จะนำเสนอแผงร่วมกับผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียง VCs สื่อ และบริษัทรุ่นใหม่อื่นๆ โปรแกรมพิเศษ เวลาทำการ การเสนอขาย และการสร้างเครือข่ายจะนำเสนอที่ปลายทางของยูเรก้าพาร์คแห่งนี้
รายชื่อรางวัลและกิจกรรมทั้งหมดของเราในงาน CES 2014 มีให้ที่นี่เช่นกัน

งาน CES 2014 จะมีผู้แสดงสินค้ามากกว่า 3,200 รายที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคล่าสุดใน 15 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน CES นานาชาติปี 2014 โปรดไปที่CESweb.org

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: ชื่ออย่างเป็นทางการของงานเทคโนโลยีระดับโลกคือ “International CES” การอ้างอิงถึงการแสดงที่ตามมาสามารถย่อให้สั้นลงเป็น “CES” กรุณาอย่าใช้ “Consumer Electronics Show” เพื่ออ้างถึง International CES

เกี่ยวกับงาน CES:Fighters Only และ Bodybuilding.com ประกาศความร่วมมือด้านการพิมพ์พิเศษด้วยการเปิดตัวนิตยสาร TRAIN
สิ่งพิมพ์ใหม่จะวางจำหน่ายที่แผงหนังสือทั่วประเทศและแจกจ่ายให้กับลูกค้า Bodybuilding.com เป็นของขวัญสำหรับทุกคำสั่งซื้อ

International CES เป็นสถานที่ชุมนุมของบรรดาผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภคทั่วโลก ได้ทำหน้าที่เป็นพื้นที่พิสูจน์สำหรับนักประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมานานกว่า 40 ปี ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกที่มีการนำนวัตกรรมรุ่นต่อไปออกสู่ตลาด ในฐานะที่เป็นงานจริงที่ใหญ่ที่สุด CES นำเสนอทุกแง่มุมของอุตสาหกรรม และเนื่องจากสมาคมนี้เป็นเจ้าของและผลิตโดย Consumer Electronics Association (CEA) ซึ่งเป็นสมาคมการค้าเทคโนโลยีที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคในสหรัฐฯ มูลค่า 203 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงดึงดูดผู้นำธุรกิจและนักคิดผู้บุกเบิกของโลกเข้าสู่ฟอรัมที่มีการจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในอุตสาหกรรม ติดตาม CES ออนไลน์ได้ที่www.CESweb.org และผ่านโซเชียลมีเดีย: http://www.cesweb.org/social

Time Warner Cable Inc. (NYSE: TWC) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิดีโอ ข้อมูลความเร็วสูง และเสียงรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยเชื่อมต่อลูกค้ามากกว่า 15 ล้านรายเข้ากับความบันเทิง ข้อมูล และอื่นๆ Time Warner Cable Business Class นำเสนอบริการข้อมูล วิดีโอ และเสียงแก่ธุรกิจทุกขนาด บริการ backhaul เสาส่งสัญญาณมือถือให้กับผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย และระดับองค์กร โฮสติ้งที่เปิดใช้งานระบบคลาวด์ แอพพลิเคชั่นและบริการที่มีการจัดการ Time Warner Cable Media ซึ่งเป็นหน่วยงานโฆษณาของ Time Warner Cable นำเสนอโซลูชั่นการโฆษณาที่เป็นนวัตกรรมใหม่แก่บริษัทระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ Time Warner Cable ได้ที่www.twc.com , www.twcbc.com และwww.twcmedia.com .

เกี่ยวกับ Showtime Networks Inc.นิตยสาร TRAIN เปิดตัวในฐานะความร่วมมือระหว่าง Fighters Only Ltd และ Bodybuilding.com สิ่งพิมพ์จะสามารถใช้ได้ผ่านการสมัครสมาชิก บนแผงขายหนังสือพิมพ์ที่ร้านค้าปลีกรายใหญ่ทั้งหมด และในรูปแบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม iTunes และ Kindle (กราฟิก: บิสิเนส ไวร์)

26 พฤศจิกายน 2556 11:02 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
ลอนดอน–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2559 Fighters Only Ltd และ Bodybuilding.com ประกาศในวันนี้ถึงการเป็นหุ้นส่วนการพิมพ์และการจัดจำหน่ายพิเศษเพื่อผลิตนิตยสารเกี่ยวกับการออกกำลังกายฉบับใหม่ชื่อ TRAIN นิตยสารจะผลิตทุก ๆ สี่สัปดาห์ (13 ครั้งต่อปี) และจะให้โอกาสผู้อ่านได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายและคำแนะนำด้านโภชนาการที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของอุตสาหกรรม นิตยสาร TRAIN จะพร้อมให้บริการผ่านการสมัครสมาชิก บนแผงขายหนังสือพิมพ์ที่ร้านค้าปลีกรายใหญ่ทั้งหมด และในรูปแบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม iTunes และ Kindle

“TRAIN นำเสนอเนื้อหาที่เหนือกว่าในด้านการฝึกอบรม โภชนาการ และการเสริมอาหาร การเป็นหุ้นส่วนของเราเป็นเรื่องธรรมชาติเท่านั้น”

ทวีตนี้
เพื่อแสดงความขอบคุณต่อลูกค้าผู้มีอุปการคุณของ Bodybuilding.com นิตยสาร TRAIN ฉบับฟรีจะถูกรวมไว้ในคำสั่งซื้อขาออกในแต่ละเดือน

“นิตยสาร TRAIN จะเป็นชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมาย” Rob Hewitt เจ้าของและซีอีโอของ Fighters Only Ltd และผู้จัดพิมพ์นิตยสาร TRAIN กล่าว “เราต้องการมอบเนื้อหาที่ใช้งานได้จริงที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกและนำเสนอในรูปแบบที่จับต้องได้ ซึ่งสามารถช่วยขยายการเข้าถึงและบริการของเว็บไซต์ Bodybuilding.com

“ด้วยการนำเสนอชื่อผ่านแพลตฟอร์มมัลติมีเดีย เราสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาด้วยการมีร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพดีขึ้น และแข็งแรงขึ้น ตลอดจนช่วยให้ผู้อื่นบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เราไม่ต้องการให้คนอ่านนิตยสารง่ายๆ เราต้องการให้พวกเขาใช้มัน!”

“เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ TRAIN Magazine” Ryan DeLuca ซีอีโอของ Bodybuilding.com กล่าว “TRAIN นำเสนอเนื้อหาที่เหนือชั้นในด้านการฝึกอบรม โภชนาการ และการเสริมอาหาร การเป็นหุ้นส่วนของเราเป็นเรื่องธรรมชาติเท่านั้น”

อุตสาหกรรมการออกกำลังกายกำลังเติบโตอย่างทวีคูณ และมากกว่าที่เคยเป็นมา ผู้คนกำลังมองหาความช่วยเหลือและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย ด้วยการเข้าถึงการฝึกอบรมและคำแนะนำด้านโภชนาการที่ดีที่สุด ผู้คนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและรูปลักษณ์ของพวกเขาให้ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง

การเป็นพันธมิตรด้านมัลติมีเดียช่วยให้สามารถจัดส่งเนื้อหาไปยังผู้ใช้ปลายทางได้ในทุกรูปแบบสื่อเท่าที่จะจินตนาการได้ ในขณะที่ฟอรัมโซเชียลผ่านชุมชน BodySpace บนเว็บไซต์ Bodybuilding.com จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือแบบสดๆ และตำแหน่งที่เนื้อหาของนิตยสารและเว็บไซต์สามารถทำได้ จะมีการหารือ

นิตยสาร TRAIN จะวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และยุโรป นิตยสารฉบับสากลจะตามมาในไม่ช้า

เกี่ยวกับนักสู้เท่านั้น:

Fighters Only Ltd เป็นผู้จัดพิมพ์นิตยสาร Fighters Only ซึ่งเป็นนิตยสารศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานฉบับแรกและใหญ่ที่สุดในโลก และนิตยสาร TRAIN ซึ่งเป็นพันธมิตรการพิมพ์อย่างเป็นทางการของ Bodybuilding.com นิตยสารทั้งสองฉบับจัดจำหน่ายในต่างประเทศและได้รับการสนับสนุนจากเว็บไซต์ แอปพลิเคชันดิจิทัล และนิตยสารแท็บเล็ต นักสู้เท่านั้นยังผลิตพิธีมอบรางวัล World Mixed Martial Arts ซึ่งเป็นงานสไตล์ ‘Oscars’ สดที่จัดขึ้นที่ลาสเวกัสทุกปี รายการออกอากาศทาง FOX Sports Networks ในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศผ่านเครือข่ายอื่นๆ

เกี่ยวกับ Bodybuilding.com:

Bodybuilding.com นำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและฟิตเนสมากกว่า 13,000 รายการ เพื่อช่วยให้ผู้คนมากกว่า 7.5 ล้านคนทุกเดือนบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพ ฟิตเนส และรูปร่างหน้าตา รวมถึงข้อมูลฟรีกว่า 35,000 หน้า รวมถึงบทความและวิดีโอมากกว่า 20,000 รายการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ฝึกสอนออนไลน์และเนื้อหาใหม่ที่เพิ่มทุกวัน

Bodybuilding.com ยังมีโปรแกรมการฝึก MMA ที่ไม่ยอมใครง่ายๆ ที่สุด ตั้งแต่โภชนาการและการเสริมอาหาร ไปจนถึงนักชกที่ดุเดือดและดุเดือดที่สุดบนเสื่อ ด้วยการสัมภาษณ์สด วิดีโอทีละขั้นตอน โปรแกรมการฝึกอบรมที่ไม่เหมือนใคร ความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเพิ่มเติม ทำให้เป็นร้านค้าครบวงจรสำหรับชัยชนะ

Showtime Networks Inc. (SNI) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CBS Corporation เป็นเจ้าของและดำเนินการเครือข่ายโทรทัศน์ระดับพรีเมียม SHOWTIME ® , THE MOVIE CHANNEL ™และ FLIX ®รวมถึงช่องมัลติเพล็กซ์ SHOWTIME 2 ™ , SHOWTIME ® SHOWCASE, SHOWTIME EXTREME ® , SHOWTIME BEYOND ® , SHOWTIME NEXT ® , SHOWTIME WOMEN ® , SHOWTIME FAMILY ZONE ®และ THE MOVIE CHANNEL ™ XTRA SNI ยังนำเสนอ SHOWTIME HD ™ , THE MOVIE CHANNEL ™ HD, SHOWTIME ON DEMAND ®และช่องทาง™กับความต้องการและการบริการการตรวจสอบเครือข่ายของ SHOWTIME ANYTIME ® SNI ยังจัดการเครือข่ายมิ ธ โซเนียน™ซึ่งเป็น บริษัท ร่วมทุนระหว่าง SNI และสถาบัน Smithsonian ซึ่งมีมิ ธ โซเนียนช่อง™ ฟีด SNI ทั้งหมดให้เสียงที่ดียิ่งขึ้นโดยใช้ Dolby Digital 5.1 SNI ตลาดและจัดจำหน่ายกีฬาและกิจกรรมความบันเทิงสำหรับการจัดนิทรรศการให้กับสมาชิกบนพื้นฐานจ่ายต่อมุมมองผ่าน SHOWTIME PPV ®

ตั้งแต่ปี 2542 ทีมงาน Redpoint ได้ร่วมมือกับผู้ก่อตั้งที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งสร้างตลาดใหม่หรือกำหนดตลาดที่มีอยู่ใหม่ Redpoint ได้สนับสนุน HomeAway, Fortinet, Heroku, Netflix, TiVo, Juniper, RightMedia, Zimbra, LifeSize, Netflix, TiVo, Juniper, RightMedia, Zimbra, LifeSize และอีกมากมายตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่ช่วยให้พวกเขาพลิกโฉมอุตสาหกรรมของตน ด้วยกองทุนมูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์ Redpoint ได้ให้เงินทุนแก่ IPO & M&A มากกว่า 375 และ 121 รายการ และลงทุนอย่างแข็งขันในบริษัทเทคโนโลยีระดับองค์กรและผู้บริโภคที่ก่อกวนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นเติบโต

ข่าวด่วน: หัวข้อยอดนิยมเปลี่ยน Black Friday เป็น “Burgundy Friday”
ผู้ประกาศข่าวในตำนาน รอน เบอร์กันดี เปิดฤดูกาลด้วย “Burgundy Friday” ที่ Hot Topic เท่านั้น โดยรอภาพยนตร์เรื่องใหม่“Anchorman 2: The Legend Continues”

26 พฤศจิกายน 2556 11:00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
เมืองแห่งอุตสาหกรรม แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2562 Hot Topic ประกาศ “เรื่องใหญ่” เพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาของรอน เบอร์กันดีในจอภาพยนตร์เรื่อง Anchorman 2: The Legend Continues ของ Paramount Pictures ในโรงภาพยนตร์ช่วงวันหยุดนี้ : จะเปลี่ยนชื่อ Black Friday ตามผู้ประกาศข่าวในตำนานของอเมริกา – เกียรติยศไม่เคยมอบให้ใคร เคย. ในปีนี้ Hot Topic จะทำลายประเพณีและเฉลิมฉลองBurgundy Friday ในช่วงวันช้อปปิ้งที่คึกคักที่สุด – และวันหยุดสุดสัปดาห์ – ของปี

“’Anchorman 2: The Legend Continues’ จะยิ่งใหญ่ในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ ดังนั้นเราจึงต้องการสนับสนุนการเปิดตัวด้วยแคมเปญที่คู่ควรกับ Ron Burgundy”

ทวีตนี้
Hot Topic จะเปิดตัว Burgundy Friday และช่วงเทศกาลวันหยุดด้วยผลิตภัณฑ์มากมายจากทั้งภาพยนตร์ Anchorman ภาคแรกและ “ Anchorman 2: The Legend Continues”รวมถึงเสื้อยืดสุดพิเศษ พวงกุญแจพูดได้ โคโลญจ์ Sex Panther สุดคลาสสิก และแน่นอน -ขายออก 13” รอน เบอร์กันดี แอ็คชั่นฟิกเกอร์

” ‘Anchorman 2: The Legend Continues’จะยิ่งใหญ่ในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ ดังนั้นเราจึงต้องการสนับสนุนการเปิดตัวด้วยแคมเปญที่คู่ควรกับ Ron Burgundy” Cindy Levitt รองประธานและผู้จัดการสินค้าทั่วไปของ Hot Topic กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นมาก เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลช้อปปิ้งวันหยุดกับ Burgundy Friday และเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผลิตภัณฑ์ Anchorman ที่แฟน ๆ ชื่นชอบในเวลาเดียวกับภาพยนตร์เรื่องใหม่”

LeeAnne Stables ประธานฝ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและหัวหน้าฝ่าย Worldwide Marketing Partnerships ของ Paramount Pictures แสดงความคิดเห็นว่า “ตอนนี้ไม่มีหัวข้อไหนร้อนแรงไปกว่า Ron Burgundy และเขาก็โด่งดังมากจน Hot Topic ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวันช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของปี” “นั่นทำให้ Hot Topic เป็นสำนักงานใหญ่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับแฟน ๆ ที่จะเตรียมพร้อมตอนนี้เพื่อความสนุกเมื่อภาพยนตร์เข้าฉาย”

Hot Topic จะจัดกิจกรรมออนไลน์มากมาย รวมถึงการชิงโชคที่ผู้ชนะจะได้รับการฉายภาพยนตร์แบบส่วนตัวของ “ Anchorman 2: The Legend Continues ”

รอน เบอร์กันดี (วิล เฟอร์เรลล์) นักข่าวของซานดิเอโก (วิล เฟอร์เรลล์) นักข่าวของซานดิเอโก ได้กลับมาที่โต๊ะข่าวใน “Anchorman 2: The Legend Continues” ด้วยยุค 70 ที่อยู่เบื้องหลังเขา กลับมาอีกครั้งคือผู้ประกาศข่าวและภรรยาของ Ron, Veronica Corningstone (Christina Applegate), Brick Tamland (Steve Carell), นักข่าวข้างถนน Brian Fantana (Paul Rudd) และนักกีฬา Champ Kind (David Koechner) – ทั้งหมด ที่ไม่ทำให้มันง่ายที่จะอยู่อย่างมีระดับ…ในขณะที่นิวยอร์กและช่องข่าว 24 ชั่วโมงแรกของประเทศโดยพายุ อำนวยการสร้างโดย จัดด์ อพาโทว์, วิลล์ เฟอร์เรลล์ และ อดัม แมคเคย์ เขียนโดย วิลล์ เฟอร์เรลล์ และ อดัม แมคเคย์ กำกับการแสดงโดยอดัม แมคเคย์

“ Anchorman 2: The Legend Continues ” เปิดในโรงภาพยนตร์ทุกที่ในวันหยุดนี้

เกี่ยวกับหัวข้อยอดนิยม:Rolex และ Palm Beach International Equestrian Center ลงนามความร่วมมือ 10 ปีที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อพลิกโฉมการแสดงกระโดดสำหรับอเมริกา
2014 FTI Consulting Winter Equestrian Festival ที่จะมีห้า CSI 5 * เหตุการณ์และบันทึก 51 FEI Ranking Classs Over the Circuit

Hot Topic เป็นผู้ค้าปลีกเฉพาะทางในห้างสรรพสินค้าและบนเว็บซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นหัวดื้อและแสดงออกมาเกือบ 25 ปี Hot Topic นำเสนอเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่เกี่ยวข้องกับวงดนตรีและวัฒนธรรมป๊อป สินค้าลิขสิทธิ์ และเครื่องแต่งกายแฟชั่นและเครื่องประดับ Hot Topic มีร้านค้า 635 แห่งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเปอร์โตริโก และร้านค้าออนไลน์ที่ hottopic.com ค้นหา Hot Topic บน Twitter (twitter.com/hottopic), Facebook (facebook.com/hottopic), YouTube (youtube.com/hottopic) และ Instagram (instagram.com/hottopic)

เกี่ยวกับพาราเมาท์ พิคเจอร์ส คอร์ปอเรชั่น:การวิจัยและการตลาด: รายงานประจำปี 2556 เกี่ยวกับตลาดเสื้อผ้ากีฬาและฟิตเนสนานาชาติ
28 พฤศจิกายน 2556 06:54 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
ดับลิน – ( บิสิเนสไว ) – วิจัยและการตลาด ( http://www.researchandmarkets.com/research/3kr8lq/sports_and#summary ) ได้ประกาศการเพิ่มของ”รายงาน 2013 ในกีฬานานาชาติและตลาดเครื่องแต่งกายการออกกำลังกาย” รายงาน แก่การถวายของพวกเขา

“รายงานตลาดเสื้อผ้ากีฬาและฟิตเนส ประจำปี 2556”

ทวีตนี้
ทั่วโลก การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและฟิตเนสแบบบุคคลและแบบทีมกำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสร้างแรงผลักดันที่สำคัญให้กับการขายชุดกีฬาและฟิตเนสในปีต่อๆ ไป ภายในภูมิภาคที่กำลังพัฒนา แนวโน้มสู่ความเป็นตะวันตกกำลังตามทันอย่างรวดเร็ว และเมื่อรวมกับระดับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น มีความต้องการใช้ชุดกีฬาสำหรับกีฬาและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปอย่างมาก

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมุ่งไปในทิศทางที่หลากหลาย ตลาดเสื้อผ้ากีฬาได้ค้นพบรูปแบบใหม่ – ความเก่งกาจ การรับรู้แฟชั่นที่เพิ่มขึ้น การมีส่วนร่วมด้านกีฬาที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้หญิง การเน้นที่ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และความสะดวกสบาย และมุ่งเน้นไปที่รูปแบบชีวิตที่มีสุขภาพดี – ที่ขับเคลื่อน การเจริญเติบโต. สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดสินค้ากีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยังคงกำหนดมาตรฐานระดับโลกในอุตสาหกรรมนี้

กีฬาเฉพาะทางและเครื่องแต่งกายที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความต้องการเสื้อผ้า อุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริมประเภทต่างๆ

Paramount Pictures Corporation (PPC) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์บันเทิงระดับโลก เป็นหน่วยงานหนึ่งของไวอาคอม (NASDAQ: VIAB, VIA) ซึ่งเป็นบริษัทเนื้อหาชั้นนำที่มีแบรนด์ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และความบันเทิงดิจิทัลที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ Paramount ควบคุมคอลเลกชั่นของแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภาพยนตร์บันเทิง เช่น Paramount Pictures, Paramount Animation, Paramount Vantage, Paramount Classics, Insurge Pictures, MTV Films และ Nickelodeon Movies การดำเนินงาน PPC ยังรวมถึง Paramount Home Media Distribution, Paramount Pictures International, Paramount Licensing Inc. และ Paramount Studio Group

เวลลิงตัน, ฟลอริดา–( BUSINESS WIRE )–22 ส.ค. 61 Equestrian Sport Productions (ESP) และ Rolex SA ลงนามในข้อตกลงการเป็นผู้สนับสนุนระยะเวลา 10 ปีที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อทำให้ Rolex เป็น “นาฬิกาอย่างเป็นทางการ” ของ Palm Beach International Equestrian Center (PBIEC) และ FTI Consulting Winter Equestrian Festival (FTI WEF) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก FTI WEF ให้บริการม้าเกือบ 6,000 ตัวและผู้ขับขี่ 2,000 คนจาก 50 รัฐและกว่า 30 ประเทศ

“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ด้วยความร่วมมือครั้งนี้ เราจะจัดหาทรัพยากรเพื่อยกระดับ Show Jumping for the Americas และเปิดเผย PBIEC ต่อผู้ชมทั่วโลกในวงกว้าง”

