คาสิโนออนไลน์ ไพ่บาคาร่าออนไลน์ ยอดขายสุทธิรวม GOAL889

คาสิโนออนไลน์ ไพ่บาคาร่าออนไลน์ สำหรับไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556อยู่ที่ 123.8 ล้านดอลลาร์ ลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับ 124.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2555 และสะท้อนถึงยอดขายที่ขยับเข้าสู่ไตรมาสที่สองจากไตรมาสที่สามเมื่อเทียบกับปฏิทินการเงินปี 2555

ยอดขายร้านค้าที่เปรียบเทียบได้ซึ่งรวมถึงยอดขายอีคอมเมิร์ซลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปี 2555 ยอดขายอีคอมเมิร์ซอยู่ที่ 13.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปี 2555

กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 38.2 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 41.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2555 อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 30.9% เทียบกับ 33.5% ในไตรมาสที่สามของปี 2555

รายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 10.2 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 13.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2555รายรับสุทธิอยู่ที่ 6.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.22 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด โดยอิงจากจำนวนหุ้นปรับลดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 28.2 ล้านหุ้น เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิในไตรมาสที่สามของปี 2555 ที่ 9.3

ล้านดอลลาร์ หรือ 0.33 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด โดยอิงจากจำนวนหุ้นปรับลดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 28.1 ล้านหุ้น ใช้อัตราภาษีที่แท้จริงในระยะยาวที่คาดการณ์ไว้ที่ 40% กำไรสุทธิที่ปรับแล้วในไตรมาสที่สามของปี 2555 อยู่ที่ 8.3 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.30 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด
ในตอนท้ายของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นการกระทบยอดของผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ GAAP กับผลลัพธ์ของ GAAP
สำหรับสามสิบเก้าสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2013:

ยอดขายสุทธิรวมอยู่ที่ 355.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9.0% เมื่อเทียบกับสามไตรมาสแรกของปีก่อน
ยอดขายร้านค้าที่เปรียบเทียบได้ซึ่งรวมถึงยอดขายอีคอมเมิร์ซลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับสามไตรมาสแรกของปี 2555 ยอดขายอีคอมเมิร์ซอยู่ที่ 38.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14.9% เมื่อเทียบกับสามไตรมาสแรกของปี 2555

กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 5.0% เป็น 108.5 ล้านดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 30.5% เทียบกับ 31.7% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
รายได้จาก คาสิโนออนไลน์ การดำเนินงานอยู่ที่ 21.3 ล้านดอลลาร์ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการดำเนินงานที่ 16.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2555 ซึ่งในระหว่างนั้นบริษัทรับรู้ค่าใช้จ่าย SG&A ที่ไม่ใช่เงินสดจำนวน 7.6 ล้านดอลลาร์ก่อนหักภาษี ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าชดเชยตามหุ้นที่เรียกโดยสาธารณะครั้งแรกของบริษัท การเสนอขาย

รายรับสุทธิอยู่ที่ 12.7 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นปรับลด โดยอิงจากจำนวนหุ้นปรับลดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 28.1 ล้านหุ้น เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2555 ที่ 14.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.55 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด โดยอิงจากจำนวนหุ้นปรับลดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

25.4 ล้านหุ้น ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2555 การปรับค่าชดเชยตามหุ้นที่ไม่ใช่เงินสดและใช้อัตราภาษีที่แท้จริงที่คาดหวังไว้ที่ 40% รายได้สุทธิที่ปรับแล้วอยู่ที่ 14.1 ล้านดอลลาร์หรือ 0.55 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในตอนท้ายของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นการกระทบยอดของผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ GAAP กับผลลัพธ์ของ GAAP
งบดุลและสภาพคล่อง

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 บริษัทมีเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจำนวน 50.6 ล้านดอลลาร์ และไม่มีเงินกู้ยืมหรือหนี้คงค้างในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแนวโน้มไตรมาส 4 ปี 2556

เรายังคงพบกับแนวโน้มการรับส่งข้อมูลที่อ่อนแอและสภาพแวดล้อมการส่งเสริมการขายในระดับสูงในร้านค้าปลีกสำหรับวัยรุ่น หากแนวโน้มเหล่านี้ดำเนินต่อไป เราคาดว่ายอดขายของร้านค้าที่เทียบเคียงได้ในไตรมาสที่สี่จะลดลงในช่วงกลางถึงตัวเลขหลักเดียว และรายได้สุทธิจะอยู่ในช่วง 4.2 ล้านถึง 6.0 ล้าน

ดอลลาร์ หรือ 0.15 ถึง 0.21 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งถือว่าอัตราภาษีที่แท้จริงที่คาดการณ์ไว้ที่ 40% และจำนวนหุ้นปรับลดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 28.3 ล้านหุ้น เทียบกับ 28.0 ล้านหุ้นปรับลดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว

รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สี่ของปี 2555 อยู่ที่ 8.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.32 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งรวมถึงอัตราภาษีที่แท้จริง 40% เพื่อทำให้ไตรมาสนั้นเปรียบเทียบกันได้ (ดูการกระทบยอดของผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ GAAP กับผลลัพธ์ GAAP ที่ส่วนท้ายของรุ่นนี้)แนวโน้มปีงบประมาณ 2556

เมื่อพิจารณาจากสมมติฐานของเราสำหรับไตรมาสที่สี่แล้ว ตอนนี้เราคาดว่ายอดขายสาขาเทียบเคียงจะลดลงในตัวเลขหลักเดียวที่ต่ำสำหรับปีงบประมาณ 2013 ใน 52 สัปดาห์เทียบกับ 52 สัปดาห์ โดยใช้สมมติฐานเหล่านี้และอัตราภาษีที่แท้จริงประจำปีที่คาดการณ์ไว้ที่ 40% กำไรสุทธิสำหรับปีงบประมาณ 2556

คาดว่าจะอยู่ในช่วง 16.9 ล้านดอลลาร์ถึง 18.7 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.60 ถึง 0.66 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด โดยอิงจากจำนวนหุ้นปรับลดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก จำนวน 28.1 ล้านหุ้น เทียบกับ 26.1 ล้านหุ้นปรับลดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับทั้งปี 2555

รายรับสุทธิที่ปรับแล้วทั้งปี 2555 อยู่ที่ 22.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงสี่ในสี่ของค่าใช้จ่ายชดเชยตามหุ้นต่อเนื่องเป็นจำนวนเงินรวม 2.7 ล้านดอลลาร์และอัตราภาษีที่แท้จริง 40% ตลอดทั้งปี โดยไม่รวมค่าธรรมเนียม SG&A แบบครั้งเดียวและภาษีแบบครั้งเดียว ผลประโยชน์ที่เกิดจากการแปลงเป็นบริษัท “C” ในไตรมาสที่สองของปี 2555 (ดูการกระทบยอดของผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ GAAP เป็นผลลัพธ์ GAAP ในตอนท้ายของรุ่นนี้)ข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์

การประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ทางการเงินมีขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16:30 น. ET (13:30 น. PT) ขอเชิญนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ (888) 452-4006 เวลา 16:25 น. ET (13:25 น. PT) การเรียกประชุมยังจะสามารถใช้ได้กับ

บุคคลที่สนใจผ่านการถ่ายทอดสดที่www.tillys.com โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์และเลือกลิงก์ “นักลงทุนสัมพันธ์” อย่างน้อย 15 นาทีก่อนเริ่มการโทรเพื่อลงทะเบียนและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จำเป็น

การโทรซ้ำทางโทรศัพท์จะสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2556 โดยกด (877) 870-5176 (ภายในประเทศ) หรือ (858) 384-5517 (ระหว่างประเทศ) และป้อนหมายเลขประจำตัวการประชุม: 8853090 โปรดทราบว่าผู้เข้าร่วมต้องป้อน หมายเลขประจำตัวการประชุมเพื่อเข้าถึงการเล่นซ้ำเกี่ยวกับ Tilly’s

Tilly’s เป็นผู้ค้าปลีกสินค้าเฉพาะทางสำหรับจุดหมายปลายทางที่เติบโตอย่างรวดเร็วในด้านเครื่องแต่งกาย รองเท้า และเครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก West Coast โดยมีการเลือกสรรที่หลากหลายของแบรนด์ที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ต้องการมากที่สุด ซึ่งมีรากฐานมาจากกีฬาแอ็กชัน ดนตรี ศิลปะ และแฟชั่น ทิลลีมีสำนักงานใหญ่ในแคลิฟอร์เนียภาคใต้และในขณะที่ 2 พฤศจิกายน 2013 ดำเนินการ 189 ร้านค้าและผ่านทางเว็บไซต์ของwww.tillys.com

มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAPการปรับค่าใช้จ่าย SG&A ทั้งปี 2555 ไม่รวมค่าใช้จ่ายตลอดชีพจำนวน 7.615 ล้านดอลลาร์สำหรับค่าชดเชยตามหุ้นในไตรมาสที่สอง และเพิ่มค่าธรรมเนียม 07 ล้านดอลลาร์สำหรับค่าชดเชยตามหุ้นในไตรมาสแรก คล้ายกับ ค่าใช้จ่ายต่อเนื่องในช่วงสามไตรมาสที่เหลือของปี 2555 ผลลัพธ์ของการปรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ในปี 2555 สะท้อนให้เห็นเฉพาะค่าใช้จ่ายชดเชยตามหุ้นที่ดำเนินการอยู่เท่านั้น ซึ่งอยู่ที่ 2.7 ล้านดอลลาร์ในทุกไตรมาสของปี

(2) การตั้งสำรองภาษีในไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2555 ถูกปรับปรุงเป็นอัตราภาษีที่แท้จริงในระยะยาวที่คาดหวังไว้ที่ 40% ในฐานะนิติบุคคล “C” อัตราบทบัญญัติภาษี GAAP ในปี 2555 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทถูกเก็บภาษีในฐานะนิติบุคคล “S” ในช่วงปีหนึ่ง หลังจากนั้นจึงถูกเก็บภาษีเป็นนิติบุคคล “C”

นอกเหนือจากการรายงานการวัดผลทางการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในสหรัฐอเมริกา (“GAAP”) แล้ว บริษัทยังมีมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ซึ่งรวมถึง “ค่าใช้จ่ายในการขายที่ปรับปรุงแล้ว ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร” “รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว” “ รายได้ที่ปรับแล้วก่อนภาษีเงินได้”, “การปรับบทบัญญัติภาษีเงินได้”, “รายได้สุทธิที่ปรับแล้ว”, “กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่ปรับแล้ว” และ “กำไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้ว” จำนวนเงินเหล่านี้ไม่เป็นไปตามหรือเป็นทางเลือกแทน GAAP ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้ให้ความโปร่งใสแก่นักลงทุนด้วยการช่วยแสดงให้เห็นผลลัพธ์ทางการเงิน: (i) ราวกับว่าบริษัทเป็น บริษัท “C” ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเปรียบเทียบที่ดีขึ้นของช่วงเวลาที่ผ่านมากับช่วงเวลาปัจจุบันในฐานะ “C” Corporation; และ (ii) เพื่อแยกรายการที่อาจไม่ได้บ่งชี้หรือไม่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานหลักของบริษัท ให้เป็นพื้นฐานที่ดีกว่าสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มในธุรกิจพื้นฐาน

สำหรับคำอธิบายของมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP และการกระทบยอดของมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP เหล่านี้กับมาตรการทางการเงินที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดซึ่งจัดทำขึ้นตาม GAAP โปรดดูตารางประกอบที่ชื่อว่า ” ข้อมูลเสริม – งบกำไรขาดทุนรวม; การกระทบยอดที่ไม่ใช่ -GAAP มาตรการทางการเงินต่อมาตรการทางการเงินของ GAAP” ที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าการปรับปรุงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 27 ตุลาคม 2555 ค่าใช้จ่าย SG&A สะท้อนถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียม 7.615 ล้านดอลลาร์สำหรับค่าชดเชยตามหุ้นตลอดชีพในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2555 และเพิ่มค่าธรรมเนียม 0.7 ล้านดอลลาร์สำหรับหุ้น- ค่าใช้จ่ายชดเชยสำหรับไตรมาสแรกคล้ายกับค่าใช้จ่ายต่อเนื่องในอีกสามไตรมาสของปีงบประมาณ 2555

(2) บทบัญญัติภาษีในไตรมาสที่สามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 27 ตุลาคม 2555 ได้รับการปรับเป็นอัตราภาษีที่แท้จริงในระยะยาวที่คาดหวังไว้ที่ 40% ในฐานะนิติบุคคล “C”
อัตราบทบัญญัติภ

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้และคำแถลงปากเปล่าที่ตัวแทนของเราจัดทำเป็นครั้งคราวเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อความเกี่ยวกับผลประกอบการและการเงินในอนาคตของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเฉพาะยอดขายของร้านที่เทียบเคียงได้ในอนาคต รายได้สุทธิในอนาคต อัตราภาษีที่คาดการณ์ไว้ และกลยุทธ์ระยะยาว และข้อความอื่นๆ เกี่ยวกับความคาดหวัง แผน ความตั้งใจ ความเชื่อหรือโอกาสในอนาคตที่ผู้บริหารแสดงเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงตามความคาดหวังและความเชื่อในปัจจุบันของฝ่ายบริหารwww.sec.gov และจากเว็บไซต์ของเราที่www.tillys.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ผู้อ่านไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร ซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น เราไม่รับภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น เอกสารเผยแพร่นี้ควรอ่านร่วมกับงบการเงินและหมายเหตุในแบบฟอร์ม 10-K ของเรา และในแบบฟอร์ม 10-Q ที่ยื่นต่อ SEC ในภายหลัง