ทวีตนี้
การเป็นหุ้นส่วนระยะยาวจะช่วยให้เงินรางวัลเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ 1.63 ล้านดอลลาร์ ทำให้ยอดรวมทั้งหมดอยู่ที่กว่า 8 ล้านดอลลาร์ที่ FTI WEF ทำให้เป็นหนึ่งในสนามที่ร่ำรวยที่สุดในโลก กิจกรรม CSI 5* ที่ได้รับคะแนน FEI ใหม่สามรายการจะถูกเพิ่มลงในกำหนดการ ซึ่งจะทำให้ห้าสัปดาห์จาก 12 สัปดาห์ระหว่างการแข่งขันที่ระดับสูงสุดใน Show Jumping นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขัน Palm Beach Challenge มูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งนำเสนอโดยโอกาสโบนัสของ Rolex

ไฮไลท์อีกประการหนึ่งของสมาคมคืองาน CSI 5* Grand Prix สองรายการจะถูกถ่ายทอดสด และงานอื่นๆ อีกมากมายจะเผยแพร่โดย Rolex ผ่านพันธมิตรด้านสื่อในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา

Mark Bellissimo ซีอีโอของ Equestrian Sport Productions, LLC กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ด้วยความร่วมมือครั้งนี้ เราจะจัดหาทรัพยากรเพื่อยกระดับ Show Jumping for the Americas และเปิดเผย PBIEC ต่อผู้ชมทั่วโลกในวงกว้าง”

Arnaud Boetsch ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของ Rolex กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขยายและขยายขอบเขตของการเป็นพันธมิตรที่ยาวนานและประสบความสำเร็จของเรากับสถานที่อันทรงเกียรตินี้และกิจกรรมระดับโลกที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่จัดขึ้น Rolex และ Palm Beach International Equestrian Center มีความหลงใหลในความเป็นเลิศและความสมบูรณ์แบบร่วมกันอย่างแน่นอน”

วันที่ของการแสดง CSI 5* ปี 2014 ได้แก่ FTI WEF 3 ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม FTI WEF 5 ตั้งแต่วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ FTI WEF 7 ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ FTI WEF 10 ตั้งแต่ 12-16 มีนาคม และ FTI WEF 12 ตั้งแต่วันที่ 26-30 มีนาคม นอกจากการแสดง CSI 5* ห้ารายการแล้ว ยังมีเหตุการณ์ CSI 4* สามรายการ, CSI 3* และ CSI 2* สองรายการในระหว่างวงจร

FTI WEF สัปดาห์ที่ 3, 5, 7 และ 10 จะนำเสนอ Saturday Night Grand Prix มูลค่า 300,000 เหรียญสหรัฐ FTI WEF 12 จะนำเสนอ FTI Consulting Finale Grand Prix มูลค่า 500,000 เหรียญสหรัฐ

“Palm Beach Challenge นำเสนอโดย Rolex” ใช้กับกิจกรรม 4 ใน 5 รายการ* และมอบโบนัส 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับม้าและผู้ขับขี่ที่ชนะการแข่งขัน CSI 5* Grand Prix สี่รายการติดต่อกันที่ FTI WEF 3, 5, 10 และ 12. ผู้ชนะการแข่งขันกรังปรีซ์สองครั้งติดต่อกันจะได้รับ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และผู้ชนะสามในสี่จะได้รับโบนัส 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

สุดท้าย Rolex ได้ให้การสนับสนุนอย่างมากต่อ FTI Consulting Great Charity Challenge (GCC) ซึ่งนำเสนอโดย Fidelity Investments การแข่งขันขี่ม้าโชว์กระโดดที่ก่อตั้งโดย Mark Bellissimo และ Paige ลูกสาวของเขา งานนี้ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2014 เป็นการแข่งขันที่นักขี่ม้าชั้นนำของโลกได้ร่วมทีมกับครอบครัวที่โดดเด่นที่สุดของกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันที่ไม่เหมือนใครซึ่งจะมอบเงินรางวัลจำนวนมหาศาลให้กับองค์กรการกุศลที่สุ่มเลือกจากทั้งหมด 34 แห่งในปาล์มบีช เขต.

เกี่ยวกับ ROLEX

Rolex มีชื่อเสียงที่ไม่มีใครเทียบได้ในด้านคุณภาพและความเชี่ยวชาญทั่วโลก นาฬิกา Oyster เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเลิศ ประสิทธิภาพ และศักดิ์ศรี ผู้บุกเบิกในการพัฒนานาฬิกาข้อมือมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 แบรนด์นี้เป็นต้นกำเนิดของนวัตกรรมที่สำคัญหลายอย่างในการผลิตนาฬิกา รวมถึง Oyster นาฬิกาข้อมือกันน้ำรุ่นแรก และกลไกการไขลานอัตโนมัติด้วยโรเตอร์ Perpetual Rolex ยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสนับสนุนศิลปะ การสำรวจ กีฬา และสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการสนับสนุนและการกุศล Rolex อยู่ในกีฬาขี่ม้ามาตั้งแต่ปี 1957

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.rolex.com

เกี่ยวกับศูนย์ขี่ม้านานาชาติปาล์มบีช

ศูนย์ขี่ม้านานาชาติปาล์มบีช (PBIEC) ถือเป็นสถานที่เล่นกีฬาขี่ม้าที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในอเมริกาในปัจจุบัน เป็น “จุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์นักขี่ม้า” ที่มีเนื้อที่ 160 เอเคอร์ ตั้งอยู่ใจกลางสวรรค์ของนักขี่ม้าขนาด 8,000 เอเคอร์ในเมืองเวลลิงตัน รัฐฟลอริดา ห่างจากปาล์มบีชทางตะวันตกเพียง 20 ไมล์

มีวงแหวนการแข่งขัน 16 วงทั่วทั้งศูนย์แสดงขี่ม้าที่เหมาะสำหรับงาน Show Jumping, Hunter และ Dressage ที่ดีที่สุดในโลก พื้นที่แสดง PBIEC ให้ผู้ชมได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่งดงามและเพลิดเพลินไปกับการแข่งขันขี่ม้า มีศาลาต้อนรับและผู้ขายจำนวนมากที่อุทิศให้กับการรับประทานอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง และพื้นที่วีไอพี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขี่ม้ากีฬาโปรดักชั่นและปาล์มบีชอินเตอร์เนชั่นแนลศูนย์ขี่ม้า, กรุณาเยี่ยมชมwww.equestriansport.comบริษัท Toro ประกาศผลประกอบการประจำปีงบประมาณ 255627 พฤศจิกายน 2556 16:30 น. เวลามาตรฐานตะวันออกบลูมิงตัน, มินนิโซตา–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2556 The Toro Company (NYSE: TTC) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทจะเปิดเผยผลประกอบการทั้งปีงบประมาณ 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลาประมาณ 07:30 น. (CST) บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เวลา 10.00 น. (CST) ในวันนั้นด้วย

ข้อความเต็มของการเปิดเผยรายได้ของ Toro จะมีอยู่ที่www.thetorocompany.com เวลาประมาณ 8.00 น. (CST) คลิกที่ “ข้อมูลนักลงทุน” เพื่อดูข่าวล่าสุด

สดฟังเท่านั้นเว็บคาสต์ของการประชุมทางโทรศัพท์รายได้จะสามารถใช้ได้ที่www.thetorocompany.com ผู้เข้าชมควรไปที่เว็บไซต์ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 นาทีก่อนการโทรเพื่อลงทะเบียน และดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เสียงที่จำเป็น

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะรับฟังการถ่ายทอดสดการแข่งใหม่จะสามารถใช้ได้ที่www.thetorocompany.com ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเว็บคาสต์

เกี่ยวกับ The Toro Company บริษัทToro (NYSE: TTC) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในด้านอุปกรณ์สนามหญ้า ภูมิทัศน์ การเช่าและการก่อสร้าง และการชลประทานและระบบแสงสว่างกลางแจ้ง ด้วยยอดขายมากกว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2555 การมีอยู่ทั่วโลกของ Toro ได้ขยายไปยังกว่า 90 ประเทศผ่านความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นซึ่งสร้างขึ้นบนความซื่อสัตย์สุจริตและความไว้วางใจ นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และความมุ่งมั่นในการช่วยลูกค้าเพิ่มพูนความงาม ผลผลิต และความยั่งยืนของที่ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2457 บริษัทได้สร้างประเพณีแห่งความเป็นเลิศจากแบรนด์ที่แข็งแกร่งหลายแห่ง เพื่อช่วยให้ลูกค้าดูแลสนามกอล์ฟ สนามกีฬา พื้นที่สีเขียวสาธารณะ อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย และทุ่งเกษตรกรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.thetorocompany.com .

ติดต่อฝ่านักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท TorAmy Dahl, 952-887-891กรรมการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์amy.dahl@toro.coหรืสื่อมวลชนสัมพันธBranden Happel, 952-887-893ผู้จัดการอาวุโสฝ่าประชาสัมพันbranden.happel@toro คอม

การวิจัยและการตลาด: ตลาดอุปกรณ์กีฬาทั่วโลกถึงปี 201627 พฤศจิกายน 2556 13:16 น. เวลามาตรฐานตะวันออกดับลิน–( บิสิเนส ไวร์ )–25 ค.ศ. 2016 Research and Markets ( http://www.researchandmarkets.com/research/bmvlpw/global_sports ) ได้ประกาศเพิ่มรายงาน”Global Sports Equipment Market to 2016″ในการเสนอขาย

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักประการหนึ่งคือการเพิ่มขึ้นของระดับรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งและมาตรฐานการครองชีพ การเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาทำให้ความต้องการอุปกรณ์กีฬาทั่วโลกเพิ่มขึ้น

ความต้องการอุปกรณ์กีฬาน้ำหนักเบาเพิ่มขึ้นทั่วโลก เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวให้ประสิทธิภาพสูงเนื่องจากความแข็งแกร่งและความแข็งแรงสูง นอกจากนี้ อุปกรณ์กีฬาน้ำหนักเบายังให้การควบคุมและความยืดหยุ่นที่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น Terra Nova Equipment Ltd. เพิ่งเปิดตัวเต็นท์ที่เบาที่สุดในโลก ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักปีนเขา ดังนั้น ปัจจัยเหล่านี้จึงสร้างความต้องการอุปกรณ์กีฬาน้ำหนักเบา ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้และช่วยให้ตลาดเติบโตในช่วงเวลาคาดการณ์

นอกจากนี้ รายงานระบุว่าความท้าทายหลักประการหนึ่งคือการมีสินค้าลอกเลียนแบบเพิ่มมากขึ้นในตลาด สิ่งนี้ส่งผลต่อรายได้รวมถึงชื่อแบรนด์ของผู้ขายทั่วโลก

ผู้ค้ารายสำคัญที่ครอบครองพื้นที่นี้ ได้แก่ :Adidas Aอาเมอร์ สปอร์ต คอร์คัลลาเวย์ กอล์ฟ บจกไนกี้ อิงคหัวข้อสำคัญที่ครอบคลุม01. บทสรุปผู้บริหาร02. รายการตัวย่อ03. บทนำ

04. ระเบียบวิธีวิจัยตลาด05. ขอบเขตของรายงาน06. แนวตลาด07. การแบ่งส่วนผลิตภัณฑ์08. การแบ่งส่วนทางภูมิศาสตร์09. ประเทศชั้นนำที่สำคัญ10. ภูมิทัศน์ของผู้ขาย11. เกณฑ์การซื้อ12. ตัวขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด13. ผู้ขับขี่และผลกระทบ14. ความท้าทายของตลาด15. ผลกระทบของไดรเวอร์และความท้าทาย16. แนวโน้มตลา17. การวิเคราะห์ผู้ค้าหลัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่http://www.researchandmarkets.com/research/bmvlpw/global_sportsติดต่การวิจัยและการตลาลอร่า วูด ผู้จัดการอาวุโpress@researchandmarkets.coสหรัฐอเมริกา โทรสาร: 646-607-190โทรสาร (นอกสหรัฐอเมริกา): +353-1-481-1716 หมว: กีฬา

BI-LO เสนอ Fuelperks สี่เท่า! ออมทรัพย์กับข้อเสนอสองวันลูกค้าสามารถรับเชื้อเพลิงได้ถึงสี่เท่า! รับรางวัลด้วยการซื้อบัตรของขวัญที่เลือก27 พฤศจิกายน 2556 13:02 น. เวลามาตรฐานตะวันออกกรีนวิลล์, เซาท์แคโรไลนา–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. BI-LO กำลังช่วยลูกค้าประหยัดเงินใน

ขณะที่เทศกาลช็อปปิ้งในวันหยุดกำลังดำเนินไป วันพฤหัสบดี (วันขอบคุณพระเจ้า) และวันศุกร์นี้เท่านั้น ลูกค้าสามารถรับค่าเชื้อเพลิงได้ถึงสี่เท่า! ผลตอบแทน ซึ่งหมายความว่าลูกค้าสามารถประหยัดเงินได้ถึงสี่เท่า ทุกๆ 50 ดอลลาร์ที่พวกเขาใช้จ่ายในบัตรของขวัญบางรายการเมื่อใช้ BI-LO BONUSCARD พวกเขาจะได้รับส่วนลด 20 เซนต์ต่อแกลลอนน้ำมัน

“การออมเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนในช่วงวันหยุด ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีโอกาสซื้อของขวัญที่รอบคอบในขณะที่ประหยัดเงินในร้านค้าของเราและที่ปั๊มน้ำมัน”

ทวีตนี้Mary ไพ่บาคาร่าออนไลน์ Kellmanson รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดของ BI-LO กล่าวว่า “การประหยัดเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนในช่วงวันหยุด และทำให้ลูกค้ามีโอกาสซื้อของขวัญที่รอบคอบในขณะที่ประหยัดเงินในร้านค้าของเราและที่ปั๊มน้ำมัน” “ทุกคนรู้ดีว่าบัตรของขวัญทำของขวัญยอดนิยม ผู้ซื้อที่เชี่ยวชาญยังซื้อบัตรของขวัญและใช้สำหรับการซื้อของในวันหยุดในวัน Black Friday หรือเพื่อซื้อของขวัญตลอดทั้งปี”

Kellmanson ตั้งข้อสังเกตว่าลูกค้าสามารถใช้จ่าย 200 ดอลลาร์สำหรับบัตรของขวัญและรับเงิน 80 เซ็นต์ต่อแกลลอนที่ปั๊ม ซึ่งอาจเท่ากับ 16 ดอลลาร์สำหรับการเติมลูกค้าสามารถเลือกบัตรของขวัญมากมาย เช่น JCPenney, Sports Authority, Michaels, Cracker Barrel, Regal Entertainment Group และอีกมากมาย ลูกค้าสามารถบันทึกได้ไม่จำกัด ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการซื้อบัตรของขวัญ Visa, American Express, MasterCard หรือ BI-LO เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดดูรายละเอียดที่ร้านค้า

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. ถึง 24 ธ.ค. BI-LO ยังมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเป็นสองเท่าแก่ลูกค้า! รับรางวัลเมื่อพวกเขาซื้อบัตรของขวัญที่เลือกด้วย BI-LO BONUSCARD แทนที่จะได้รับเพียง 5 เซนต์ต่อแกลลอนสำหรับทุกๆ 50 ดอลลาร์ที่พวกเขาใช้จ่าย ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 10 เซนต์ต่อแกลลอนน้ำมัน

ผลประโยชน์ในชีวิตประจำวันของ BI-LO! โปรแกรมรางวัลช่วยให้ลูกค้าประหยัดได้ 5 เซนต์ต่อแกลลอนสำหรับทุกๆ 50 ดอลลาร์ที่ใช้ไปเมื่อใช้ BI-LO BONUSCARD ลูกค้ายังสามารถรับรางวัลโบนัสเพื่อสะสมเงินออมเพิ่มเติมได้ด้วยการซื้อสินค้าที่กำหนดซึ่งมีรางวัลอัตโนมัติตั้งแต่ 5 ถึง 25 เซ็นต์เกี่ยวกับ Bi-Lo Holdings

Bi-Lo Holdings, LLC ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของร้านขายของชำ BI-LO และ Winn-Dixie เป็นเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปที่ใหญ่เป็นอันดับเก้าในสหรัฐอเมริกาโดยพิจารณาจากยอดขายสุทธิ บริษัทจ้างพนักงานเกือบ 60,000 คนที่ให้บริการลูกค้าในร้านขายของชำ 686 แห่ง และร้านขายยาในร้าน 482

แห่งทั่วทั้งแปดรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของแอละแบมา คาสิโนออนไลน์ ไพ่บาคาร่าออนไลน์ ฟลอริดา จอร์เจีย ลุยเซียนา มิสซิสซิปปี้ นอร์ทแคโรไลนา เซาท์แคโรไลนา และเทนเนสซี BI-LO และ Winn-Dixie เป็นแบรนด์ระดับภูมิภาคที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือด้วยมรดกอันล้ำลึก ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในละแวกใกล้เคียง ประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจในการตอบแทน เพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและภักดี และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะมอบคุณภาพและมูลค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.bi-lo.com และwww.winn-dixie.com

คาสิโนออนไลน์ เว็บบอลออนไลน์ GOAL889 แทงบอลผ่านเว็บ GCLUB

คาสิโนออนไลน์ เว็บบอลออนไลน์ ConnecTV เปิดตัวเครือข่ายโฆษณาระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ประสานกับโฆษณาทางโทรทัศน์ผู้นำทีวีโซเชียลเริ่มโปรแกรมเช่าเหมาลำโดยเสนอโฆษณาที่แสดงร่วมกับผู้โฆษณาทางทีวี2013 ระหว่างประเทศ CES04 มกราคม 2556 05:00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกเอเมอรีวิลล์, แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–25 ค.ศ. 2019 ConnecTVเครือข่ายโซเชียลสำหรับแฟนทีวี ประกาศเปิดตัวเครือข่ายโฆษณาที่ซิงโครไนซ์อย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกของ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ บริษัทในเครือชั้นนำในท้องถิ่นของ ABC, CBS, NBC, FOX และ CW จะเป็นผู้เข้าร่วมกลุ่มแรกในแพลตฟอร์มโฆษณาใหม่ เครือข่าย Ad Sync ของ ConnecTV มอบประสบการณ์ด้านการตลาดที่กระตุ้นโดยโฆษณาทางทีวีรวมถึงคำทางทีวีในกว่า 400 ช่องระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ตอนนี้แบรนด์ต่างๆ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนมูลค่า 80 พันล้านดอลลาร์ในการโฆษณาทางโทรทัศน์โดยการขยายประสบการณ์ทางการตลาดไปยังผู้ชมโดยตรงเพื่อการดำเนินการในทันที

“ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงอยู่ในธุรกิจมานานกว่าครึ่งศตวรรษเพราะเราช่วยธุรกิจในท้องถิ่นสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมในชุมชนของพวกเขา”ทวีตนี้KFC จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ Couchgating (TM) เพื่อเปิดตัว Gameday Bucket เยี่ยมชม www.facebook.com/KFC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ภาพ: บิสิเนส ไวร์)

ConnecTV Ad Sync ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ ประสานประสบการณ์ร่วมกับสปอตโฆษณาทางทีวี ทำให้ผู้ชมสามารถซื้อสิ่งที่พวกเขาเห็นได้ทันที รับข้อเสนอส่งเสริมการขาย เข้าร่วมการแข่งขัน ค้นหาร้านค้าที่ใกล้ที่สุด รับการแจ้งเตือนทางการตลาด ดูวิดีโอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดเวลาดู การแจ้งเตือนและอื่น ๆ เครือข่ายโฆษณาใหม่พร้อมใช้งานผ่านแอปที่แสดงร่วมฟรีของ ConnecTV หรือพันธมิตรการเผยแพร่ ConnecTV

ConnecTV TV Words ช่วยให้ผู้โฆษณาขยายคลังโฆษณาของตนในทุกช่องทางแบบไดนามิก และช่วยให้แคมเปญร่วมสามารถซิงโครไนซ์กับดัชนีคำและชื่อภาษาธรรมชาติรูปแบบอิสระที่ปรากฏในโทรทัศน์ได้ทันที ด้วย ConnecTV TV Words แบรนด์ต่างๆ สามารถสร้างสินค้าคงคลังใหม่ที่มีบริบทอย่างสมบูรณ์และเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้ดูกำลังรับชมแบบเรียลไทม์

“ConnecTV คาสิโนออนไลน์ Ad Sync และ TV Words กำลังนำพลังของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับ Google เช่น Adsense และ Adwords มาสู่อุตสาหกรรมโฆษณาทางทีวีมูลค่า 80 พันล้านดอลลาร์” Ian Aaron ผู้ร่วมก่อตั้ง ConnecTV กล่าว “โฆษณาที่แสดงร่วมกันของ ConnecTV ทำให้สปอตทีวีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยผสมผสานภาพและเสียงที่ทรงพลังของโฆษณาแบบดั้งเดิมเข้ากับความสามารถในการสร้างโอกาสในการขายจากโฆษณาดิจิทัล ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรด้านการออกอากาศ เราตั้งตารอที่จะนำเครือข่ายไฮเปอร์โลคัลซิงค์โฆษณาใหม่ของเรา”

Pat LaPlatney รองประธานฝ่ายสื่อดิจิทัลและการพัฒนาธุรกิจของ Raycom Media กล่าวว่า “ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงอยู่ในธุรกิจมานานกว่าครึ่งศตวรรษเพราะเราช่วยธุรกิจในท้องถิ่นสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมของเราในชุมชนของพวกเขา “แพลตฟอร์มการซิงค์โฆษณาใหม่ของ ConnecTV ช่วยให้เราสามารถ

กระชับความสัมพันธ์เหล่านั้นและให้ผู้ชมสามารถดำเนินการกับโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับพวกเขามากที่สุด: ในตลาดสำหรับรถยนต์ใหม่หรือไม่? กำหนดเวลาทดลองขับที่ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ – ขณะที่คุณกำลังดูโฆษณา โปรโมชั่นสำหรับข่าวที่คุณสนใจ? เพิ่มข่าวท้องถิ่นของคุณในรายการเฝ้าดูเพื่อรับการแจ้งเตือนการรับสัญญาณทันทีบน ConnecTV”