DraftKings, Inc. ปิดรอบ Series B มูลค่า 24 ล้านเหรียญเพื่อขับเคลื่อนโมเมนตัมอย่างต่อเนื่องและกำหนดตลาดกีฬาแฟนตาซี
26 พฤศจิกายน 2556 12:01 น. เวลามาตรฐานตะวันออก
บอสตัน–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2562 DraftKings, Inc. ผู้ให้บริการชั้นนำด้านกีฬาแฟนตาซีรายวันทางออนไลน์และบนมือถือ โดยให้บริการแฟนตาซีเบสบอล แฟนตาซีฟุตบอล บาสเกตบอลแฟนตาซี และแฟนตาซีฮอกกี้ ได้ปิดรอบ Series B มูลค่า 24 ล้านเหรียญสหรัฐ การระดมทุนนำโดย Redpoint Ventures โดยมีส่วนร่วมโดย GGV Capital, Atlas Venture และ BDS Ventures DraftKings วางแผนที่จะใช้เงินเพื่อเป็นทุนด้านการตลาดและการจัดหา พัฒนาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และจ้างผู้มีความสามารถหลัก นำเสนอการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีรายวันและการตั้งถิ่นฐานในวันเดียวกัน DraftKings ทำให้การเล่นกีฬาแฟนตาซีง่ายขึ้นและเร็วขึ้นสำหรับผู้เล่นที่ช่ำชองและไม่เป็นทางการ

“DraftKings มีปีที่น่าทึ่ง แต่เรารู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”

ทวีตนี้
ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 DraftKings ได้กลายเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมกีฬาแฟนตาซีรายวันอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2556 เพียงอย่างเดียว DraftKings ได้เพิ่มฐานลูกค้าเป็นสามเท่า โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 10 เท่าเมื่อเทียบปีต่อปี ผลิตภัณฑ์ออนไลน์และมือถือของ DraftKings เป็นเพื่อนที่มีคุณค่าต่อประสบการณ์การรับชมกีฬาสด โดยสร้างสถิติการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่น่าประทับใจ

ปัจจุบันผู้เล่น DraftKings ใช้เวลามากกว่าห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์ในแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บไซต์ และแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆ โดยเฉลี่ย 2.6 รายการ นอกจากนี้ 75% (75%) ของลูกค้าที่ได้มาในปี 2555 ยังคงมีความเคลื่อนไหวในปี 2556 อันเนื่องมาจากการแข่งขันชิงเงินรางวัลและนวัตกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องซึ่งขับเคลื่อนโดยทีม DraftKings DraftKings มอบรางวัลมากกว่า 50 ล้านเหรียญในปี 2013 และการประกวด Fantasy Football Millionaire ในปี 2013 ที่กำลังจะมาถึงจะมอบเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัยสูงสุด จากเงินรางวัลรวม 3.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

“DraftKings มีปีที่น่าทึ่ง แต่เรารู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” Jason Robins ซีอีโอของ DraftKings กล่าว “จากนี้ไป เราจะยังคงให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้า โดยใช้ประโยชน์จากทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์และมือถือของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มือถือจะเป็นจุดสนใจสำหรับเราในปี 2014 Redpoint และ GGV ทั้งคู่มีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในการเล่นเกมบนมือถือ ซึ่งเราพบว่า น่าดึงดูดใจในหุ้นส่วนทุนจริงๆ”

“แง่มุมที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการลงทุนร่วมคือเมื่อเราเห็นบริษัทที่มีบทบาทในการสร้างปรากฏการณ์ผู้บริโภค DraftKings เป็นบริษัทประเภทนั้น” Tom Dyal หุ้นส่วนของ Redpoint Ventures กล่าว “แนวทางที่เป็นนวัตกรรมของ DraftKings ในการจับคู่รูปแบบการสร้างรายได้ที่ชัดเจนกับผู้ชมกีฬาแฟนตาซีที่มีส่วนร่วมจำนวนมากได้รับความสนใจจากเรา การดำเนินการและการมุ่งเน้นของทีม DraftKings ทำให้การลงทุนกับพวกเขาน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับเรา เราตื่นเต้นมากที่ได้เป็นนักลงทุนในขณะที่บริษัทกำลังเข้าสู่ขั้นต่อไปของการเติบโต”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว DraftKings อิงค์กรุณาเยี่ยมชมwww.draftkings.com