Ad Sync และ TV Words มีให้ใช้งานผ่าน Social TV Network ของ ConnecTV และสามารถเผยแพร่เพื่อเปิดใช้งานบริการโฆษณาที่ซิงโครไนซ์ได้ทั่วทั้งเว็บ, iOS, Android และแพลตฟอร์มสมาร์ททีวี เครือข่ายโฆษณาที่ซิงโครไนซ์ใช้สิทธิบัตรของ ConnecTV ที่รอการจดจำเนื้อหาและเทคโนโลยีการระบุโฆษณาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ ConnecTV และให้อำนาจผู้โฆษณาในการปรับแต่งประสบการณ์การโฆษณาที่แสดงร่วมกันได้อย่างเต็มที่

เมื่อเปิดตัว ConnecTV ขอเสนอโปรแกรม “Charter Advertising” สุดพิเศษสำหรับแบรนด์และเอเจนซี่ของพวกเขา พันธมิตรกฎบัตรจะได้รับอนุญาตให้ปรับแต่งประสบการณ์การตลาดร่วม นำแผงการวิจัยหน้าจอที่สองโดยละเอียด และสามารถจัดลำดับความสำคัญของคำทางทีวีภายในเครือข่ายได้ เครือข่ายดัง

กล่าวจะจำหน่ายโดย ConnecTV และพันธมิตรด้านการออกอากาศ ได้แก่ Belo Corp., Cox Media Group, EW Scripps Co., Gannett Broadcasting, Hearst Television Inc., Media General Inc., Meredith Corp., Post-Newsweek Stations Inc. . และ Raycom Media ซึ่งเป็นตัวแทนของสถานีในเครือเครือข่าย ABC, NBC, CBS, FOX และ CW เกือบ 250 แห่งทั่วประเทศด้วยพนักงานขายรวมกว่า 2,000 ผู้บริหารฝ่ายขายโฆษณาในพื้นที่

เกี่ยวกับ ConnectTVKFC ชนะการแข่งขันด้วย Gameday Bucket ข้อเสนอใหม่ที่มาถึงรอบตัดเชือก
ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ “อาร์มแชร์” เคเอฟซีขอเชิญคิงส์อาร์มแชร์ทั้งหมดเข้าสู่หอเกียรติยศอาร์มแชร์

KFC จับมือ ThePostGame.com นำเสนอวิดีโอซีรีส์สุดแหวกแนวเกี่ยวกับนักกีฬาและคนดังหลุยส์วิลล์ รัฐเคนตักกี้ – ( BUSINESS WIRE ) – เช่นเดียวกับที่คุณสามารถไปที่สนามกีฬาเพื่อชมเกม คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับการแข่งขันกีฬาที่ยอดเยี่ยมจากเก้าอี้นั่งสบายตัวโปรดของคุณ การกระทำที่ KFC เรียก

Sillonismo หรือ “ที่นอน” ™ “. นั่นเป็นเหตุผลที่ KFC ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเกมนี้ รู้ว่าสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญบางประการ: การมีโซฟาที่สบาย กลุ่มเพื่อน และที่สำคัญที่สุดคืออาหารที่เหมาะสำหรับวันแข่งขัน เมื่อคำนึงถึงทั้งหมดนี้ KFC ขอเสนอข้อเสนอ Gameday Bucket ใหม่ ซึ่ง

ประกอบด้วยไก่ 8 ชิ้น, Hot Wings® 8 ชิ้น และ Original Recipe® 10 ชิ้น ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะเป็นผู้เล่นที่จำเป็นสำหรับกลุ่มเพื่อนทุกกลุ่มที่เข้าร่วมมากที่สุด การแข่งขันที่คาดการณ์ไว้

“มันสมเหตุสมผลที่เราร่วมมือกับ KFC เพื่ออธิบายลักษณะเฉพาะของ Sillonism ให้คนอื่นฟัง”ทวีตนี้Jason Marker ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ KFC USA กล่าวว่า “เราทราบดีว่าผู้คนมีโอกาสสร้างความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนฝูงเพียงครั้งเดียวเท่านั้น “นี่คือเหตุผลที่ KFC เข้ามาช่วยเหลือ Gameday Bucket มันเป็นอาหารที่คู่ควรกับการแข่งขัน!”.

ทำคะแนนให้มากกับครอบครัวและเพื่อนฝูงด้วยการนำเสนอ Gameday Bucket ใหม่ ซึ่งมีจำหน่ายในช่วงเวลาจำกัดที่ร้านอาหาร KFC ในราคา $19.99 บวกภาษี แฟนกีฬายังมีตัวเลือกให้เพลิดเพลินกับแพ็คเกจ Gameday Box ซึ่งรวมถึงไก่ 1 ชิ้น ฮอทวิงส์ 3 อย่าง หรือ Original Recipe หกคำ กับข้าว 1 อย่าง และเครื่องดื่มขนาดกลางในราคา 4 ดอลลาร์ 99 บวกภาษี เยี่ยมชมwww.KFC.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเก้าอี้นวมตาม ThePostGame.com ผู้บริโภคมากกว่า 50 ล้านคนดูเกมจากบ้านของพวกเขาแทนที่จะไปที่สนามกีฬา ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ Sillonismo KFC จะสอนผู้ชมเกี่ยวกับศิลปะของงานอดิเรกยอดนิยมนี้ผ่านส่วนเฉพาะบนหน้า Facebook ( www.facebook.com/KFC ) โดยร่วมมือกับ ThePostGame.com นิตยสารดิจิทัลอย่างเป็นทางการจาก Yahoo! กีฬา เพื่อสร้างเนื้อหาส่วนบุคคล

ไฮไลท์ของส่วน Facebook ได้แก่ :กฎของเก้าอี้นวมเช่น: “ถ้าประธานหรือประธานคนอื่นหลับไป การทำให้เสียโฉมทั้งหมดจะต้องทำด้วยเครื่องหมายที่ซักได้อาร์มแชร์ในตำนานอย่าง สแตน “ขา” ลารามี ผู้มีเทคนิคเด็ดอาหารจากโต๊ะถึงปากโดยไม่ต้องใช้มือ!เคล็ดลับยอดนิยมเช่น “เมื่อคุณตะโกนใส่ทีวี ปกติที

จะเริ่มเล่นได้ดีขึ้นราชาแห่งเก้าอี้นวมได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสนทนากับทั้งศาลผ่านแฮชแท็ก #couchgating ทวีตหรือสิ่งพิมพ์ที่ดีที่สุดบน Facebook จะ

แสดงในส่วน “ความเป็นเลิศในเก้าอี้นวม” KFC จะแจกอุปกรณ์ “อาร์มแชร์” เช่น เสื้อยืด ฟิงเกอร์โฟม และเช็ค KFC® ทุกสัปดาห์ และผู้โชคดีสองคนจะได้รับรางวัลสร้างใหม่ทั้งหมดเพื่อปรับปรุงห้องนั่งเล่นให้เป็น โซฟา, HDTV, เก้าอี้ปรับเอน, โต๊ะ, ตู้เย็นขนาดเล็ก, KFC Gameday Buckets และอีกมากมาย สำหรับรายละเอียดการแข่งขันฉบับสมบูรณ์และอ่านกติกาอย่างเป็นทางการได้ที่www.KFC.com/promotions/rules.asp

เมื่อรู้ว่าเก้าอี้นวมต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอซึ่ง (ไม่ลืม Gameday Bucket) เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการเพลิดเพลินกับเกมทางโทรทัศน์ KFC เปิดฤดูกาลด้วยการจัดส่งเซอร์ไพรส์สำหรับนักศึกษาจากสามมหาวิทยาลัย ในการตอบสนองต่อโฆษณาที่ไม่มีแบรนด์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Xavier และอีก

หนึ่งคนจากมหาวิทยาลัยอินเดียน่าได้รับเก้าอี้ใหม่และ KFC Chicken Checks จาก KFC นอกจากนี้ สมาชิกของสมาคม Delta Tau Delta Fraternity แห่งมหาวิทยาลัยเคนตักกี้ ได้ตอบกลับโฆษณาดังกล่าว และ KFC ตัดสินใจให้รางวัลพวกเขาด้วยการปรับปรุงห้องโทรทัศน์ใหม่ทั้งหมด

ผู้บริโภคสามารถเยี่ยมชมwww.facebook.com/KFC หรือติดตาม @KFC_Colonel บน Twitter ( www.twitter.com/KFC_Colonel )สังคมแห่งชัยชนะ

เพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วประเทศ KFC ได้ร่วมมือกับ ThePostGame.com ในรายการวิดีโอและบทบรรณาธิการที่เรียกว่า “Masters of Armchair” เนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณซึ่งจะเผยแพร่ในวันที่ 7 มกราคม จะนำเสนอคำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับการบรรลุ “เก้าอี้เท้าแขน” ที่สมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรก

“ThePostGame สร้างชื่อเสียงที่สมควรได้รับในฐานะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่จุดตัดของกีฬาและไลฟ์สไตล์สำหรับแฟน ๆ ทุกวัยและทุกรสนิยม” Eric Herd รองประธานฝ่ายขายและการพัฒนาธุรกิจของ ThePostGame.com กล่าว “มันสมเหตุสมผลที่เราร่วมมือกับ KFC เพื่ออธิบายลักษณะเฉพาะของ Sillonism ให้กับผู้คน”

ผลิตโดย ThePostGame Productions ร่วมกับผู้อำนวยการสร้าง Alicia Zubikowski ซีรีส์วิดีโอ “Masters of Sillonism” นำเสนอการสัมภาษณ์ส่วนตัวกับนักกีฬาและคนดังแต่ละคนที่แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาในศิลปะการนอนบนโซฟาเพื่อชมเกม . บทบรรณาธิการจะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ “ลัทธิซิลโลนิซึม” เช่น “ใช่และไม่ใช่ของลัทธิไซลอน” และ “ที่หลบภัยส่วนตัวในบ้านของผู้มีชื่อเสียง”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเพื่อดูทุกการกระทำเยี่ยมชมwww.facebook.com/KFC และwww.ThePostGame.comKFC Intro to Armchair Program การประกวดปรับปรุงห้องนั่งเล่น

ไม่จำเป็นต้องซื้อหรือชำระเงินใดๆ เพื่อเข้าร่วมหรือชนะ การซื้อจะไม่เพิ่มโอกาสในการชนะของคุณ การแข่งขันนี้อาจเข้าร่วมได้ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกา เริ่มเวลา 8.00 น. (EDT) วันที่ 31/12/12 และสิ้นสุดเวลา 23:59:59 น. (EDT) วันที่ 2/3/13 เรื่องอย่างเป็นทางการกฎซึ่งสามารถมองเห็นได้ที่WWW.KFC.COM/PROMOTIONS/RULES.ASPเกี่ยวกับ KFC

KFC Corporation ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองหลุยส์วิลล์ รัฐเคนตักกี้ เป็นเครือร้านอาหารไก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยเชี่ยวชาญด้าน Original Recipe®, Extra Crispy ™, Kentucky Grilled Chicken® และ Extra Crispy ™ Strips พร้อมเครื่องปรุงโฮมเมด ฮอทวิงส์ และแซนด์วิชไก่ปรุงสดใหม่

มีร้านอาหารเคเอฟซีมากกว่า 17,000 ร้านในกว่า 115 ประเทศและดินแดนทั่วโลก ทุกสัปดาห์ ผู้คนมากกว่า 13 ล้านคนมาเยี่ยมชมร้านอาหาร KFC ใน

สหรัฐอเมริกา KFC Corporation เป็นบริษัทในเครือของ Yum! แบรนด์ส อิงค์ ลุยวิลล์ รัฐเคนตักกี้ (NYSE: YUM) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.kfc.com ติดตาม KFC บน Facebook ( www.facebook.com/KFC ) และ Twitter ( www.twitter.com/kfc_colonel).เกี่ยวกับ ThePostGame.com

“ThePostGame ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Sports Media Ventures เป็นเว็บไซต์กีฬาที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา ในปีแรกเพียงปีเดียว ไซต์นี้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสองรางวัลจาก Associated Press Sports Editors (APSE) เป็นกีฬาดิจิทัลรายวันรายแรกของอุตสาหกรรม นิตยสาร

เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักกีฬา เทรนด์ บุคลิก และไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจที่สุด ThePostGame ได้ร่วมมือกับ Yahoo! และเป็นนิตยสารอย่างเป็นทางการของ

Yahoo! Sports ” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.ThePostGame.com ติดตาม ThePostGame บน Facebook ( www.facebook.com/ThePostGame ) และ Twitter ( http://www.twitter.com/Post_Game )

ข้อความต้นฉบับในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นเวอร์ชันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ การแปลจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการดัดแปลงเท่านั้น และต้องตรวจสอบกับข้อความในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นข้อความเวอร์ชันเดียวที่จะมีผลทางกฎหมาย

ConnecTV เป็นเครือข่ายโซเชียลที่ใหญ่ที่สุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแฟนทีวี ซึ่งเป็นประสบการณ์ความบันเทิง “หน้าจอที่สอง” ที่เติมเต็มโปรแกรม

วิดีโอที่ส่งมาจากผู้ให้บริการเคเบิล ดาวเทียม เทเลคอม Over-the-Air หรือผู้ให้บริการออนไลน์ ConnecTV สามารถเข้าถึงได้บน iOS หรืออุปกรณ์ที่ใช้

เบราว์เซอร์ เร็วๆ นี้บนแท็บเล็ต Android และสมาร์ทโฟน ConnecTV เชื่อมต่อผู้ดูโทรทัศน์โดยอัตโนมัติในขณะที่ดูรายการโปรดและซิงโครไนซ์เนื้อหาบนหน้าจอที่สองที่มีส่วนร่วม รวมถึงข่าวล่าสุด ข้อมูลคนดัง เกร็ดความรู้ โพล และสถิติกีฬาแบบทีละเกม สมาชิก ConnecTV สามารถดูรายการทีวีที่เพื่อนกำลังดู

อยู่ เชิญพวกเขาเข้าร่วม “ปาร์ตี้รับชม” และเริ่มการสนทนาแบบเรียลไทม์ ConnecTV ยังทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันช่วงเวลาที่ชื่นชอบของผู้ชมทางทีวีโดยใช้

Facebook, Twitter และอีเมล ConnecTV ได้ร่วมมือกับ 10 กลุ่มออกอากาศชั้นนำ ได้แก่ Belo Corp., Cox Media Group, EW Scripps Co.,

Gannett Broadcasting, Hearst Television Inc., Media General Inc., Meredith Corp., Post-Newsweek Stations Inc. และ

Raycom Media ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงเหล่านี้หลายคน ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ชื่อ Pearl ได้ลงทุนแบบไม่เปิดเผยใน ConnecTV ConnecTV ก่อตั้งขึ้น

โดยผู้บริหารผู้บุกเบิกที่จุดตัดของสื่อ ความบันเทิง และเทคโนโลยี: Ian Aaron, Alan Moskowitz และ Stacy Jolna คณะกรรมการบริหารของ ConnecTV ประกอบด้วย James Zukin ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานธนาคารเพื่อการลงทุน Houlihan Lokey และ Roger KeatingTown Sports International Holdings, Inc. ประกาศเข้าร่วมการประชุม ICR XChange ประจำปีครั้งที่ 15

ICR XChange 20103 มกราคม 2556 16:05 น. เวลามาตรฐานตะวันออนิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ก.ค. Town Sports International Holdings, Inc. (NASDAQ: CLUB) ประกาศในวันนี้ว่าผู้บริหารจะเข้าร่วมการประชุม ICR XChange ประจำปีครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม

Fontainebleau ในไมอามีบีช รัฐฟลอริดา Robert Giardina ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Dan Gallagher ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน มีกำหนดจะนำเสนอในวันพุธที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 8.00 น. ตามเวลาตะวันออก

ส่วนเสียงของการนำเสนอจะเป็นการถ่ายทอดสดทางเว็บที่www.mysportsclubs.com ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ การเล่นซ้ำที่เก็บถาวรจะสามารถใช้ได้สองชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการถ่ายทอดสด
เกี่ยวกับ Town Sports International Holdings, Inc.

Town Sports International Holdings, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในนิวยอร์ก เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการฟิตเนสคลับชั้นนำในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลางมหาสมุทรแอตแลนติกของสหรัฐอเมริกา และดำเนินการฟิตเนสคลับ 160 แห่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ผ่านทางบริษัทในเครือ 108 สโมสรกีฬา

นิวยอร์ก 108 สโมสรกีฬาบอสตัน 25 แห่ง สโมสรกีฬาวอชิงตัน 18 แห่ง (สองสโมสรเป็นเจ้าของบางส่วน) สโมสรกีฬาฟิลาเดลเฟีย 6 แห่ง และสโมสร 3 แห่งที่ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ สโมสรเหล่านี้ให้บริการสมาชิกประมาณ 522,000 คน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ได้ที่http://www.mysportsclubs.com

ในบางครั้ง เราอาจใช้เว็บไซต์ของเราเป็นช่องทางการแจกจ่ายข้อมูลสำคัญของบริษัท ข้อมูลสำคัญทางการเงินและอื่น ๆ เกี่ยวกับ บริษัท ที่มีการโพสต์เป็นประจำและสามารถเข้าถึงได้ที่http://www.mysportsclubs.com นอกจากนี้คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนอีเมลและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับเราโดยอัตโนมัติโดยการลงทะเบียนอีเมลของคุณโดยการเยี่ยมชมส่วน“การแจ้งเตือนอีเมล” ที่http://www.mysportsclubs.com

ผู้ชนะของ AHF’s 2012 “Test-to-Win” Fiat 500 คือ Los Angeleno Elizabeth Conn
AIDS Healthcare Foundation จัดกิจกรรมทดสอบและการส่งประกวดออนไลน์เป็นเวลาหลายเดือนในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อมีการประกาศผู้ชนะการประกวด Test-to-Win ปี 2555 โดยตัวแทนจากนานาชาติขององค์กรไม่แสวงผลกำไรสองคนที่ได้เข้าร่วมการ แข่งขัน AHF Tournament of Roses ประจำปีครั้งที่ 2 ก่อนหน้าวันนั้น

ผู้ชนะของแคมเปญการทดสอบ HIV ซึ่งในเดือนกันยายนได้แนะนำ INSTI™ Rapid HIV Test ด้วยผลลัพธ์ 1 นาที – ซึ่งเอาชนะผู้เข้าแข่งขันกว่า 2,000 รายเพื่อนำ Fiat 500 ปี 2012 กลับบ้าน – คือ Elizabeth Conn อายุ 22 ปีในลอสแองเจลิส

03 มกราคม 2556 15:51 น. เวลามาตรฐานตะวันออกลอสแองเจลิส–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2562 มีคนประมาณ 100 คนมารวมตัวกันในวันปีใหม่ที่ร้านขายของมือสอง Pasadena ‘ Out of the Closet ‘ ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิ AIDS Healthcare Foundation (AHF) ที่ไม่แสวงหากำไร

ชั้นนำระดับโลกเพื่อฟังการประกาศว่าใครจะเป็นผู้โชคดี ผู้ชนะของ Fiat 500 รุ่นเปิดประทุน 2012 ใหม่จากการประกวด “Test-to-Win” ที่จัดขึ้นเป็นเวลาสี่เดือนขององค์กร ผู้คนกว่า 2,000 คนเข้าร่วมการแข่งขันโดยรับการทดสอบเอชไอวีฟรีที่งานทดสอบในเครือมากกว่าโหลตั้งแต่เดือนกันยายนหรือเข้าร่วมการแข่งขันทางออนไลน์ และรายชื่อนั้นถูกจำกัดให้เหลือเพียง 100 คนที่เข้ารอบสุดท้ายในเดือนธันวาคม

“เราพบว่าการทดสอบนี้เป็นการทดสอบที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และได้รับความนิยมอย่างมากจากพันธมิตรการทดสอบทั่วโลก เราดีใจมากที่ตอนนี้เราสามารถนำเทคโนโลยีการทดสอบนี้ไปใช้กับผู้คนในสหรัฐฯ ได้แล้ว”

ทวีตนี้ในบรรดาผู้เข้ารอบ 44 คนได้ไปร่วมงานกาล่าประกาศผู้ชนะที่ Pasadena ในวันแรกของปีใหม่ ซึ่งเป็นข้อกำหนดในการมีสิทธิ์ได้รับรถ – รอและซื้อของในร้านขายของมือสองกับเพื่อนๆ จนถึงการจับฉลากอย่างเป็นทางการเวลา 18.00 น. ซึ่ง ดำเนินการโดยMarcos Ledesmaวัย 36 ปี และFrancis Xavier

De Meloอายุ 48 ปี ตัวแทน AHF ระดับนานาชาติ 2 คน ซึ่งบินมาจากเม็กซิโกและอินเดียตามลำดับเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Tournament of Roses ขององค์กรfloat ‘The Global Face of AIDS’ ซึ่งเน้นย้ำถึงงานทั่วโลกของ AHF ในการต่อสู้กับ HIV/AIDS และได้รับรางวัล Queen’s Trophy สำหรับการใช้ดอกกุหลาบอย่างดีที่สุด นี่เป็นการได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเป็นครั้งที่สองติดต่อกันของ AHF

ขณะที่ผู้เข้าแข่งขันมองอย่างกระวนกระวาย ฟรานซิสดึงชื่อออกจากตะกร้าที่มาร์กอสเขย่าอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า และเขาประกาศว่าผู้ชนะคือเอลิซาเบธ คอนน์วัย 22 ปีที่อาศัยอยู่ในแถบแปซิฟิกพาลิเซดส์ ผู้ซึ่งออกมาข้างหน้าอย่างมีความสุขเพื่อขอรับกุญแจของแบรนด์ใหม่ของเธอ รถที่มาจากซานตาโมนิกาเฟียต

การแข่งขัน “Test-to-Win” ซึ่งเป็นแคมเปญสื่อและความตระหนักในการส่งเสริมให้มีการทดสอบเอชไอวีในวงกว้างมากขึ้น เริ่มในวันที่ 22 กันยายนด้วยงานทดสอบที่ AHF ได้แนะนำINSTI™ Rapid HIV Test ของbioLytical Laboratories ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ 99.9% ในเวลาเพียง หนึ่งนาที. แม้ว่า

การทดสอบที่ง่ายและรวดเร็วนี้มีการใช้งานในประเทศต่างๆ ทั่วแอฟริกาและที่อื่น ๆ มานานกว่าสี่ปีแล้ว แต่งานในเดือนกันยายนเป็นการแนะนำผู้ทดสอบชาวอเมริกันรอบปฐมทัศน์หลังจากได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในเดือนกรกฎาคมและ AHF ยังคงเสนอการทดสอบต่อไป ที่ศูนย์ทดสอบมากมายทั่วประเทศและผ่านรถตู้ทดสอบเคลื่อนที่ที่พวกเขาจัดส่งในเมืองใหญ่ทั่วประเทศ

Whitney Engeran-Cordovaผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสาธารณสุขของ AHF ได้ เปิดตัว INSTI™ Rapid HIV Test ในเดือนกันยายนว่า “ความพร้อมใช้

งานที่เพิ่มขึ้นของการทดสอบอย่างรวดเร็วของ INSTI™ 60 วินาทีในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเกม เปลี่ยนและจะอนุญาตให้มีการทดสอบขนาดใหญ่และวิธีใหม่ในการทดสอบ ณ จุดดูแลในห้องฉุกเฉิน ที่สำคัญจะนำไปสู่เทคนิคใหม่ๆ ในการเข้าถึงผู้คน”

“AHF ได้ใช้การทดสอบ INSTI™ มากกว่าหนึ่งล้านครั้งในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาในโครงการและการเป็นพันธมิตรของเราในยูกันดา อินเดีย เม็กซิโก และเอสโต

เนีย” Terri Fordหัวหน้าฝ่ายนโยบายและการสนับสนุนระดับโลกกล่าว “เราพบว่าการทดสอบนี้เป็นการทดสอบที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และได้รับความนิยมอย่างมากจากพันธมิตรการทดสอบทั่วโลก เราดีใจมากที่ตอนนี้เราสามารถนำเทคโนโลยีการทดสอบนี้ไปใช้กับผู้คนในสหรัฐฯ ได้แล้ว”

Conn เข้าร่วมการแข่งขันโดยเป็นหนึ่งในยี่สิบผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการทดสอบในงานทดสอบที่จัดขึ้นที่ร้านเสื้อผ้า LA Sports Club ของ West Hollywood

ในวันฮาโลวีน ไม่มีใครตรวจพบเชื้อเอชไอวีในเหตุการณ์นั้น และจากทั้งหมด 894 คนที่ได้รับการทดสอบใน 13 เหตุการณ์ที่จัดขึ้นทั่วเซาท์แลนด์ระหว่างเดือ

นกันยายนถึงธันวาคม มีเพียงห้าคนเท่านั้นที่ตรวจพบไวรัสและเชื่อมโยงกับการรักษา อีก 1,400 คนเข้าร่วมการแข่งขันทางออนไลน์หรือโดยการลงทะเบียนกับ

ตัวแทน AHF ผ่าน iPad ในงานทดสอบต่างๆซึ่งจัดขึ้นร่วมกับงานต่างๆเช่น West Hollywood Auto Show, AIDS Project LA AIDS Walk, Go-Go Dancer Appreciation Day, และ Jingle Ball ของ KIIS FMเกี่ยวกับ AHF

AIDS Healthcare Foundation (AHF) เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพด้านเอชไอวี/เอดส์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน AHF ให้บริการการรักษาพยาบาลและ/หรือบริการแก่บุคคลมากกว่า 183,000 รายใน 28 ประเทศทั่วโลกในสหรัฐอเมริกา แอฟริกา ละตินอเมริกา/แคริบเบียนตะวันออกและเอเชีย ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่www.aidshealth.org สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบและการทดสอบสถานที่เยี่ยมชมwww.freehivtest.net

ชัค โกลด์วอเตอร์ ผู้บริหารอุตสาหกรรมนิทรรศการเก๋า ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานอาวุโสของ Digiplex
07 มกราคม 2556 07:33 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก

WESTFIELD, นิวเจอร์ซี–( BUSINESS WIRE )– 25 ค.ศ. 2019 Digital Cinema Destinations Corp. (NasdaqCM: DCIN) (Digiplex) ผู้จัดแสดงภาพยนตร์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งอุทิศตนเพื่อเปลี่ยนโรงภาพยนตร์ให้เป็นศูนย์รวมความบันเทิงดิจิทัล ประกาศแต่งตั้ง Chuck Goldwater เป็น

รองประธานอาวุโส มีผลทันที นายโกลด์วอเตอร์ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของบริษัทเมื่อต้นปี 2555 ก่อนที่การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

มิสเตอร์โกลด์วอเตอร์มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงมากว่าสามทศวรรษ ในช่วงปลายปี 2555 เมื่อธุรกิจเปิดตัวภาพยนตร์ดิจิทัลในประเทศได้สิ้นสุดลง เขาจึงยุติการทำงานเจ็ดปีที่ Cinedigm ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มบริการสื่อ ก่อนดำรงตำแหน่งที่ Cinedigm เขาเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ของ Digital Cinema Initiatives, LLC (DCI) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของสตูดิโอฮอลลีวูดรายใหญ่ 7 แห่ง ซึ่งกำหนดข้อกำหนดทางเทคนิคและการวางแผนธุรกิจเบื้องต้นสำหรับการนำโรงภาพยนตร์ดิจิทัลไปใช้ทั่วโลก มร.โกลด์วอเตอร์ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในผู้แสดงละครชั้นนำหลายแห่ง เช่น

โรงภาพยนตร์ในสหรัฐอเมริกา สวนสนุกแห่งชาติ และโรงละครโลวส์ และดำรงตำแหน่งประธาน/ซีอีโอของ Mann Theatres และประธานที่ Clearview Cinemas นอกจากนี้ เขายังได้รับเกียรติให้เป็นผู้คัดเลือกล่าสุดใน Hall of Fame ของ ShowEast (การประชุมอุตสาหกรรมนิทรรศการชั้นนำ) ในปี 2555

Bud Mayo ประธานและซีอีโอของ Digiplex กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ Chuck ตกลงที่จะเข้าร่วมทีมผู้บริหารระดับสูงของเรา ในขณะที่เขานำประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมากมายและความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมที่สำคัญมากมายมาสู่บทบาทใหม่ของเขาที่ Digiplex เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปรับใช้โรงภาพยนตร์ดิจิทัลและโปรแกรมความบันเทิงทางเลือก สองประเด็นสำคัญที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในอนาคตของเครือนิทรรศการที่เติบโตอย่างรวดเร็วของเรา ชัคก็เข้ากันได้ดีกับสมาชิกในทีมผู้บริหารคนอื่นๆ ในขณะที่เขาทำงานร่วมกับพวกเราหลายคนที่ Cinedigm และ Clearview Cinemas”

เกี่ยวกับ Digital Cinema Destinations Corporation ( www.digiplexdest.com )

Digital Cinema Destinations Corp. มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนโรงภาพยนตร์ให้เป็นศูนย์รวมความบันเทิงแบบโต้ตอบ บริษัทมอบประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจที่ไม่เหมือนใครให้กับผู้บริโภค โดยผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ล้ำสมัยเข้ากับเนื้อหาแบบไดนามิกที่ดึงดูดใจซึ่งอยู่เหนือกว่าการรับชมภาพยนตร์แบบเดิมๆ

ลูกค้าของบริษัทเพลิดเพลินไปกับการแข่งขันกีฬาสด คอนเสิร์ต การประชุม โอเปร่า วิดีโอเกม การประมูล แฟชั่นโชว์ และภาพยนตร์ที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 Digiplex ดำเนินการโรงภาพยนตร์ 16 โรงและ 159 โรงใน CA, PA, CT, NJ และ AZ คุณสามารถเชื่อมต่อกับ

Digiplex ผ่านFacebook , Twitter , YouTube และBlogger. Digiplex ยังเข้าร่วมDigiNextซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าด้านเนื้อหาพิเศษที่ไม่เหมือนใคร (กับ Nehst Studios) ที่มีเนื้อหาที่รวบรวมจากเทศกาลต่างๆทั่วโลก การเผยแพร่ DigiNext มักประกอบด้วยเซสชันถาม & ตอบแบบสดที่เป็นนวัตกรรมระหว่างผู้ชมและสมาชิกนักแสดงการเปิดเผยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้และแถลงการณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาอื่น ๆ ที่ทำโดยหรือในนามของ Digital Cinemas Destination Corp. อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต รวมถึงข้อความเกี่ยวกับความเชื่อ ความ

คาดหวัง และผลการดำเนินงานในอนาคตของเรา เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นเพียงการคาดการณ์และไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพ ข้อความเหล่านี้อิงตามความเชื่อและสมมติฐานของฝ่ายบริหาร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ายังเกี่ยวข้องกับ

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยหลายอย่างเหล่านี้อยู่นอกเหนือความสามารถของเราในการควบคุมหรือคาดการณ์ ปัจจัยเสี่ยงถูกเปิดเผยในแบบฟอร์ม S-1 ของเราภายใต้หัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” เราเชื่อว่าข้อความที่

เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ไม่ควรวางใจในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่เกินควร ซึ่งขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจะกล่าวถึงในวันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ต่อสาธารณะ

ในแง่ของข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับความคาดหวังในปัจจุบัน นอกจากนี้ แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจะกล่าวถึงในวันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ต่อสาธารณะในแง่ของข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับความคาดหวังในปัจจุบัน

นอกจากนี้ แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจะกล่าวถึงในวันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ต่อสาธารณะในแง่ของข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ในอนาคตซอลต์เลกซิตี–( บิสิเนส ไวร์ )–23 ก.ค. บริษัทอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์พกพา ZAGG Inc (NASDAQ: ZAGG) ได้เปิดตัวอุปกรณ์เสริมด้านเสียงใหม่ที่งาน CES 2013 ซึ่งรวมถึงระบบลำโพงเดสก์ท็อป Origin™

“ลำโพงแบบพกพาเป็นที่นิยมอย่างมากในขณะนี้ และ Origin ได้รวมความสามารถในการพกพาเข้ากับเสียงที่ยอดเยี่ยมและเต็มห้องของยูนิตเดสก์ท็อปเป็นครั้งแรก”

ทวีตนี้
Origin คือนวัตกรรม 2-in-1 เดสก์ท็อปและระบบลำโพง Bluetooth® แบบพกพาซึ่งเป็นระบบแรกในตลาด ลำโพงแบบพกพาขนาดเล็กนี้ให้เสียงที่คมชัดและเที่ยงตรงสูงแก่ผู้ใช้ในขณะเดินทาง และถ่ายโอนเพลงไปยังลำโพงเดสก์ท็อปขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่นเมื่อเชื่อมต่อ การผสมผสานของลำโพงสองตัวทำให้เกิดเสียงที่เต็มอิ่มในห้องพร้อมเสียงเบสที่โดดเด่น ลำโพงแบบพกพาขนาดเล็กยังได้รับการชาร์จแบตเตอรี่เมื่อเสียบเข้ากับลำโพงเดสก์ท็อป ไดรเวอร์เสียงอันทรงพลังช่วยให้คุณเพิ่มระดับเสียงได้ตามต้องการโดยไม่สูญเสียความคมชัดหรือคุณภาพเสียง

กำเนิด ระบบลำโพงสก์ท็อปจะสามารถใช้ได้ที่ ZAGG.com จุดเริ่มต้นในฤดูใบไม้ผลิ หากต้องการดูการทำงานของ Origin และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงระดับไฮเอนด์ใหม่นี้จาก ZAGG โปรดดูวิดีโอ ที่ ZAGG.com

Derek Smith รองประธานบริหารฝ่ายขายของ ZAGG Inc. กล่าวว่า “ลำโพงแบบพกพาได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ และ Origin ได้รวมความสามารถในการพกพาเข้ากับเสียงที่ยอดเยี่ยมและเติมเต็มห้องของยูนิตเดสก์ท็อปได้เป็นครั้งแรก” Derek Smith รองประธานบริหารฝ่ายขายของ ZAGG Inc. กล่าว “The Origin – พร้อมกับหูฟังและเอียร์บัดใหม่อันน่าทึ่งของเรา – ให้โอกาสเราในการสาดน้ำในสนามที่มีการแข่งขันสูง และเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะแนะนำโซลูชันผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์เหล่านี้ในสายเสียงที่ได้รับรางวัลสำหรับทั้ง ZAGG และ iFrogz”

ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียง ZAGG และ iFrogz อื่นๆ ที่เปิดตัวในงาน CES 2013 จะประกอบด้วย:

หูฟัง ZR-NC – มาพร้อมเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนที่ทรงพลัง ZR-NC ให้การออกแบบที่สมดุลอย่างสมบูรณ์แบบทั้งในด้านคุณภาพเสียงและความรู้สึก มีจำหน่ายที่ ZAGG.com ในราคา 149.99 ดอลลาร์

หูฟังเอียร์บัด ZR-SIX – ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมด้วย Acoustics สะท้อนแสง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเสียงขั้นสูงที่สร้างเสียงตามพื้นฐานของการได้ยินของมนุษย์เพื่อให้เสียงไดนามิกที่สมบูรณ์ แม่นยำ มีจำหน่ายที่ ZAGG.com ในราคา $ 59.99

หูฟัง iFrogz Audio Coda Forte – หูฟังสเตอริโอ Bluetooth น้ำหนักเบาแต่ทรงพลังมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ในตัวสำหรับการเล่นต่อเนื่องสูงสุด 10 ชั่วโมง มีจำหน่ายที่ iFrogz.com ในราคา $99.99

iFrogz Audio Flex Wing และหูฟังเอียร์บัด Flex Arc– การขยายบนเอียร์บัดแนวแอคทีฟไลฟ์สไตล์ที่ได้รับความนิยม Flex Wing ประกอบด้วยปีกที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งยึดเอียร์บัดเข้าที่อย่างแน่นหนา Flex Arc นำเสนอหูฟังที่ออกแบบมาอย่างมีเอกลักษณ์ซึ่งให้เสียงที่ยอดเยี่ยมในขณะที่ยังคงให้เสียงรบกวน ดังนั้นผู้ใช้จึงสามารถเล่นกีฬากลางแจ้งได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น มีจำหน่ายที่ iFrogz.com และราคา 34.99 ดอลลาร์สำหรับ Flex Wing และ 44.99 ดอลลาร์สำหรับ Flex Arc

หูฟัง iFrogz EarPollution Aegis – มีระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟเพื่อกรองเสียงภายนอก Aegis มีการออกแบบบานพับคู่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลขนาดกะทัดรัดพิเศษแบบพับแบนหรือสองเท่าได้สำหรับการเดินทาง มีจำหน่ายที่ iFrogz.com ในราคา $89.99
iFrogz EarPollution รวมหูฟังเอียร์บัด– ผสมผสานคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมเข้ากับรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และความสบายสูง เอียร์บัดบิดเข้าหากันเพื่อให้เก็บสายได้ง่ายและไม่พันกัน มีจำหน่ายที่ iFrogz.com ราคา 26.99 เหรียญ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZAGG แบรนด์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของตนไปZAGG.com เว็บไซต์จะได้รับการอัปเดตเป็นประจำเพื่อสะท้อนถึงอุปกรณ์เสริมเสียงล่าสุดที่ออกโดย ZAGG และ iFrogz ตลอดปี 2013เกี่ยวกับ ZAGG Inc:

ZAGG Inc (NASDAQ: ZAGG) เป็นบริษัทด้านอุปกรณ์พกพาและเทคโนโลยีชั้นนำที่มีผลิตภัณฑ์ที่ปกป้อง ปรับแต่ง และปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานมือถือของผู้บริโภค ZAGG สร้างความแตกต่างให้ตัวเองในฐานะแบรนด์ที่ต้องการโดยนำเสนอโซลูชันผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วโลกที่

กำหนดเป้าหมายด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่กว้างที่สุดในภาคส่วน ด้วยพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ที่มี ZAGG ®และ iFrogz® บริษัทผลิตและทำการตลาดสายผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์เพื่อปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์พกพา รวมถึงคีย์บอร์ด เคส เครื่องเสียงและฟิล์มป้องกัน ผ่านช่องทางตรง ขายปลีก พิเศษ และช่องทางต่างประเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและแบรนด์ได้ที่www.ZAGG.com.

Roku แซงหน้า 700 ช่องด้วยบริการใหม่จากแบรนด์ที่ดีที่สุดในการสตรีมความบันเทิง
Blockbuster On Demand, FOX NOW, PBS, Spotify, VEVO และอื่นๆ เข้าร่วม Roku

2013 ระหว่างประเทศ CES07 มกราคม 2556 03:01 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกลาสเวกัส–( BUSINESS WIRE )–19 ส.ค. Roku® Inc. ได้ประกาศในวันนี้ว่าช่อง Roku มีช่องทางการสตรีมความบันเทิงที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ กว่า 700 ช่อง ทำให้ผู้บริโภคได้รับความบันเทิงทางทีวีมากกว่าอุปกรณ์สตรีม

มิ่งอื่นๆ บริษัทยังสตรีมความบันเทิงกว่าพันล้านชั่วโมงในปี 2555 และด้วยช่องทางใหม่ที่เปิดตัวในไตรมาสนี้ ผู้บริโภคจะมีตัวเลือกความบันเทิงมากขึ้นจากแบรนด์และบริการที่ดีที่สุดในการสตรีมวิดีโอ เพลง และเกมสบาย ๆ ให้เลือก – รวมถึง Amazon Cloud Player Big Fish, Blockbuster On

Demand, FOX NOW, iHeartRadio, PBS, Spotify และ VEVO ในข่าวอื่น ๆ ในวันนี้ Roku ยังได้ประกาศ “TWC TV Launching on Roku” และ “Roku Adds New Roku Ready Partners for 2013″“Roku เพิ่มพันธมิตร Roku Ready ใหม่สำหรับปี 2013”

ทวีตนี้“เมื่อเราเปิดตัวเครื่องเล่น Roku ตัวแรกในปี 2008 เป็นอุปกรณ์แรกสุดที่สตรีม Netflix ไปยังทีวีและเสนอเพียงช่องเดียว วันนี้ จักรวาลของเนื้อหามีความแตกต่างกันอย่างมากกับผู้ผลิตเนื้อหาและเจ้าของเนื้อหาจำนวนมากที่เปิดรับการจัดส่งทางอินเทอร์เน็ต และตระหนักถึงความน่าดึงดูดและความแข็งแกร่ง

ของแพลตฟอร์ม Roku” Steve Shannon ผู้จัดการทั่วไปด้านเนื้อหาและบริการของ Roku กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะกล่าวว่าเรามีตัวเลือกความบันเทิงเพิ่มเติมใน Roku ในวันนี้ – 700 ช่อง – และที่สำคัญกว่านั้น เรามีแบรนด์ที่ดีที่สุดในการสตรีมความบันเทิง”ช่องใหม่ใน Roku มีทั้งวิดีโอ เพลง และเกมทั่วไป ได้แก่:วิดีโอใหม่

Blockbuster On Demand – มีภาพยนตร์หลายพันเรื่องและภาพยนตร์ออกใหม่ให้เช่า Blockbuster On Demand นำเสนอแคตตาล็อกที่เต็มไปด้วยชื่อ HD รวมถึงภาพยนตร์ที่คัดเลือกด้วยมือที่มีเรตติ้งสูงสุดจาก Rotten Tomatoes® การเช่ารีลีสใหม่จะมีให้ในราคาเพียง $3.99 และลูกค้า Roku จะสามารถเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับดีลที่มากยิ่งขึ้นได้ คาดว่าจะวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาในไตรมาสนี้

Dailymotion – นำเสนอวิดีโอมากกว่า 30 ล้านรายการ ผู้ให้บริการเนื้อหาระดับพรีเมียม 10,000 ราย และเนื้อหาพิเศษฟรี Dailymotion นำเสนอแนวเพลงที่หลากหลายและเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับตั้งแต่เรื่องตลกไปจนถึงกีฬา ดนตรี และอื่นๆ คาดว่าจะวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ในไตรมาสนี้

DISHWorld –พันธมิตรคอนเทนต์ทีวีระหว่างประเทศของ Roku เพิ่งเปิดตัวภาษาเอเชียตะวันออกใหม่สามภาษา ได้แก่ กวางตุ้ง ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม DISHWorld ขยายบริการของบริษัทแม่ DISH ซึ่งเป็นผู้นำด้านการเขียนโปรแกรมระดับนานาชาติมานานกว่าทศวรรษ แพ็คเกจทีวีเริ่มต้นเพียง $14.99/เดือน DISHWorld ยังให้บริการในภาษาอารบิก บางลา บราซิล ฮินดี ทมิฬ เตลูกู และอูรดู วางจำหน่ายแล้วในสหรัฐอเมริกา

Flingo – ช่องใหม่มากกว่า 70 ช่อง รวมถึงแบรนด์อย่าง TMZ, A&E, History Channel, Lifetime, Transworld, Warren Miller, Fitness Magazine และ CollegeHumor เลือกช่องได้ในขณะนี้ ช่องใหม่จะเปิดตัวทุกเดือน

FOX NOW – นำเสนอตอนเต็มความยาวใหม่ของรายการ FOX ยอดนิยม เช่น NEW GIRL, FAMILY GUY, GLEE และ BONES รวมถึงฟีเจอร์โบนัสและเนื้อหา รวมถึงบทสัมภาษณ์เบื้องหลัง คำอธิบายตอน และอื่นๆ คาดว่าจะวางจำหน่ายในไตรมาสนี้สำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาที่สมัครรับข้อมูลจากผู้ให้บริการทีวีที่เข้าร่วม
PBS – วิดีโอหลายร้อยรายการจากสถานี PBS รวมถึงตอนต่างๆ จากรายการไพรม์ไทม์ใหม่ๆ รวมถึงไฟล์เก็บถาวรของ PBS พร้อมเนื้อหาระดับประเทศและระดับท้องถิ่นที่อัปเดตทุกวัน การเขียนโปรแกรมรวมถึง AMERICAN EXPERIENCE, ANTIQUES ROADSHOW, FRONTLINE, MASTERPIECE, NATURE, NOVA, SECRETS OF THE DEAD เช่นเดียวกับรายการโปรดในท้องถิ่น คาดว่าจะวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาในไตรมาสนี้

PBS KIDS – วิดีโอมากกว่า 1,000 รายการจากซีรีส์ทางโทรทัศน์ของ PBS KIDS รวมถึง CURIOUS GEORGE, THE CAT IN THE HAT รู้เรื่องนั้นมาก!, เพื่อนบ้านของ DANIEL TIGER, รถไฟไดโนเสาร์, ทำไมสุดยอด!, WILD KRATTS และ SESAME STREET คาดว่าจะวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาในไตรมาสนี้

Syfy – ให้สิทธิ์เข้าถึงทุกตอนของซีรีส์ดิจิทัล RIESE: KINGDOM OF FALLING และ NUCLEAR FAMILY นอกจากนี้ยังมีเว็บไซด์ คลิป และวิดีโอเบื้องหลังจากรายการยอดนิยม เช่น WAREHOUSE 13, BEING HUMAN และ FACE OFF สำหรับการฉาย วางจำหน่ายแล้วในสหรัฐอเมริกา
VEVO – นำเสนอมิวสิควิดีโอ HD มากกว่า 50,000 รายการ รอบปฐมทัศน์สุดพิเศษ การแสดงสดที่คัดสรร และรายการเพลงต้นฉบับจากศิลปินมากกว่า 11,000 คน วางจำหน่ายแล้วในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐไอร์แลนด์
เพลงและเสียงใหม่

Amazon Cloud Player – บริการเพลงของ Amazon ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงคอลเลคชันเพลงของตน รวมถึงเพลงที่ซื้อจากไลบรารีของ Amazon ที่มีแทร็กเสียงมากกว่า 22 ล้านแทร็กบนทีวี วางจำหน่ายแล้วในสหรัฐอเมริกา

iHeartRadio – บริการวิทยุดิจิตอลแบบครบวงจรของ Clear Channel ให้การเข้าถึงสถานีวิทยุมากกว่า 1,500 สถานี และให้ผู้ใช้สร้างสถานีที่กำหนดเองได้ฟรีในเชิงพาณิชย์โดยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินหรือเพลงโปรด ด้วย iHeartRadio ผู้ฟังสามารถเรียกดูสถานีวิทยุตามประเภทเพลงและที่ตั้ง คาดว่าจะวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาในไตรมาสนี้

Spotify – บริการเพลงดิจิทัลที่ได้รับรางวัลพร้อมการสมัครสมาชิก Spotify ระดับพรีเมียม สามารถเข้าถึงเพลง แทร็กและอัลบั้มยอดนิยมมากกว่า 20 ล้านเพลงได้ทันที รวมถึงความสามารถในการฟังและจัดการเพลย์ลิสต์ วางจำหน่ายแล้วในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐไอร์แลนด์
เกมสบาย ๆ ใหม่; มีให้เฉพาะสำหรับ Roku 2 XS และ Roku Streaming Stick

Big Fish Unlimited – มีแค็ตตาล็อกเกมที่เพิ่มมากขึ้น – 150 วันนี้ด้วยเกมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาทุกสัปดาห์ – จากทุกประเภททั่วไปรวมถึง Hidden Object, Puzzle Adventure, Match 3, Time Management และอีกมากมาย คาดว่าจะวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาในไตรมาสนี้

Danger Derby – เกมขับรถในสนามแข่งนี้มีโหมดเกมสามโหมด ได้แก่ Arcade, Challenge และ Mirror และสามารถเล่นได้หนึ่งหรือสองคน วางจำหน่ายแล้วในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐไอร์แลนด์

Family Solitaire – เวอร์ชัน Solitaire ที่ผ่อนคลายและเล่นง่ายที่สุดในทีวีในปัจจุบัน Family Solitaire อิงตามกฎของ Klondike Solitaire ซึ่งน่าจะเป็น Solitaire ที่เป็นที่รู้จักและเล่นมากที่สุดในโลกในปัจจุบัน วางจำหน่ายแล้วในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐไอร์แลนดดูช่องทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนี้บนแพลตฟอร์ม Roku เยี่ยมชมwww.roku.com/channels

เครื่องเล่นสตรีมมิ่ง Roku ที่ได้รับรางวัลและ Roku Streaming Stick มีชื่อเสียงในด้านความสะดวกในการใช้งาน การเลือกเนื้อหาและความสามารถในการจ่ายได้ ผู้เล่น Roku เริ่มต้นที่ $ 49.99 และ Roku Streaming Stick ราคา $ 99.99 สามารถซื้อได้ทั้งจาก Roku.com และจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่ Roku Streaming Stick ยังมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์บางอย่างรวมถึง 3M Streaming Projector และสมาร์ททีวีบางรุ่นจากพันธมิตร Roku Ready
เกี่ยวกับโรคุ อิงค์

Roku เป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชั้นนำสำหรับส่งวิดีโอ เพลง และเกมทั่วไปไปยังทีวี Roku เปิดตัวผู้เล่นรายแรกที่สตรีม Netflix ไปยังทีวีในปี 2008 และปัจจุบันสตรีมช่องความบันเทิงมากกว่า 700 ช่องไปยังอุปกรณ์หลายล้านเครื่อง เครื่องเล่นสตรีมมิ่ง Roku และ Roku Streaming Stick สามารถซื้อได้

จาก Roku และผู้ค้าปลีกรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ผู้เล่น Roku มีจำหน่ายในแคนาดา สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ Roku ก่อตั้งโดย Anthony Wood ผู้ประดิษฐ์ DVR บริษัท มีสำนักงานใหญ่ในซาราโตกา, Calif. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.roku.com

Roku และ Roku Ready เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ Roku Streaming Stick เป็นเครื่องหมายการค้าของ Roku, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆTotal Traffic Network ของ Clear Channel และ Toyota ร่วมมือกันนำการอัพเดทสภาพการจราจรและสภาพอากาศมาสู่แดชบอร์ดของผู้ขับขี่
ข้อตกลงสามปีจะให้การจัดส่งเรดาร์ Doppler การพยากรณ์อากาศและสภาพการจราจรตามเวลาจริงไปยังแดชบอร์ดของยานพาหนะแม้ว่าวิทยุ HD

07 มกราคม 2556 12:00 น. เวลามาตรฐานตะวันออกลาสเวกัส–( บิสิเนส ไวร์ )–13 ก.ค. 2559 Total Traffic Network ของ Clear Channel Media และ Entertainment ซึ่งเป็นบริการด้านการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ ซึ่งนำเสนอข้อมูลการจราจรและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ท้องถิ่นแบบเรียลไทม์ และ Toyota Motor Sales USA, Inc. ได้ประกาศในวันนี้ว่า ข้อตกลงปีที่จะรวมข้อมูลการจราจรตามเวลาจริงและข้อมูล The Weather Channel ไว้ในแดชบอร์ดของรุ่นปี 2013 ของโตโยต้าและเล็กซัสที่เลือก โตโยต้ารุ่นใหม่เหล่านี้จะนำเสนอผู้บริโภครายแรกที่ต้องเผชิญกับการส่งข้อมูลและกราฟิกแบบเรียลไทม์ภายในรถผ่านสัญญาณวิทยุ HD

“นวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญของสิ่งที่เราทำ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายในประเทศของเราในรูปแบบใหม่”

ทวีตนี้ระบบเสียงของโตโยต้าและเล็กซัสที่เปิดตัวในรุ่นปี 2014 บางรุ่นจะมีจอแสดงผลแบบบูรณาการในแผงหน้าปัดของบริการ Total Traffic Network (TTN) ของ Clear Channel ฟีเจอร์ที่เข้าถึงได้ง่ายเหล่านี้จะรวมถึงเรดาร์ Doppler และการพยากรณ์อากาศแบบเรียลไทม์จาก The Weather Channel และ

การอัปเดตการจราจรของ TTN คุณสมบัติเหล่านี้จะเปิดให้สมัครสมาชิกฟรีและไม่ต้องการแผนข้อมูลใด ๆ ในขณะที่อยู่ในช่วงของสถานีวิทยุ HD มากกว่า 350 สถานี ให้ผู้ขับขี่โตโยต้าได้รับข้อมูลอัปเดตการจราจรและสภาพอากาศล่าสุดทุกที่ทุกเวลาที่พวกเขาต้องการเพียงแค่สัมผัส จอแสดงผลคอนโซลรถของพวกเขาบริการ In-dash ที่โดดเด่น:

· เรดาร์ตรวจอากาศ Doppler:ผู้ขับขี่จะสามารถเข้าถึงเรดาร์ตรวจอากาศ Doppler ของ The Weather Channel ได้ทันทีที่ซ้อนทับบนแผนที่การนำทางในแผงหน้าปัดที่มีอยู่

· สภาพอากาศและการพยากรณ์ในปัจจุบัน:ผู้ขับขี่จะสามารถเข้าถึงการพยากรณ์ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศของ The Weather Channel ได้อย่างง่ายดายสำหรับเมืองต่างๆ กว่า 120 เมืองด้วยการสัมผัสหน้าจอคอนโซล

· การจราจรแบบเรียลไทม์:แผนที่ที่เข้าใจง่ายและรายงานความครอบคลุมเหตุการณ์เหล่านี้ได้รับการอัปเดตทุก ๆ สองนาทีและเสนอสภาพปัจจุบันตลอดจนข้อมูลการจราจรที่คาดคะเนล่วงหน้า 15, 30 และ 45 นาทีที่จะมาถึง

“นวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญของสิ่งที่เราทำ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายในประเทศของเราในรูปแบบใหม่” เควิน ดอร์ซีย์ ประธาน National Media Groups for Clear Channel Media and Entertainment กล่าว “ข้อตกลงใหม่กับโตโยต้าเน้นย้ำถึงความสามารถของเราในการ

ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการจัดจำหน่าย การเขียนโปรแกรม และเทคโนโลยีของเรา เพื่อนำเสนอสิ่งที่พวกเขาต้องการแก่ผู้บริโภค ที่ที่พวกเขาต้องการ และไม่ต้องสมัครสมาชิกที่น่ารำคาญ ความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของเราช่วยมอบโซลูชั่นที่ไม่ซ้ำแบบใครให้กับพันธมิตรของเรา และเราตั้งตารอที่จะร่วมมือกับโตโยต้าเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ต่อไป”

“เรารู้สึกตื่นเต้นกับโซลูชันที่เน้นคุณค่านี้สำหรับการให้บริการที่สำคัญแก่ลูกค้าของเรา” Jon Bucci รองประธานฝ่ายเทคโนโลยียานพาหนะที่เชื่อมต่อ บริษัท Toyota Motor Sales สหรัฐอเมริกา Inc. กล่าว “การเสริมความแข็งแกร่งของความร่วมมือกับ Clear Channel Media and Entertainment ประสบการณ์ในรถยนต์มากขึ้นโดยนำเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้กับลูกค้าของเรา”เกี่ยวกับเครือข่ายการรับส่งข้อมูลทั้งหมด:

Total Traffic Network ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Clear Channel Media and Entertainment ส่งข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์ไปยังบริษัทในเครือวิทยุ 3,000 แห่งและโทรทัศน์ 200 แห่ง รวมถึงพันธมิตรทางอินเทอร์เน็ตและมือถือ ซึ่งเข้าถึงผู้บริโภคมากกว่า 200 ล้านคนในแต่ละสัปดาห์ Total

Traffic Network ให้บริการมากกว่า 100 ตลาดในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก Total Traffic Network ดำเนินการเครือข่ายนำทางการจราจรออกอากาศที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ โดยให้บริการ RDS-TMC, HD-TMC และ TPEG ที่ได้รับการปรับปรุง Total Traffic Network ได้ขยาย

การนำเสนอสาระบันเทิงเพื่อรวมเนื้อหาข่าว สภาพอากาศ และกีฬา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.totaltraffic.comเกี่ยวกับโตโยต้า

โตโยต้า (NYSE:TM) ก่อตั้งการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาในปี 2500 และปัจจุบันมีโรงงานผลิต 10 แห่ง มีตัวแทนจำหน่ายโตโยต้า เล็กซัส และไซออนเกือบ 1,500 แห่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งขายรถยนต์ได้กว่า 1.64 ล้านคันในปี 2554 โตโยต้ามีพนักงานโดยตรงกว่า 30,000 คนในสหรัฐอเมริกา และการ

ลงทุนของที่นี่มีมูลค่ากว่า 18 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการขายและการผลิต การวิจัยและพัฒนาการบริการทางการเงินและการออกแบบ การซื้อชิ้นส่วน วัสดุ สินค้าและบริการจากซัพพลายเออร์ในสหรัฐฯ ต่อปีของโตโยต้ามีมูลค่ารวมกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโตโยต้าเยี่ยมชมwww.toyota.com หรือwww.toyotanewsroom.com

แอพหน้าจอที่สองของ DISH Explorer ปรับปรุงประสบการณ์การรับชมทีวีบน iPad
ค้นพบรายการใหม่ – แอพ Explorer แนะนำโปรแกรมตามการดูทีวีแบบเรียลไทม์และเทรนด์โซเชียลมีเดีย

มีส่วนร่วมกับแฟนๆ – ภายในแอพ Explorer เข้าถึงฟีด Twitter และ Facebook และเข้าร่วมการสนทนาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับรายการสด
ค้นหาเกมใหญ่ – Explorer แสดงแนวโน้มแบบเรียลไทม์สำหรับการแข่งขันกีฬายอดนิยม

ควบคุมประสบการณ์ – แอปสามารถใช้เป็นรีโมตคอนโทรลสำหรับคุณสมบัติ Hopper HD DVR รวมถึงคู่มือช่อง DVR และวิดีโอแบบออนดีมานด์ลาสเวกัส–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. วันนี้ DISH (NASDAQ: DISH) ได้เปิดตัวแอป DISH Explorer™ สำหรับ iPad ซึ่งเป็นแอปหน้าจอที่สองที่ใช้งานง่ายสำหรับแพลตฟอร์ม Hopper™ Whole-Home HD DVR ที่รวมเครื่องมือการค้นหาโปรแกรม การมีส่วนร่วมกับโซเชียลมีเดียและความสามารถในการควบคุมจากระยะไกล

“การให้คะแนนของ Thuuz บน Explorer หมายความว่าแฟนกีฬาสามารถมองเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าผู้ไม่ตีกัน การปิดตัวลง และอารมณ์เสียที่เกิดขึ้นสดๆ ก่อนที่กีฬาจะสรุปข่าวภาคค่ำ”

ทวีตนี้
Vivek Khemka รองประธานฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ของ DISH กล่าวว่า “ลูกค้าใช้แท็บเล็ตอยู่แล้วขณะดูทีวี “สิ่งที่เราทำคือพัฒนาประสบการณ์ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างแท็บเล็ตและโทรทัศน์ มีเพียงสิ่งที่กระโดดเท่านั้นที่สร้างไดนามิกการรับชมใหม่ทั้งหมด”

พร้อมให้ใช้งานในวันพรุ่งนี้ DISH Explorer ขยายฟังก์ชันการทำงานของ Hopper โดยอนุญาตให้ลูกค้า:

พบกับรายการยอดนิยมและมาแรง รวมถึงการแข่งขันกีฬาจากช่องรายการสดหลายร้อยช่อง รายการบันทึก DVR และรายการตามสั่ง
มีส่วนร่วมกับแฟน ๆ ของรายการเดียวกันบน Twitter และ Facebook โดยใช้ iPad;
ควบคุม Hopper จาก iPad รวมถึงการนำทางช่องสัญญาณและการจัดการ DVR
ค้นหารายการสดทางทีวี DVR และรายการแบบออนดีมานด์โดยใช้แป้นพิมพ์ของ iPad แทนการใช้รีโมทคอนโทรล
แอพใหม่แนะนำรายการและเปิดเผยโปรแกรมยอดนิยมโดยการอ้างอิงข้ามแนวโน้มการดูโทรทัศน์โซเชียลมีเดียและข้อมูลการรับชมแบบเรียลไทม์จากฐานลูกค้าของ DISH

DISH Explorer เว็บบอลออนไลน์ ช่วยให้ลูกค้าเชื่อมต่อกับชุมชนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับรายการโปรดของพวกเขา เมื่อใช้แอพ ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบ Twitter และ Facebook และแสดงความคิดเห็นและติดตามโพสต์จากแฟน ๆ ของรายการที่พวกเขากำลังรับชมแบบเรียลไทม์

สำหรับผู้ชื่นชอบกีฬา Explorer ได้รวมการให้คะแนนของ Thuuz™ เพื่อระบุเกมที่ร้อนแรงที่สุดบนทีวี และมอบสถิติกีฬาแบบเรียลไทม์แก่ผู้ชมเมื่อรับชมรายการสดบน Hopper มุมมองของนักสำรวจในข้อมูลแนวโน้มสามารถส่งสัญญาณถึงการแข่งขันกีฬาที่กำลังกลายเป็นเหตุการณ์ ‘ต้องดู’ อย่างรวดเร็ว

“การให้คะแนนของ Thuuz ใน Explorer หมายความว่าแฟนกีฬาสามารถมองเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าผู้ไม่ตีกัน การปิดตัวลง และอารมณ์เสียที่เกิดขึ้นสดๆ ก่อนที่กีฬาจะสรุปข่าวภาคค่ำ” Khemka กล่าว “การดูอีเวนต์ใหญ่แบบสด ๆ จะดีกว่าเสมอ และ Explorer ก็ช่วยมอบประสบการณ์นั้น”

DISH Explorer เชื่อมต่อกับ Hopper ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi และไม่จำเป็นต้องใช้รีโมทคอนโทรล แอพช่วยให้นำทางตัวเลือกการเขียนโปรแกรม Hopper ทั้งหมดด้วย iPad ได้ง่าย

แอป DISH Explorer จะให้บริการฟรีใน App Store ของ Apple ในวันที่ 7 มกราคมสำหรับภาพที่แวะไปที่จานห้องข่าวhttp://about.dish.com/multimedia-galleryเกี่ยวกับ DISH

DISH Network Corporation (NASDAQ: DISH) ผ่านทางบริษัทในเครือ DISH Network LLC ให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแก่ลูกค้าประมาณ 14.042 ล้านราย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 คาสิโนออนไลน์ เว็บบอลออนไลน์ ด้วยโปรแกรมและเทคโนโลยีคุณภาพสูงสุดพร้อมตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุด รวมถึง HD ฟรีสำหรับชีวิต สมาชิกเพลิดเพลินกับช่องรายการความละเอียดสูงที่ใหญ่ที่สุดที่มีช่อง HD ระดับประเทศมากกว่า 200 ช่อง ช่องต่างประเทศมากที่สุด และเทคโนโลยี HD และ DVR ที่ได้รับรางวัล Blockbuster LLC บริษัทในเครือของ DISH Network Corporation ให้บริการความบันเทิงสำหรับครอบครัวแก่ลูกค้านับล้านทั่วโลก DISH Network Corporation เป็น บริษัท ที่ติดอันดับ Fortune 200 เยี่ยมชมwww.dish.com

คาสิโนออนไลน์ สมัครแทงบอล SBOBET ไพ่เสือมังกรออนไลน์

Ziibet.com
คาสิโนออนไลน์ สองแห่งที่ดำเนินการโดย Paradise – Kam Pek Paradise Casino ภายใต้ใบอนุญาตจาก SJM และ Waldo Casino ภายใต้ใบอนุญาตจาก Galaxy – เห็นผลลัพธ์ที่หลากหลายในช่วงเวลาดังกล่าว Kam Pek เห็นว่า GGR ลดลง 7.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 636.5 ล้านเหรียญฮ่องกงโดยมีรายรับเกมโต๊ะลดลงจาก 204.4 ล้านเหรียญฮ่องกงเป็น 199.4 ล้านเหรียญฮ่องกงและโต๊ะเล่นเกม LMG ลดลงจาก 155.9 ล้านเหรียญฮ่องกงเป็น 159.9 ล้านเหรียญฮ่องกง ในทางกลับกันประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างมากบนโต๊ะเกมที่ Casino Waldo และรายได้ LMG ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยทำให้ GGR เพิ่มขึ้น 12.8% เป็น 267.4 ล้านเหรียญฮ่องกง

รายได้ที่เป็นของ Paradise จากส่วนแบ่งของคาสิโน GGR อยู่ที่ 499.2 ล้านเหรียญฮ่องกงซึ่งลดลงจาก 509.2 ล้านเหรียญฮ่องกงในช่วงครึ่งแรกของปี 2018Paradise ยังมีรายได้จากการเช่าอุปกรณ์และระบบเกมอิเล็กทรอนิกส์ลดลง 38.5% เป็น 2.4 ล้านเหรียญฮ่องกง

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับรอบ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2019 อยู่ที่ 63.3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบเป็นรายปีในขณะที่กำไรลดลง 9.5% คาสิโนออนไลน์ เป็น 23.8 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเนื่องจากส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนใน R&D ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากที่เกี่ยวข้องกับ ETG ใหม่และที่อัปเกรด เครื่องสล็อตแมชชีนและระบบการจัดการคาสิโนจาก 29.7 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 42.6 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

ขณะนี้ Paradise กำลังทดลองเครื่องสล็อตที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อทดลองใช้ซึ่งระบุว่า“ แสดงให้เห็นถึงหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของเราในการกระจายธุรกิจของเราไปสู่ตลาดสล็อตแมชชีน

บริการขยะ (ผู้ประกอบการที่ยกเลิก)” ผู้สอบถามในฟิลิปปินส์รายงานว่านายราซอนกล่าวอย่างไรก็ตาม“ [อุตสาหกรรมเกม] กำลังแข็งแกร่งขึ้นในปีนี้จนถึงขณะนี้ ในไตรมาสแรกเรามีการเติบโตที่ชัดเจนถึง 48% คุณต้องมีความสุขกับสิ่งนั้น” เขากล่าวเสริมเมื่อถามเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ Solaire

ซึ่งเปิดให้บริการในปี 2556 นาย Razon กล่าวว่า บริษัท ได้ลงทุนอย่างมากในการดูแลความปลอดภัยและความปลอดภัยของแขกโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน 400 คนทั้งในทรัพย์สินและตามปริมณฑล“ มาตรการรักษาความปลอดภัยของเราค่อนข้างเข้มงวดอยู่แล้ว” เขากล่าว “ เราเริ่มเพิ่มมาตรการ

รักษาความปลอดภัยหลังจากการทิ้งระเบิดที่ดาเวาเมื่อปีที่แล้ว เราเพิ่มระดับความปลอดภัยเมื่อเหตุการณ์มาราวีเริ่มต้นขึ้น เราแน่นมากแล้ว“ เราอาจจะกังวลกับความปลอดภัยมากขึ้นเป็นธรรมดา เรามีหน่วย K9 ระบบเฝ้าระวังและห้องควบคุม เรายังมีการรักษาความปลอดภัยคอยดูแลความปลอดภัย”Mr Razon กล่าวว่า

เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าพักจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อเยี่ยมชมสถานที่ให้บริการเช่น Solaire“ [ประเด็นเรื่องความปลอดภัย] เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเพราะเป็นธุรกิจการบริการ” เขากล่าว “ คุณมีโรงแรมและคุณมีร้านอาหารและเครื่องดื่มดังนั้นผู้คนต้องรู้สึกปลอดภัย เราต้องทำให้แน่ใจว่าประชาชนรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใน

ทรัพย์สินหรือในประเทศสำหรับเรื่องนั้น”Grand Lisboa รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษมาเก๊า Mr Teng Sio Hong หัวหน้าฝ่ายอีกความสำเร็จโดดเด่นในช่วง AVPMi ™ ‘s 15 ปีบริบูรณ์ปีของการดำเนินธุรกิจคือการติดตั้งและการใช้งานระบบที่จอดรถแบบครบวงจรที่รองรับ Encore Boston Harbor (EBH) ที่เพิ่งเปิดให้บริการซึ่งเป็นรีสอร์ทระดับห้าดาวมูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์ระดับโลก 3.1 ล้านตารางฟุตและคาสิโนซึ่งเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน หลังจากการใช้งานที่ประสบความสำเร็จในอสังหาริมทรัพย์ในเครือเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา (Wynn และ Encore Resorts ในลาสเวกัส) Wynn Resorts ได้เลือก AVPMi ™อีกครั้งเป็นพันธมิตรระบบ Unified PARCS และ Valet สำหรับ EBH เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมระดับการบริการระดับโลก EBH ยังใช้ระบบการจัดการงานและระบบอัตโนมัติ BellDesk ™ที่ขับเคลื่อนโดย AVPMi ™ EBH เป็นสถานที่ให้บริการแห่งแรกในโลกที่มีระบบจัดการงานและระบบอัตโนมัติ BellDesk ™ที่รวมเข้ากับแพลตฟอร์ม PARCS และ Valet ที่จอดรถเพื่อตอบสนองความต้องการของแขกได้ดียิ่งขึ้น

AVPMi ™เป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีอเมริกันและเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นจอดรถชั้นนำของอุตสาหกรรมซึ่งเป็น บริษัท เอกชนและตั้งอยู่ในซันไรส์ฟลอริดาโดยมีสำนักงานสาขาในลอสแองเจลิสนิวยอร์กและลาสเวกัส AVPMi ™เป็นผู้นำด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์แบบบูรณาการและโซลูชันการเคลื่อนย้ายสำหรับ PARCS, Valet และ Task Management

AVPMi ™เป็น บริษัท แรกที่พัฒนา PARCS และ Valet Solution แบบครบวงจรซึ่งเรียกว่า SVPOne ™ซึ่งทำงานได้อย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มเดียว แพลตฟอร์ม SVPOne ™ช่วยเพิ่มทั้งผลผลิตและประสบการณ์ของลูกค้าสำหรับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้ประกอบการที่จอดรถที่บริหารโรงแรมรีสอร์ทขนาดใหญ่คาสิโนสนามบินโรงพยาบาลอาคารสำนักงานอาคารที่พักอาศัยและโรงรถในตัวเมืองทั่วโลก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AVPMi ™และสิ่งที่สามารถทำได้สำหรับการดำเนินการของคุณโปรดไปที่: https://www.avpmi.com/อีเมลไปที่: sales@avpmi.comหรือโทร: +1 (954) 636-4831

เพื่อที่จะจัดอันดับ 50 บุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในเกมเอเชียคณะกรรมการพิจารณาผู้สมัครมากกว่า 80 คน ห้าคนนี้คือคนที่เคาะประตูของ Power 50 และคนที่เรากำลังพิจารณาผู้เข้าใหม่ที่มีแนวโน้มมากที่สุดในปีหน้า แม้ว่าเราจะจัดอันดับห้าคนนี้ตั้งแต่ 51 ถึง 55 คน แต่เราได้จัดลำดับบุคคลเหล่านี้ไว้ด้านล่างตามลำดับตัวอักษร คุณจะต้องเดาว่าใครมาที่บ้านเลขที่ 51!

ANDREA DOMINGOประธานและซีอีโอเพจคอร์ในฐานะหัวหน้าของ Philippine Amusement and Gaming Corporation Andrea Domingo พบว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ผิดปกติในการเป็นทั้งผู้ควบคุมและผู้ควบคุม ภายใต้หมวกผู้ประกอบการของเธอที่ทำให้รายชื่อนี้มีคาสิโน 46 แห่งของ PAGCOR ช่วยผลักดัน GGR ของสำนักขึ้น 9.3% ใน 1H19 เป็น 36,600 ล้าน Php (711 ล้านเหรียญสหรัฐ) นอกจากนี้ Domingo ยังดูแลการดำเนินการและการเข้มงวดของโครงการ Philippine Offshore Gaming Operators ซึ่งคาดว่าจะมีภาษีและค่าธรรมเนียมประมาณ 8,000 ล้าน Php (155 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปี 2019

STUART MCGREGOประธาDonaco นานาชาติประธานกรรมการของ Donaco ตั้งแต่ปี 2004 Stuart McGregor มีความสุขกับการนั่งแถวหน้าในการเดินทางของ บริษัท ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา แต่ 12 เดือนที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย ตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนปี Donaco ต้องเผชิญกับการต่อสู้ทางกฎหมายหลายครั้งกับอดีตผู้ขายคาสิโนในกัมพูชามีกลุ่มอาชญากรรมคุกคามลูกค้าของ Aristo ในเวียดนามขณะที่พวกเขาข้ามพรมแดนใกล้เคียงจากประเทศจีนและเรียกร้องให้ Joey Lim ผู้ก่อตั้ง บริษัท จากคณะกรรมการในการย้ายผู้ถือหุ้นอย่างมาก แต่ McGregor ยืนกรานว่าทรัพย์สินของ Donaco นั้นแข็งแกร่งและเมื่อมีคณะกรรมการใหม่แล้วหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์ในปี 2020

DHAMMIKA PERERAประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการVallibel Oneชายที่ร่ำรวยที่สุดของSRI LANKAเป็นเจ้าของใบอนุญาตคาสิโนสามในห้าของประเทศ ได้แก่ Bally’s Colombo, Bellagio Colombo และ MGM Colombo แต่แผนการของเขาที่จะสร้างรีสอร์ทแบบบูรณาการมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ในควีนส์เบอรีถูกรัฐบาลในปี 2017 ซึ่งไม่ควร อย่าทำให้เขากลัวมากเกินไปในขณะนี้โดย Perera ยังคงได้รับประโยชน์จากการควบคุมการเล่นเกมคาสิโนอย่างเข้มงวดในประเทศอินเดียที่อยู่ใกล้เคียง

Mavericks ประกาศวันที่สำหรับการแข่งขันรอบแรกของปี 2004; ทัวร์เริ่มต้นด้วยการแสดงบ้านเกิดในแนชวิลล์27 กุมภาพันธ์ 2547 11:02 น. เวลามาตรฐานตะวันออกNASHVILLE & NEW YORK – ( BUSINESS WIRE ) – ก.พ. 27 มกราคม 2547 – วันนี้ The Mavericks ประกาศวันแรกสำหรับ

ทัวร์ปี 2004 เช่นเดียวกับที่พวกเขาทำในการทัวร์เรอูนียงปี 2546 Mavs จะเริ่มทัวร์ในแนชวิลล์บ้านเกิดของพวกเขาครั้งนี้เป็นการเล่นรายการ Music City ครั้งแรกในรอบกว่าห้าปี การทัวร์ครั้งนี้จบลงที่การประชุมดนตรี South By Southwest ประจำปีของ Austin ซึ่ง Mavericks ได้เข้าร่วมการแสดงที่เป็นที่ต้องการในงานแสดงดนตรีครั้งแรกของนิตยสาร Esquire

กลุ่มที่ชนะรางวัลแกรมมี่จะโยก Exit Inn ในแนชวิลล์ในวันพุธที่ 3 มีนาคมเวลา 22.00 น. ประตูจะเปิดเวลา 8.00 น. และ Hanna / McEwen จะเปิดการแสดง การแสดงนี้จะเป็นครั้งแรกของวงในแนชวิลล์นับตั้งแต่เปิดตัวอัลบั้มรวมตัวที่มีชื่อว่า The Mavericks ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงซึ่งเปิดตัวเมื่อฤดู

แนวโน้มตลาดการพนันทั่วโลกถึงปี 2565 นำเสนอ William Hill, MGM Resorts, Las Vegas Sands, Paddy Power และ Betfair Entertainment – ResearchAndMarkets.com24 กรกฎาคม 2019 05:39 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ดับลิน – ( บิสิเนสไว ) – The “การพนันรายงานการตลาดทั่วโลก 2019″รายงานได้รับการเพิ่มResearchAndMarkets.com ของการเสนอขาย

Gambling Market Global Report 2019ให้ข้อมูลสำคัญแก่นักกลยุทธ์นักการตลาดและผู้บริหารระดับสูงที่จำเป็นในการประเมินตลาดการพนันทั่วโลก

ตลาดการพนันที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดอยู่ที่ไหน? ตลาดเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยรวมประชากรและตลาดอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันอย่างไร? อะไรคือพลังที่จะกำหนดตลาดในอนาคต? รายงานตลาดการพนันทั่วโลกตอบคำถามเหล่านี้ทั้งหมดและอื่น ๆ อีกมากมาย

ตลาดการพนันได้กำหนดแนวโน้มใหม่ของเนื้อหาเกมผ่านการขัดเกลาทางสังคมและการระดมพล ผู้เล่นใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กและแกดเจ็ตมือถือในการเล่นซึ่งช่วยในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องใช้เงินสด สิ่งนี้ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างผู้คนผ่านเกมโซเชียล นอกจากนี้การดำเนินการด้านกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่นำมาใช้โดยหลายประเทศได้ปูเงื่อนไขที่ดีสำหรับการเติบโตของตลาดการพนัน ตัวอย่างเช่นเกมรูปแบบเล่นฟรีเป็นเกมยอดนิยมซึ่งดึงดูดผู้คนให้เข้าร่วมอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์มากขึ้น

ยุโรปตะวันตกเป็นภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในตลาดการพนันทั่วโลกโดยคิดเป็น 38% ของตลาดในปี 2018 อเมริกาเหนือเป็นภูมิภาคที่ใหญ่เป็นอันดับสองคิดเป็น 22% ของตลาดการพนันทั่วโลก ตะวันออกกลางเป็นภูมิภาคที่เล็กที่สุดในตลาดการพนันทั่วโลก

ตลาดบริการการพนันประกอบด้วยการขายบริการการพนันและสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงาน (องค์กรผู้ค้ารายเดียวและพันธมิตร) ที่ดำเนินการสถานที่เล่นการพนันเช่นคาสิโนห้องบิงโกช่องวิดีโอเกมลอตเตอรี่และการเดิมพันนอกเส้นทาง ร้านบิงโกผู้ให้บริการอุปกรณ์การพนันแบบหยอดเหรียญเจ้ามือรับแทงตัวแทนขายตั๋วลอตเตอรีและห้องไพ่ก็รวมอยู่ในตลาดนี้ด้วย รายได้ในตลาดนี้รวมถึงส่วนต่างที่ทำจากจำนวนเงินที่เล่นการพนัน แต่ไม่ใช่จำนวนเงินเหล่านั้นด้วยตัวเอง

ใบไม้ร่วงที่ผ่านมาของ Sanctuary Records นักวิจารณ์ที่ยากที่สุดในประเทศบางคนให้ความสำคัญกับอัลบั้ม: “พลังแห่งธรรมชาติราอูลมาโลห่อหุ้มเสียงร้องอันแหบแห้งของเขาไว้รอบ ๆ ทุกสิ่งราวกับว่าเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เรื่องอกหัก” กล่าวชื่นชม Entertainment Weekly Amazon.com เรียกว่า The

Mavericks “เป็นการกลับมาที่น่าตื่นตา … หนึ่งในอัลบั้มที่ดีที่สุดของปี” และ LA City Beat ยกย่อง “ดนตรีที่มีเนื้อ” ของวง Raul Malo เป็นเพียงหนึ่งในนักร้องชาวอเมริกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ยังอายุน้อยเกินไปที่จะมีคุณสมบัติสำหรับ AARP สมาชิกภาพ “ Onstage, Mavericks … รักษาความรู้สึกที่เหนือกว่าของการแสดงที่น่าสนใจพอ ๆ กับความเป็นนักดนตรีของพวกเขา”

ทวีตนี้Mavericks ยังได้รับคะแนนสูงจากการทัวร์สหรัฐอเมริกาในปี 2546 การแสดงสดชุดฮิตที่ประกอบด้วยรายการโปรดเก่า ๆ และตัวเลือกมากมายจากอัลบั้มใหม่ของพวกเขาได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์ทั่วประเทศ “การแสดงสดของ The Mavericks … คืนวงให้กลับมามีรูปแบบที่ยอดเยี่ยมและมีชีวิต

ชีวา (Malo) ยังคงเป็นหนึ่งในนักร้องที่ดีที่สุดในประเพณี Roy Orbison ซึ่งเป็นเพลงที่มีการร้องเพลงที่แข็งแกร่งของคนรักที่อ่อนแอและผิดพลาด” จัดทำขึ้นทุกวัน ความหลากหลาย. “ Onstage, the Mavericks …รักษาความรู้สึกที่เหนือกว่าของการแสดงที่น่าสนใจพอ ๆ กับความเป็นนักดนตรีของพวกเขา”

Time Out New York กล่าวชื่นชม “Hallelujah – Mavericks กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง!” “The Village Voice คึกคัก” หนุ่ม ๆ คันทรีร็อกกลับมาคึกคักเหมือนเดิม! วอชิงตันโพสต์ถือว่ารายการเดือนตุลาคม “ประเสริฐ” ยกย่องวง “เรา”เลกแรกของ Mavericks 2004 Tour มีดังต่อไปนี้:

วันที่เมืองสถานที่3 มีนาคมแนชวิลล์ TN Exit In5 มีนาคม Verona, NY Turning Stone Casin6 มีนาคมวอชิงตันดีซี 9:30 คลั7 มีนาคมฟิลาเดลเฟีย PA Theatre of the Living Art9 มีนาคม Pittsburgh, PA Byum Theatr10 มีนาคม New York, New York Irving Plaza12 มีนาคม Detroit, MI Majestic Theatre13 มีนาคมชิคาโก, IL Park West14 มีนาคม Minneapolis, MN Fine Line19 มีนาคม Helotes, TX Floores Country Store20 มีนาคม Austin, TX Stubb’s BBQ (พรรค Esquire SXSWวันทัวร์เพิ่มเติมสำหรับปี 2004 จะประกาศในปลายปีนี้

สำหรับข้อมูลคอนเสิร์ตปรับปรุงเข้าสู่ระบบ: www.mavericksmusic.coผู้ติดต่Sanctuary RecordsKevin Chiaramonte, 212-5992757kevin.chiaramonte@sanctuarygroup.coหรือrickson ประชาสัมพันPaula Erickson, 615-292-5950paula@ericksonpublicrelations.comActivision เรียกร้องให้ไปสู่จุดสูงสุดด้วย World Series of Poker (R); งานโป๊กเกอร์อันดับ 1 ของโลกตอนนี้เป็นเกมของทุกคน

08 กันยายน 2548 08:30 น. เวลาออมแสงตะวันออกมินนีอาโปลิส – ( บิสิเนสไวร์ ) – ก.ย. 8 พฤศจิกายน 2548 – สัมผัสความตื่นเต้นในการเผชิญหน้ากับมือโปรโป๊กเกอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในการแข่งขันเพื่อรับรางวัลหลายล้านดอลลาร์ใน World Series of Poker (R) ซึ่งเป็นวิดีโอเกมอย่างเป็นทางการของ World Series of Poker ( WSOP) มีให้บริการแล้วจาก Activision, Inc. (Nasdaq: ATVI)

ตั้งอยู่รอบ ๆ โต๊ะหลักที่ Rio Casino ในลาสเวกัสเกมนี้รวบรวมการกระทำที่มีเดิมพันสูงทั้งหมดอย่างแท้จริงตั้งแต่รูปลักษณ์และรูปแบบการเล่นของมืออาชีพที่มีชื่อเสียงเช่น Chris “Jesus” Ferguson และผู้เล่นโป๊กเกอร์ชั้นนำอีก 14 คนจนถึงความแม่นยำ การพักผ่อนหย่อนใจของห้องโป๊กเกอร์ WSOP ลงไปที่พรมและวอลเปเปอร์

“ ด้วยการเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ AI ขั้นสูงของเกมผู้เล่นจะได้สัมผัสกับการดึงเก้าอี้ขึ้นมาที่โต๊ะการแข่งขัน WSOP แบบเสมือนจริงที่ไม่มีใครรู้จักและทิ้งชื่อเสียงและโชคลาภของแชมป์โป๊กเกอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน”

ทวีตนี้
“World Series of Poker เป็นแบรนด์อันดับ 1 ในโป๊กเกอร์และชื่อนี้เป็นเกมโป๊กเกอร์ที่แท้จริงที่สุดในตลาดปัจจุบัน” David Oxford, Activision, Inc. กล่าว “เมื่อเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ AI ขั้นสูงของเกมผู้เล่นจะได้สัมผัสกับสิ่งที่ มันเหมือนกับการดึงเก้าอี้ที่โต๊ะทัวร์นาเมนต์ของ WSOP ที่ไม่มีใครรู้จักและทิ้งชื่อเสียงและโชคลาภของแชมป์โป๊กเกอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ”

ใน World Series of Poker ผู้เล่นสามารถเล่นโป๊กเกอร์ได้ถึงเจ็ดรูปแบบ ได้แก่ Texas Hold ‘Em, 7 Card Stud, Omaha และ Razz ซึ่งผู้ที่ชื่นชอบการเล่นโป๊กเกอร์จะพลิกคว่ำพับและเรียกทางไปสู่จุดสูงสุด เกมดังกล่าวช่วยให้ผู้เล่นสามารถพัฒนากลยุทธ์ของตนเองได้ด้วยความสามารถในการปรับแต่งทุกอย่างตั้งแต่ใบหน้าโป๊กเกอร์รูปลักษณ์และเธรดสไตล์เวกัส ผู้เล่นยังสามารถเลือกวลีจับใจของตนเองหรือที่เรียกว่า “โต๊ะคุย” เพื่อพูดป้านคู่ต่อสู้ เมื่อผู้เล่นชนะเงินกองกลางพวกเขาสามารถอัปเกรดเสื้อผ้าและใช้ประโยชน์จากการอัปเกรดโรงแรมนำความตื่นเต้นของ Strip มาสู่ความเป็นส่วนตัวในบ้านของพวกเขาเอง

World Series of Poker มีให้บริการสำหรับระบบความบันเทิงคอมพิวเตอร์ PlayStation (R) 2, ระบบวิดีโอเกม Xbox (R) จาก Microsoft และ Nintendo GameCube (TM) ในราคาขายปลีกที่แนะนำ 29.99 ดอลลาร์ เวอร์ชันระบบ PSP (TM) (PlayStation (R) Portable) มีราคาขายปลีกที่แนะนำอยู่ที่ 39.99 ดอลลาร์และเวอร์ชันพีซีมีราคาขายปลีกที่แนะนำอยู่ที่ 19.99 ดอลลาร์ เกมทุกเวอร์ชันจะวางจำหน่ายในเดือนกันยายน 2548 และได้รับการจัดอันดับ “E10 +” โดย ESRB

Activision, Inc. มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ซานตาโมนิกาแคลิฟอร์เนียเป็นผู้พัฒนาผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิงและสันทนาการแบบโต้ตอบชั้นนำของโลก Activision ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2522 มีรายได้สุทธิ 1.4 พันล้านดอลลาร์สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548

Activision รักษาการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นออสเตรเลียสแกนดิเนเวียสเปนและเนเธอร์แลนด์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Activision และผลิตภัณฑ์ของ บริษัท สามารถพบได้บนเว็บไซต์ไวด์เว็บของ บริษัท ฯ โลกซึ่งตั้งอยู่ที่www.activision.com

ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตคือ “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ตั้งอยู่บนความคาดหวังและสมมติฐานในปัจจุบันซึ่งอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน บริษัท ขอเตือนผู้อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ว่าปัจจัยสำคัญหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ในอนาคตที่แท้จริงของ Activision แตกต่างอย่างมากจากที่แสดงไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ปัจจัยดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง

ความล่าช้าของผลิตภัณฑ์การยอมรับผลิตภัณฑ์ของเราจากการขายปลีกการแข่งขันในอุตสาหกรรมการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและมาตรฐานอุตสาหกรรมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินการรักษาความสัมพันธ์กับบุคลากรหลักผู้ขายและนักพัฒนาบุคคลที่สามเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ เงื่อนไข การรวม บริษัท ย่อยที่เพิ่งได้มาและการระบุโอกาสในการเข้าซื้อกิจการในอนาคตที่เหมาะสม ปัจจัยสำคัญเหล่านี้และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผล

ประกอบการของ บริษัท ได้อธิบายไว้ในเอกสารที่เรายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงรายงานประจำปีล่าสุดของ บริษัท ในแบบฟอร์ม 10-K และรายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q ผู้อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะอ้างถึงเอกสารดังกล่าว บริษัท อาจเปลี่ยนแปลง

ความตั้งใจความเชื่อหรือความคาดหวังได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของปัจจัยดังกล่าวในสมมติฐานของ บริษัท หรืออื่น ๆ บริษัท ไม่มีภาระผูกพันในการเผยแพร่การแก้ไขต่อสาธารณะใด ๆ ต่อแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังจากวันที่นี้หรือเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

ราวีวิเชียCHAIRMARank Holdingsหนึ่งในคาสิโน“ ราชา” ของศรีลังกาที่มีใบอนุญาตคาสิโนสองในห้าใบอยู่ในการควบคุมของเขา (อีกสามใบเป็นของธรรมิกาเปเรร่า) ประธานโฮลดิ้งราวีวิเยราตน์เป็นหนึ่งในชายที่มีอำนาจมากที่สุดของประเทศที่มีผลประโยชน์ในทุกอย่างตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์ และการเงินให้กับโรงไฟฟ้าพลังน้ำโลจิสติกส์และท่าเรือขนส่งสินค้า เขาซื้อคาสิโนแห่งแรกของเขา Star Dust ซึ่งเป็นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในศรีลังกาในปี 1994 ก่อนที่จะสร้าง Casino Marina Colombo แห่งที่สองหลังจากนั้นไม่นาน มูลค่าสุทธิของเขาอยู่ที่ประมาณกว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ

“ เรารอคอยที่จะเปิดตัวเครื่องสล็อตที่พัฒนาขึ้นเองในตลาดเกมทั่วโลกรวมถึงอเมริกาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมาเก๊า” Paradise กล่าว “ ด้วยขั้นตอนการพัฒนาที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับอุปทานของสล็อตแมชชีน Group จึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะวางตำแหน่งตัวเองในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมเกมระดับโลกเนื่องจากเราไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ LMG อีกต่อไป เรามั่นใจว่าเครื่องสล็อตใหม่ล่าสุดจะสร้างรายได้ใหม่ให้กับกลุ่ม”

Macau Legend Development Ltd ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการ Legend Palace และ Babylon Casino บนคาบสมุทรมาเก๊าและจัดการการดำเนินงานคาสิโนที่ Landmark Casino ทั้งหมดภายใต้ใบอนุญาตจาก SJM รายงานผลขาดทุน 107.5 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในช่วงหกเดือนถึง 30 มิถุนายน 2019 ลดลงจาก กำไร 2.85 พันล้านเหรียญฮ่องกงในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในการประกาศผลประกอบการครึ่งปีแรก Macau Legend กล่าวว่าการลดลงเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการจำหน่าย The Landmark Macau ในเดือนเมษายน 2018 ซึ่งรับรู้ในผลประกอบการ 1H18 ของ บริษัท รวมทั้งการมีส่วนร่วมที่ลดลงจากอสังหาริมทรัพย์โดยรวมในครั้งนี้ รอบ ๆ .

แม้จะขาดทุน แต่รายได้ทั้งกลุ่มก็เติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยเพิ่มขึ้น 13.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.08 พันล้านเหรียญฮ่องกงรวมถึงรายได้จากเกมที่เพิ่มขึ้น 28.7% เป็น 867.5 ล้านเหรียญฮ่องกง

รายได้จากการเล่นเกมที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการปรับปรุง 32.3% เป็น 405.3 ล้านเหรียญฮ่องกงที่อสังหาริมทรัพย์ระดับเรือธง Legend Palace เพิ่มขึ้น 32.9% ที่ Babylon เป็น 78.8 ล้านเหรียญฮ่องกงและเพิ่มขึ้น 46.2% ที่ Landmark เป็น 270.5 ล้านเหรียญฮ่องกง Savan Legend อสังหาริมทรัพย์ในลาวของกลุ่มประสบปัญหาลดลง 10.6 ล้านเหรียญฮ่องกง

กลุ่มตลาดมวลชนแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในกระดานโดย Macau Legend รายงานว่ารายได้เพิ่มขึ้น 33.0% เป็น 697.2 ล้านเหรียญฮ่องกง VIP เติบโตขึ้น 19.5% เป็น 122.9 ล้านเหรียญฮ่องกงโดยมีรายได้จากสล็อตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 47.4 ล้านเหรียญฮ่องกง

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของทั้งกลุ่มในช่วงหกเดือนลดลง 24.5% สู่ระดับ 151.5 ล้านเหรียญฮ่องกงในการแก้ไขผลลัพธ์ Macau Legend ให้ความเห็นว่าอาจเกิดลมปะทะขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงในช่วงครึ่งหลังของปี 2019

“ ในช่วงครึ่งหลังของปีจะยังคงมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยบางอย่างรวมถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาคโดยรวมและข้อพิพาททางการค้าโลกในปัจจุบัน” กล่าว “ ด้วยใบอนุญาตการเล่นเกมในปัจจุบันที่กำลังจะหมดอายุในปี 2563 และ 2565 กลุ่ม บริษัท จะให้ความสำคัญอย่างใกล้ชิดกับการพัฒนานโยบายของรัฐบาลมาเก๊าเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่ม บริษัท สามารถมีส่วนร่วมในธุรกิจเกมในมาเก๊าต่อไปได้ในอนาคต”

Donaco International Limited ผู้ให้บริการคาสิโนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะยื่นอุทธรณ์ต่อเนื่องหลังจากที่อนุญาโตตุลาการตัดสินให้อดีตผู้ค้าชาวไทยของ บริษัท ในข้อพิพาทเรื่องการเช่าที่ดินสำหรับคาสิโน Star Vegas ของ Donaco ในกัมพูชา

เดิมผู้ขายได้รับอนุญาตให้โฮสต์สิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมในสถานที่ใกล้เคียงในข้อตกลงที่เห็นว่า Donaco จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการรายเดือน 5 ล้านบาท (151,000 ดอลลาร์สหรัฐ) แต่ข้อตกลงดังกล่าวหมดอายุในปี 2560 โดยไม่มีการจัดการใหม่ เมื่อ Donaco คัดค้านการดำเนินการเล่นเกมอย่างต่อเนื่องโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติที่ไม่ใช่การแข่งขันผู้ขายจึงขู่ว่าจะยุติการเช่าที่ดิน Star Vegas ของ Donaco

ตามที่ Donaco เปิดเผยในการยื่นฟ้องเมื่อวันพฤหัสบดีการเรียกร้องของผู้ขายในการยกเลิกสัญญาเช่ามีศูนย์กลางอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาไม่ได้รับค่าเช่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2017 อย่างไรก็ตาม Donaco อ้างถึงข้อกำหนดในสัญญาเช่าที่ผู้ให้เช่า (Lee Hoe ทรัพย์สิน) ต้องมีบัญชีธนาคารสำหรับการชำระค่าเช่า

“ สิ่งนี้ไม่เคยทำมาก่อน” Donaco กล่าวในการยื่นฟ้อง “ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2015 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2017 Lee Hoe Property ได้ส่งตัวแทนไปยังสถานที่ของ DNA Star Vegas เพื่อเก็บค่าเช่าเป็นเงินสด Donaco จะยื่นอุทธรณ์หลายครั้งหลังจากที่อนุญาโตตุลาการออกกฎให้ผู้ค้าไทยในข้อพิพาทเรื่องการเช่าที่ดินของสตาร์เวกัส

ให้บริการเพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้าการพนันผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตในสหราชอาณาจักรจะต้องหลีกเลี่ยงโฆษณาที่สร้าง”ความรู้สึกเร่งด่วน”ในหมู่ลูกค้าและแนวทางที่ให้การรับรู้อย่างไร้ความรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ลูกค้ากำลังรับหรือจากข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขามีอำนาจควบคุมมากกว่าที่เป็นจริง แทงบอลสโบ

เบ็ต ในยิบรอลตาร์ 888 Holdings กำลังพิจารณาที่จะออกจากเยอรมนีหลังจากคำตัดสินของศาลเมื่อไม่นานมานี้ได้สั่งห้ามการดำเนินงานในประเทศและเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่อาจเกิดขึ้นสำหรับบริการที่

“ ในเดือนธันวาคมปี 2017 Lee Hoe Property หยุดเก็บค่าเช่าเป็นเงินสด ดังนั้นจึงไม่มีทางที่ DNA Star Vegas จะจ่ายค่าเช่าให้ ไม่เคยมีการให้บัญชีธนาคารและตัวแทนของ Donaco ถูกห้ามไม่ให้เข้าถึงสำนักงานของ Lee Hoe Property ซึ่งตั้งอยู่ภายในคาสิโน Star Paradise / Winsor ที่แข่งขันกัน”

ในมุมมองของ Donaco บทบัญญัติของหลักจรรยาบรรณนี้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในการครอบครองที่ดินและเพื่อส่งเสริมการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา อย่างไรก็ตามอนุญาโตตุลาการได้ตัดสินว่าบทบัญญัติของกฎหมายนี้สามารถถูกแทนที่ได้โดยข้อตกลงส่วนตัวระหว่างทั้งสองฝ่าย นี่จะเป็นหนึ่งในเหตุผลของการอุทธรณ์” มันกล่าว

Donaco ตั้งข้อสังเกตว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยตรงและต้องลงทะเบียนกับศาลซึ่งสามารถระงับการพิจารณาคดีได้ นอกจากนี้ยังไม่มีการบังคับใช้ในขณะที่การอุทธรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการ

ในกรณีที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงอย่างแท้จริง Donaco ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารส่วนควบและทรัพย์สินอื่น ๆ ทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่าซึ่งผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าชดเชยเต็มจำนวน จากข้อมูลของ Donaco การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเหล่านั้นในปัจจุบันคือ 33 ล้านเหรียญสหรัฐ Aristocrat ได้เปิดตัวข้อเสนอฮาร์ดแวร์ล่าสุดด้วยตู้ MarsX พร้อมให้บริการแล้วในสถานที่จัดงานทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

MarsX มอบวิธีใหม่ในการยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมในสถานที่ของพวกเขาผ่านการกำหนดตลาดแนวคิดเกมที่ล้ำสมัยรวมถึงจอแสดงผลขนาด 27 นิ้ว 4k สองจอที่จับคู่กับส่วนประกอบภายใน Gen9 ใหม่ที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพและช่วยให้เล่นเกมได้อย่างไม่สะดุดและคมชัด

TitanBet Poker ห้องโป๊กเกอร์แบรนด์ Titan เปิดให้บริการสำหรับผู้เล่นชาวอิตาลีแล้ว!
ไม่กี่เดือนหลังจากการเปิดตัว TitanBet Casino ห้องโป๊กเกอร์ของแบรนด์ TitanBet ก็มาถึงโดยได้รับการควบคุมตามข้อบังคับของ AAMS

26 ธันวาคม 2554 07:25 น. เวลามาตรฐานตะวันออกROME – ( BUSINESS WIRE ) – แบรนด์ TitanBet เดิมชื่อ Titan – หนึ่งในแบรนด์ที่ผู้เล่นชาวอิตาลีชื่นชอบและได้รับความนิยมมากที่สุดที่มีชื่อว่า Titan ยังคงดำเนินต่อไปในกระบวนการขยายและสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ด้วยการเปิดตัว TitanBet Poker ห้องไพ่ใหม่นำเสนอโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ดีที่สุดตามกฎระเบียบที่เข้มงวดของAAMS และเพิ่มข้อเสนอของ TitanBet Casino ซึ่งเปิดใช้งานบนเน็ตตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้ตามกฎหมายของคาสิโนออนไลน์ที่ถูกกฎหมายโดยทางการอิตาลี

TitanBet Poker ยังคงรักษาคุณสมบัติมากมายที่ทำให้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้เล่นชาวอิตาลีในอดีต แพลตฟอร์มเกมที่ลงนาม Playtech เหมือนในอดีตผสมผสานคุณภาพของเกมเข้ากับมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันที่เข้มงวดของผู้เล่นที่กำหนดโดย State Monopolies ซึ่งมีการลงทะเบียนด้วยใบอนุญาต n ° 15178

2012 International CES จะนำเสนอดาราฮอลลีวูดตำนานกีฬาและไอคอนดนตรแขกผู้มีชื่อเสียงจะโปรโมตเทรนด์เทคโนโลยีล่าสุดในงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลงาน CES นานาชาติประจำปี 252012 International CES: 2012 International CE05 มกราคม 2555 01:38 น. เวลามาตรฐานตะวันออARLINGTON รัฐเวอร์จิเนีย – ( BUSINESS WIRE ) – ดาราฮอลลีวูดตำนานกีฬาไอคอนทางดนตรีและคนบันเทิงจะเข้าร่วมงาน

International CES ®ประจำปี 2012 เพื่อจัดแสดงและส่งเสริมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่กำหนดเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภค International CES 2012 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีกำหนด 10-13 มกราคม 2555 ที่ลาสเวกัสรัฐเนวาดา

นักแสดงหญิงEliza Dushkuจะเป็นตัวแทนของ Entertainment Matters ในรายการ CES ในตำแหน่ง Entertainment Matters Ambassador ย้อนกลับไปเป็นปีที่สองโปรแกรม Entertainment Matters ได้รับการออกแบบโดยและสำหรับชุมชนภาพยนตร์โทรทัศน์และดิจิทัลของ Hollywood

ผู้เล่นจะรู้สึกสบายใจทันทีด้วยบริการมากมายของ TitanBet Poker ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มเกมที่ใช้งานได้สูงโบนัสต้อนรับที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรมข้อเสนอโปรโมชั่นมากมายคลับ VIP ที่ยอดเยี่ยมและทีมสนับสนุนที่มีความสามารถ ส่วนคำถามที่พบบ่อยและละเอียด

ที่ TitanBet Poker คุณจะพบกับโต๊ะแหวนทัวร์นาเมนต์และตารางเกมเงินสดในเท็กซัสโฮลเด็มและโอมาฮาที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษสถาบันโป๊กเกอร์ที่ยอดเยี่ยมที่มีบทความเกี่ยวกับกลยุทธ์มากมายสำหรับระดับเริ่มต้นและระดับโปรและตัวเลือกวิธีการฝากและถอนมากมาย

ห้องไพ่จะเพิ่มรูเล็ตแบล็คแจ็คโป๊กเกอร์สุนัขแดงและวิดีโอโป๊กเกอร์ของTitanBet Casino คาสิโนเสมือนจริงซึ่งนับตั้งแต่เปิดตัวได้สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเป็นหนึ่งในเว็บไซต์เกมยอดนิยมในอิตาลีข้อมูลเกี่ยวกับ Titanbet

TitanBet เป็นแบรนด์ใหม่ที่ในอดีตเป็นที่รู้จักของผู้เล่นชาวอิตาลีด้วยชื่อของ Titan ซื้อโดย Giocalive ในปี 2011 TitanBet มีใบอนุญาต AAMS ใหม่ n ° 15178 และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้กลายเป็นเสาหลายแนวตั้งสำหรับข้อเสนอของการเล่นเกมระยะไกล TitanBet Casino และ TitanBet Poker

เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบริการที่ GiocaLive จะมอบให้กับผู้ใช้ที่ภักดีในอนาคตกลุ่ม Gaming MTR ให้นำเสนอที่ 14 TH ประจำปี ICR XChange ประชุม
ICR XChange 201205 มกราคม 2555 02:16 น. เวลามาตรฐานตะวันออกCHESTER, W. Va – ( BUSINESS WIRE ) – MTR Gaming Group,

Inc. ( NasdaqGS : MNTG ) ประกาศในวันนี้ว่าฝ่ายบริหารจะนำเสนอในการประชุม ICR XChange ประจำปีครั้งที่ 14 ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2555 ที่ Fontainebleau Miami Beach . การนำเสนอจะเริ่มในเวลา 08:25 น. ตามเวลาตะวันออกนักลงทุนและผู้ที่สนใจสามารถรับฟังการนำเสนอทางเว็บได้

โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ บริษัท ที่www.mtrgaming.com และเลือก“ การประชุมทางโทรศัพท์และกิจกรรม” ภายใต้แท็บนักลงทุนสัมพันธ์ในเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับ MTR Gaming Groupเหตุผลในการซื้อ

รับมุมมองระดับโลกอย่างแท้จริงด้วยรายงานที่ครอบคลุมมากที่สุดในตลาดนี้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 50 ภูมิภสร้างกลยุทธ์ระดับภูมิภาคและระดับประเทศบนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์ในท้องถิระบุกลุ่มการเติบโตสำหรับการลงทมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งโดยใช้ข้อมูลการคาดการณ์และตัวขับเคลื่อนและแนวโน้มที่สร้างตลทำความเข้าใจลูกค้าตามผลการวิจัยตลาดล่าสประสิทธิภาพมาตรฐานเทียบกับคู่แข่งรายสำคัใช้ความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลหลักเพื่อการวางกลยุทธ์ที่เหนือกว่เหมาะสำหรับรองรับการนำเสนอภายในและภายนอกของคุณด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์คุณภาพสูงที่เชื่อถือได้บริษัท ที่กล่าวถึง

วิลเลียมฮิลลMGM รีสอร์ลาสเวกัสแซนดพลังข้าวเปลือBetfair Entertainmentครอบคลุมหัวข้อสำคั1. บทสรุปผู้บริหา2. โครงสร้างรายงา3. ลักษณะตลาดการพนั3.1. คำจำกัดความของตลา3.2. การแบ่งกลุ่มที่สำคั4. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในตลาดการพนั4.1. สินค้า / บริการชั้นน4.2. คุณสมบัติที่สำคัญและความแตกต่า4.3. ผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนา5. ห่วงโซ่อุปทานของตลาดการพนัน5.1. ห่วงโซ่อุปทาน

5.2. การกระจา5.3. ลูกค้าปลายทา6. ข้อมูลลูกค้าตลาดการพนั6.1. ความต้องการของลูกค้6.2. ขนาดตลาดและการเติบโตของการใช้งานปลายทา7. แนวโน้มและกลยุทธ์ของตลาดการพนั8. ขนาดของตลาดการพนันและการเติบโ8.1. ขนาดตลา8.2. การเติบโตของตลาดในอดีตมูลค่า (พันล้านดอลลาร์)8.2.1. ไดรเวอร์ของตลา8.2.2. ข้อ จำกัด ในตลาด8.3. คาดการณ์การเติบโตของตลาดมูลค่า (พันล้านดอลลาร์)

8.3.1. ไดรเวอร์ของตลา8.3.2. ข้อ จำกัด ในตลา9. การวิเคราะห์ตลาดการพนันในภูมิภาค9.1. ตลาดการพนันทั่วโลกปี 2018 ตามภูมิภาคมูลค่า (พันล้านดอลลาร์9.2. ตลาดการพนันทั่วโลกปี 2014-2022 ประวัติศาสตร์และการคาดการณ์ตามภูมิภาค9.3. ตลาดการพนันทั่วโลกการเติบโตและการเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดตามภูมิภาค

10. การแบ่งส่วนตลาดการพนั10.1. ตลาดการพนันทั่วโลกการแบ่งกลุ่มตามประเภท 2014-2022 มูลค่า (พันล้านดอลลาร์10.1.1. คาสิโ10.1.2. ลอตเตอรี10.1.3. การเดิมพันกีฬ10.1.4. อื่น ๆ – การพนั11. เมตริกตลาดการพนัน11.1. ขนาดตลาดการพนัน, เปอร์เซ็นต์ของ GDP, 2014 – 2022, ทั่วโลก11.2. ค่าใช้จ่ายในตลาดการพนันเฉลี่ยต่อหัวปี 2557 – 2565 ทั่วโลก

MTR Gaming Group, Inc. เป็น บริษัท ด้านการบริการและเกมที่ผ่าน บริษัท ย่อยเป็นเจ้าของและดำเนินการคาสิโน Mountaineer, Racetrack & Resort ในเชสเตอร์เวสต์เวอร์จิเนีย Presque Isle Downs & Casino ใน Erie, Pennsylvania; และ Scioto Downs ในโคลัมบัสโอไฮโอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.mtrgaming.com

ที่ปลายนิ้วของ สมัครแทงบอล SBOBET ผู้เล่นสำรับปุ่มเสมือนระดับพรีเมียมนำเสนอวิธีการเล่นที่มีความคมชัดสูงและทันสมัย รวมอยู่ในปุ่มสำรับเป็นแท่นชาร์จแบบไร้สายทำให้ผู้เล่นมีตัวเลือกในการชาร์จโทรศัพท์ขณะเล่น ระบบลำโพง 4: 1 จะฉายเสียงจากรอบ ๆ จอแสดงผลให้เสียงที่สมบูรณ์และสมดุล

แสงขอบซิงโครไนซ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเกมจะสร้างสภาพแวดล้อมการเล่นที่ไม่เหมือนใครและในขณะที่ผู้เล่นสามารถกำหนดค่าความสว่างได้การกำหนดค่านี้จะถูกควบคุมโดยผู้ปฏิบัติงานในที่สุด การเพิ่มบรรยากาศให้กับตัวท็อปเปอร์ LCD รองรับเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยเกมเพื่อเพิ่มความบันเทิง

ตู้ MarsX รูปทรงเพรียวบางทันสมัยและสร้างสรรค์มอบตามสัญญาของตู้ที่แตกต่าง ล้างด้วยเส้นโค้งที่สวยงามและการออกแบบระดับไฮเอนด์เมื่อวางกลับด้านหลังรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์จะเปิดเส้นสายตาและปรับปรุงการไหลของพื้นคาสิโน

การออกแบบของ MarsX สอดคล้องกับรูปแบบพื้นที่มีอยู่ สมัครแทงบอล SBOBET ด้วยรูปแบบเดียวกันกับตู้รุ่นก่อน Helix ฐานและอุปกรณ์ต่อพ่วงสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้การออกแบบแบบแยกส่วนมอบสิทธิประโยชน์มากมายเช่นกล่องเงินสดที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเปิดเครื่อง

101 เคลเลน วินสโลว์ วัณโรค เต้
102 Deon Butler ทะเล WR
103 Jason Avant พี WR

104 โอเว่น แดเนียลส์ HOU เต้
105 แอนโธนี่ ฟาซาโน MIA เต้
106 Marshawn Lynch BUF RB

107 โดนัลด์ บราวน์ IND RB
108 BenJarvus Green-Ellis NE RB
109 ชอน กรีน NYJ RB

110 Justin Forsett ทะเล RB
111 CJ Spiller BUF RB
112 จัสติน เกจ สิบ WR

113 TJ Houshmandzadeh บาล WR
114 ลี อีแวนส์ BUF WR
115 เจมส์ โจนส์ GB WR

116 ไมค์ วอลเลซ หลุม WR
117 เลเจดู นานี SD WR
118 โกลเด้น เทท ทะเล WR

119 Josh Morgan เอสเอฟ WR
120 แซมมี่ สตรอตเตอร์ วัณโรค WR
121 จอร์แดน ชิปลีย์ CIN WR

122 โมฮาเหม็ด มาสซาคัว เคลีย WR
123 Josh Cribbs เคลีย WR
124 Chris Chambers KC WR

125 เจเรมี ช็อคกี้ ไม่ เต้
126 เบนจามิน วัตสัน เคลีย เต้
127 โจนาธาน สจ๊วร์ต รถยนต์ RB

128 โธมัส โจนส์ KC RB
129 Jason Snelling ATL RB
130 คาดิลแลค วิลเลียมส์ วัณโรค RB

131 เชสเตอร์ เทย์เลอร์ CHI RB
132 Mewelde Moore หลุม RB
133 ปิแอร์ การ์คอน IND WR

134 แฮร์รี่ ดักลาส ATL WR
135 ปั้นจั่นเมสัน บาล WR
136 รอสโค พาร์ริช BUF WR

137 เอิร์ลเบนเน็ตต์ CHI WR
138 รอย อี. วิลเลียมส์ ดาล WR
139 แบรนดอน ลอยด์ เดน WR

140 ไบรอันท์ จอห์นสัน DET WR
141 Brian Hartline MIA WR
142 ไมค์ วิลเลียมส์ ทะเล WR

143 Mardy Gilyard STL WR
144 Kenny Britt สิบ WR
145 Joey Galloway เคยเป็น WR

146 Tony Moeaki KC เต้
147 เควิน บอส NYG เต้
148 ฮีธ มิลเลอร์ หลุม เต้

149 แซมมี่ มอร์ริส NE RB
150 เฟลิกซ์ โจนส์ ดาล RB

ST. LOUIS RAMS AT OAKLAND RAIDERS — อาทิตย์ 16:05 น.
แรมส์ควรขี่สตีเวน แจ็คสัน ให้มากที่สุดเท่าที่เข่าที่เจ็บของเขาจะปล่อยให้พวกเขาได้ เพราะการแข่งขันมีศักยภาพสำหรับเขา อย่างไรก็ตาม ทีม Raiders อาจตกหลุมพรางเดียวกันกับที่ Cardinals ทำในสัปดาห์ที่ 1 และบรรจุกล่องให้Sam Bradfordผ่านเข้าไป เห็นได้ชัดว่าพวกแรมส์ไม่กลัวสถานการณ์นั้น Mark Clayton

สามารถสร้างความเสียหายได้ตราบใดที่เขาไม่ได้เข้าแถวตรงข้ามกับNnamdi AsomughaและมองหาDanny Amendola เพื่อทำหน้าที่เป็นภัยคุกคามในพื้นที่สั้นต่อไป ในขณะเดียวกัน มีความคุ้นเคยในการฝึกสอนมากขึ้นในฐานะJason Campbellจะต่อสู้กับการป้องกันที่นำโดย Steve Spagnuolo เป็นครั้งที่สี่ในสามฤดูกาล นั่นไม่ดีสำหรับแคมป์เบลล์เพราะเขาทำทัชดาวน์ได้สองครั้ง

ไม่มีเซพชั่น และผ่านไม่เกิน 242 หลาในการพบกันครั้งนั้น เมื่อพิจารณาถึงความผิดที่แคมป์เบลล์อยู่ในตอนนี้ และตระหนักว่า Spagnuolo มีวิธีเข้าหาเขา จึงไม่มีโอกาสมากนักที่สัญญาณเรียกของ Raiders จะสร้างสถิติที่ใช้งานได้ แม้แต่ผลรวมของ Darren McFadden ก็ควรที่จะบรรเทาลงเมื่อMichael Bushกลับมา; McFadden อาจยังคงเป็นผู้นำ แต่ตัวแทนของเขาอาจถูกระงับโดย Bush เขาจะอยู่ใน ผู้กำกับเส้นโรเบิร์ต แกลลอรี่อาจจะออกไปและกองหลังมีประวัติที่ไม่ดี เป็นอีกวันที่เลวร้ายสำหรับ The Black Hole
ชื่อ เรตติ้ง โพส ชื่อ เรตติ้ง

ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส์ พบ เดนเวอร์ บรองโกส์ — อาทิตย์ 16:05 น.
ไม่มีอะไรจะชอบจาก Seahawks ที่นี่ แต่สิ่งเดียวกันนี้ถูกพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สำหรับผู้เริ่มต้น พวกเขาควรจะสามารถวิ่งบอลได้ดีขึ้นเล็กน้อย นั่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเขา แต่เจ้าของ Fantasy ควรจะงอโดยข้อเท็จจริงที่ Pete Carroll กำลังใช้ผู้ชายสามคน Justin Forsettยังคงเป็นเดิมพันที่ปลอดภัยที่สุด เพราะเขาเป็นคนที่เก่งกาจที่สุดและเป็นคนที่มีเวลาเล่นมากที่สุด

เกมส่งบอลที่เปิดหูเปิดตาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจมีข้อ จำกัด มากกว่านี้เล็กน้อยเนื่องจากรองของ Broncos นั้นดีในการเก็บฝ่ายตรงข้ามจอห์น คาร์ลสันในลักษณะเดียวกัน บรองโกส์น่าจะมีโอกาสวิ่งได้ดีกว่าการส่ง หรืออย่างน้อยก็ยิงได้ดีกว่าเมื่อวางหลาบนพื้นเทียบกับทางอากาศ Knowshon Morenoดูดีทีเดียวในสัปดาห์นี้ และในขณะที่ Seahawks อาจมีไหวพริบในระดับรองเหมือนกับ Broncos เกมส่งผ่านระยะสั้นที่ Denver ใช้น่าจะประสบความสำเร็จ ในที่สุด ใครบางคนสามารถหลุดพ้นเพื่อผลประโยชน์อันยาวนาน Eddie Royalยังไม่ได้เป็นสื่อเริ่มต้น แต่เขาก็คุ้มค่าที่จะยึดมั่น

ชื่อ เรตติ้ง โพส ชื่อ เรตติ้ง
Matt Hasselbeck QB ไคล์ ออร์ตัน
Justin Forsett RB โนชอน โมเรโน

ลีออน วอชิงตัน RB Correll Buckhalter
ไมค์ วิลเลียมส์ WR จาบาร์ กัฟฟ์นีย์
สาขา Deion WR Eddie Royal

จอห์น คาร์ลสัน เต้ แดเนียล เกรแฮม
โอลินโด มาเร K Matt Prater
ซีฮอว์กส์ DST บรองโกส์

HOUSTON TEXANS AT WASHINGTON REDSKINS — อาทิตย์ 16:15 น.
ดิ เอเรียน ฟอสเตอร์การแสดงดีในขณะที่มันกินเวลา แต่ถ้าคุณคาดหวังอะไรเกิน 100 หลาและทำทัชดาวน์ในสัปดาห์นี้ คุณจะผิดหวัง แนวรับของพวกอินเดียนแดงได้ออกแถลงการณ์ครั้งใหญ่ในการประเดิมสนามและพวกเขาจะสู้ได้ยาก

ชาวประมวลผลมีปืนที่จะขว้างลูกบอล แต่มีปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งที่พวกเขาจะต้องเจอ: อดีตผู้ประสานงานฝ่ายรุก Kyle Shanahan อยู่ที่วอชิงตัน และเขาแน่ใจว่าจะเข้าใจดีว่าจะปกปิดความผิดของประมวลได้อย่างไร . ประมวลผลไม่เพียง แต่ควรโยนมากกว่าวิ่ง แต่พวกเขาจะมีเวลาที่ยากลำบากมากขึ้นในการเคลื่อนย้ายโซ่กับวอชิงตัน

สิ่งนี้เป็นอันตรายต่อพวกเขาเนื่องจากพวกอินเดียนแดงสามารถวางพิมพ์เขียวสำหรับวิธีเอาชนะฮูสตันได้ นี่คือ’ เป็นข้ออ้างในการนั่งผู้เล่นชาวเท็กซัสที่มีชื่อเสียงคนใดคนหนึ่ง แต่อาจเป็นเรื่องที่น่าตกใจจริงที่ได้เห็นประมวลคะแนนมากกว่า 21 คะแนน ในนั้นปัญหาสำหรับพวกอินเดียนแดงอยู่ — พวกเขาไม่ได้ล็อคเพื่อไปถึง 21 แต้มอย่างแน่นอน แต่ชานาฮานรู้ดีว่าฝ่ายรับคนนี้ค่อนข้างดีเช่นกัน

และมีโอกาสที่พวกเขาจะทดสอบ Texans ใช้การป้องกันด้วยClinton PortisและยังมองหาSantana Moss อยู่ ลึกๆ มอสส์มีคู่ที่ดีกับทีมรองที่อ่อนแอของประมวล และควรได้รับการพิจารณาที่ดีในสัปดาห์นี้ Chris Cooleyควรหาวิธีที่จะสร้างผลกระทบ และเรารู้สึกว่าDonovan McNabbจะพบโซนสิ้นสุดเป็นครั้งแรกในฐานะ Redskin นี้ควรจะเป็นเกมที่สนุก

ชื่อ เรตติ้ง โพส ชื่อ เรตติ้ง
Matt Schaub QB Donovan McNabb
อาเรียน ฟอสเตอร์ RB Clinton Portis

สตีฟ สลาตัน RB Larry Johnson
อังเดร จอห์นสัน WR ซานตานา มอสส์
จาโคบี โจนส์ WR แอนโธนี่ อาร์มสตรอง

เควิน วอลเตอร์ WR Joey Galloway
โอเว่น แดเนียลส์ เต้ Chris Cooley
Neil Rackers K เกรแฮม กาโน
ประมวล DST อินเดียนแดง

JACKSONVILLE JAGUARS AT SAN DIEGO CHARGERS — อาทิตย์ 16:15 น.
แม้จะมีเดวิด Garrard ของสามทัชดาวน์สัปดาห์ที่ผ่านมาการกระทำผิดกฎหมายจากัวร์จะยังคงทุ่มเทให้กับมอริซโจนส์ดึง การแข่งขันไม่เลวร้ายสำหรับเขา และเขาจะได้รับแรงจูงใจที่จะตอกย้ำชัยชนะที่หายากในขณะที่เล่นในรัฐแคลิฟอร์เนียบ้านเกิดของเขา

ตำแหน่งรองของ Chargers นั้นค่อนข้างดี (เพียง 68 หลาที่ปล่อยผ่านอากาศไปยัง Chiefs) และพวกเขาควรจะเข้ากันได้ดีกับฮ็อดจ์พอดจ์ของ Jacksonville ด้านนอก จับตาดูMike Thomasผู้ซึ่งอาจเป็นWes Wes Welkerเวอร์ชันของ Jacksonville (ตัวรับตะเข็บด้านใน) เมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ เกมส่งผ่านของ Chargers เป็นเรื่องจริงในสัปดาห์ที่ 1 และพวกเขาน่าจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งที่นี่

ชอบคู่ต่อสู้ของAntonio Gatesและถ้า Jags ปกป้องเขาเหมือน Chiefs ทำในสามควอเตอร์สุดท้ายของการแข่งขันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คุณสามารถพาLegedu NaaneeและMalcom Floydไปที่ธนาคารได้ จริงอยู่ที่ Gates และ Rivers สองทีมและสามทีมของ Chiefs ได้แยกพวกเขาออกจากกัน คุณยังสามารถคาดหวังให้ Chargers ทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการที่นี่เพื่อไปสู่เกมที่เหมาะสมสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เราสามารถเห็นของRyan Mathews ทัชดาวน์ครั้งแรกและอาจรวม 100 หลาเนื่องจากเขาจะได้รับการขยายเวลาซ้ำหากผู้ชาร์จสร้างความเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่

ชื่อ เรตติ้ง โพส ชื่อ เรตติ้ง
เดวิด การ์ราร์ด QB แม่น้ำฟิลิป
มอริซ โจนส์-ดรูว์ RB Ryan Mathews

ราชาด เจนนิงส์ RB ดาร์เรน สโปรเลส
ไมค์ โทมัส WR เลเจดู นานี
ไมค์ ซิมส์-วอล์คเกอร์ WR มัลคอม ฟลอยด์

มาร์เซเดส ลูอิส เต้ อันโตนิโอ เกตส์
Josh Scobee K เนท เก๋ิ้ง
จากัวร์ DST เครื่องชาร์จ

NEW ENGLAND PATRIOTS AT NY JETS — อาทิตย์ 16:15 น.
รักชาติจะได้รับมันทำที่นี่ผ่านอากาศแม้ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะนำวิธีนี้เป็นเวสเกอร์ไม่แรนดี้มอสส์ ทีมเจ็ตส์มีปัญหากับเกมจ่ายบอลระยะสั้นของแพ็ตส์ในอดีตและโอกาสที่นิวอิงแลนด์จะเน้นไปที่การเอาชนะทีมเจ็ตส์กลางสนามกับเวลเกอร์และแข้งหน้าใหม่ของพวกเขารวมถึงอารอน เฮอร์นันเดซที่สลีปเขียนไว้ทั้งหมด เกี่ยวกับเขาในสัปดาห์นี้ Randy Mossเป็นเครื่องหมายคำถามที่แท้จริง:

ประวัติล่าสุดของเขากับDarrelle Revis(ใครจะอยู่เหนือเขา) บอกว่าเขาจะดิ้นรน แต่หนึ่งสัปดาห์หลังจากการระบายเกี่ยวกับสัญญาของเขากับสื่ออาจส่งผลให้เขาปล่อยอารมณ์ด้วยบทละครที่น่าประทับใจ มีความเสี่ยงและรางวัลที่นั่น และด้วยผู้รักชาติอาจจะออกจาก Revis เช่นเดียวกับทีมส่วนใหญ่ Moss อาจเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจสำหรับเจ้าของ Fantasy ทีมเจ็ตส์กำลังมีปัญหาในเกมนี้

เนื่องจากแนวรุกของพวกเขาไม่ดีเท่าปีที่แล้ว และการป้องกันของ Patriots ก็ไม่กลัวพวกเขาเลยสักนิด ชายร่างใหญ่ของ Bill Belichick เงยหน้าขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อพวกเขาถือCedric Bensonไว้ที่ประมาณสามหลาต่อการพกพา ยึดLaDainian TomlinsonและShonn Greene แบ่งจำนวนครั้งและดูเหมือนว่าพวกเขาจะแย่งชิงสถิติของกันและกัน ไม่ดีสำหรับเจ้าของ Fantasy

และไม่ดีสำหรับทุกคนที่จะคาดหวังให้ Jets โยนบอลได้ดีที่นี่เนื่องจาก Pats รองลงมาจับคู่กับMark Sanchezได้ดี ชัดเจนว่าในเกมกับบัลติมอร์ ซานเชซยังคงสัมผัสได้ถึงเกมนี้ หากมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ การจ่ายบอลของผู้รักชาติยังคงมีงานต้องทำ เพื่อที่เขาจะได้มีเวลาโยนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขามีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ชื่อ เรตติ้ง โพส ชื่อ เรตติ้ง
ทอม เบรดี้ QB มาร์ค ซานเชซ
เฟร็ด เทย์เลอร์ RB ชอน กรีน

Kevin Faulk RB LaDainian Tomlinson
เวส เวลเกอร์ WR เจอริโค คอตเชอรี
Randy Moss WR Braylon Edwards

อารอน เฮอร์นันเดซ เต้ ดัสติน เคลเลอร์
Stephen Gostkowski K นิคโฟล์ค
ผู้รักชาติ DST เจ็ตส์
NY GIANTS AT INDIANAPOLIS COLTS — อาทิตย์ 20:20 น.

คาดหวังให้ไจแอนต์สลองเปิดบอลที่นี่ด้วยเหตุผลที่ชัดเจน โคลท์หยุดเกมภาคพื้นดินไม่ได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และยิ่งพวกเขาวิ่งบอลมากเท่าไหร่ เพย์ตัน แมนนิ่ง ก็จะมีเวลาเล่นน้อยลงเท่านั้น การควบคุมนาฬิกาและพยายามทำซ้ำสิ่งที่ฮุสตันทำในสัปดาห์ที่ 1 จะไปได้ไกล กองหลังทั้งคู่น่าจะทำได้ดี การจับคู่นั้นไม่ค่อยดีสำหรับEli Manningเนื่องจาก Colts

มีรองที่จะจับคู่กับไจแอนต์ได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับKevin Boss ที่ไม่มีปัจจัย อินเดียแนโพลิสน่าจะจบลงด้วยการวิ่งมากกว่าที่เคยทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ไม่มากนัก อาจมีเสน่ห์ให้วิ่งบ้างเมื่อเห็นผู้เล่นแนวรับมือใหม่Jason Pierre-Paul เข้าแถวเป็นนักวิ่งในวง และPeyton Manningอาจตรวจสอบการจ่ายบอลเพื่อวิ่งเล่นที่นั่น มิฉะนั้น ปืนโคลท์จะลอยขึ้นไปในอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสองพื้นที่: ผ่านลึกและเส้นทางภายในระยะสั้น นั่นเป็นเรื่องปกติสำหรับหลักสูตรของ Peyton &Co. แต่พวกเขาน่าจะประสบความสำเร็จที่นี่เหมือนกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตามสถิติแล้ว

ชื่อ เรตติ้ง โพส ชื่อ เรตติ้ง
อีไล แมนนิ่ง QB Peyton Manning
อาหมัด แบรดชอว์ RB โจเซฟ แอดได

แบรนดอน เจคอบส์ RB โดนัลด์ บราวน์
ฮาคีม นิคส์ WR Reggie Wayne
สตีฟ สมิธ WR ปิแอร์ การ์คอน

มาริโอ้ แมนนิ่งแฮม WR ออสติน คอลลี่
Travis Beckum เต้ ดัลลาส คลาร์ก
Lawrence Tynes K อดัม วินาเทียรี

ยักษ์ DST โคลท์
นิวออร์ลีนส์ เซนต์ส พบ ซาน ฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส – จันทร์, 20:30 น.
เกมกับดักมีอยู่ในสัปดาห์ที่ 2 หรือไม่? เราจะหาคำตอบได้เนื่องจากนักบุญต้องจับตาดูการแข่งขันกับฟอลคอนในสัปดาห์ที่ 3 พวกเขาไม่สามารถมองข้ามทีม 49ers ที่รู้สึกอับอายที่ซีแอตเทิลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเกมถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ระดับประเทศ

จะต้องพึ่งพาDrew Breesที่นี่ บางสิ่งบางอย่างที่ 49ers จะไม่สามารถหยุดได้ทั้งหมดเพราะพวกเขาไม่ลึกพอในระดับรอง แมตช์ของปิแอร์ โธมัสดูไม่น่าไว้วางใจนัก เขาทำประตูได้ แต่ความรอบคอบของเขาไม่ควรมาก คุณสามารถหาสิ่งที่ดีกว่าในสัปดาห์นี้ พวกไนเนอร์ต้องได้แฟรงค์ กอร์ ไปแม้ว่าวิสุทธิชนจะต้องโหลดให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อชะลอเขาลงและตบแนวรุกของ Niners

อเล็กซ์ สมิธหันไปหาข้าวต้มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากเริ่มต้นค่อนข้างแข็งแกร่งกับ Seahawks แต่เขาจะพบกับคู่ปรับที่ดีสำหรับVernon Davis ที่แน่นแฟ้นและนั่นน่าจะช่วยให้เขาสบายใจได้ การบรรจุ Gore และ Davis เป็นคำสั่งที่สูงสำหรับการป้องกันของ Saints ที่มีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับAdrian PetersonและVisanthe Shiancoe เมื่อ 10 วันก่อนทำให้การแข่งขันครั้งนี้ยาก – แต่เป็นการชนะ – สำหรับแชมป์ป้องกัน

ชื่อ เรตติ้ง โพส ชื่อ เรตติ้ง
ดรูว์ บรีส์ QB อเล็กซ์ สมิธ
ปิแอร์ โธมัส RB แฟรงค์ กอร์

Reggie Bush RB Anthony Dixon
Marques Colston WR Michael Crabtree
Robert Meachem WR Josh Morgan

เจเรมี ช็อคกี้ เต้ เวอร์นอน เดวิส
Garrett Hartley K Joe Nedney
นักบุญ DST 49ers