เกี่ยวกับ DraftKings:

เปิดตัวในเดือนเมษายน 2012 DraftKings ซึ่งตั้งอยู่ในบอสตันคือปลายทางการเล่นเกมออนไลน์ที่ผู้เล่นมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีรายวันในแฟนตาซีเบสบอล แฟนตาซีฟุตบอล แฟนตาซีบาสเก็ตบอล และแฟนตาซีฮอกกี้ DraftKings เสนอการแข่งขันฟรีและจ่ายทุกวันที่จ่ายรางวัลเป็นเงินสด เกมทั้งหมดมีโครงสร้างภายใต้รูปแบบเงินเดือน และมีการแข่งขันใหม่ทุกวันพร้อมการจ่ายเงินทันที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมเราได้ที่www.draftkings.com ; ชอบเราที่www.facebook.com/draftkings และติดตามเราได้ที่www.twitter.com/draftkings

เกี่ยวกับเรดพอยท์ เวนเจอร์ส:ลูกค้า Time Warner Cable สามารถเข้าถึง SHOWTIME ANYTIME ® บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือได้แล้ว
26 พฤศจิกายน 2556 11:30 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
นิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2562 Time Warner Cable ประกาศเปิดตัวบริการตรวจสอบความถูกต้องของ Showtime Networks SHOWTIME ANYTIME ลูกค้า Time Warner Cable และ Bright House Networks ที่สมัครเป็นสมาชิก SHOWTIME® สามารถเข้าถึงการเขียนโปรแกรมของเครือข่ายได้ตามความต้องการฟรีไม่จำกัดหลายร้อยชั่วโมง รวมถึงการถ่ายทอดสดของฟีด SHOWTIME ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง , iPhone ® , iPad ® , โทรศัพท์และแท็บเล็ต Android™ หรือ Kindle Fire™ ทุกที่ในสหรัฐอเมริกา

“นี่เป็นก้าวสำคัญในความพยายามของเราในการทำให้ SHOWTIME ANYTIME ใช้งานได้ 100% ของจักรวาลวิดีโอแบบหลายช่อง”

ทวีตนี้
ไมค์ แองกัส รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิดีโอของ Time Warner Cable กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่สามารถเพิ่ม SHOWTIME ได้ทุกเวลาในผลิตภัณฑ์ TV Everywhere ที่กำลังเติบโตของเรา “ตอนนี้ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงโปรแกรม SHOWTIME ที่พวกเขาชื่นชอบได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลา”

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Time Warner Cable เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรกับ SHOWTIME ANYTIME” Tom Christie ประธานฝ่ายจัดจำหน่าย การพัฒนาธุรกิจ และการดำเนินงานเครือข่ายสำหรับ Showtime Networks กล่าว “นี่เป็นก้าวสำคัญในความพยายามของเราในการทำให้ SHOWTIME ANYTIME ใช้งานได้ 100% ของจักรวาลวิดีโอแบบหลายช่อง”

เป็นครั้งแรกที่สมาชิก Time Warner Cable และ Bright House Networks จะสามารถใช้ SHOWTIME ได้ตลอดเวลาเพื่อดูซีซันปัจจุบันและที่ผ่านมาของซีรีส์ต้นฉบับ SHOWTIME ที่ได้รับรางวัล รวมถึง DEXTER ® , RAY DONOVAN, HOMELAND, MASTERS OF SEX, CALIFORNICATION, HOUSE ทั้งเรื่องโกหก เว็บบำบัด ตอน และ พยาบาลแจ็คกี้ควบคู่ไปกับหนังฮิตในบ็อกซ์ออฟฟิศ กีฬายอดนิยม สารคดีและรายการพิเศษ ทุกที่ทุกเวลาที่พวกเขาต้องการดู – ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือระหว่างเดินทาง

ในการเข้าถึง SHOWTIME Anytime, Time Warner Cable ของสมาชิก SHOWTIME สามารถไปwww.ShowtimeAnytime.com หรือดาวน์โหลดแอป ANYTIME SHOWTIME ผ่านทางiTunes App Store , Google Play สโตร์หรือAmazon Appstore ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์การสมัครสมาชิก SHOWTIME ได้โดยลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Time Warner Cable เลือกการรับชมและเริ่มรับชม

เกี่ยวกับ Time Warner CableCEA ประกาศรางวัลและกิจกรรมใหม่สำหรับ 2014 International CES
2014 ระหว่างประเทศ CES
26 พฤศจิกายน 2556 11:24 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
อาร์ลิงตัน .– ( บิสิเนสไว ) – The Consumer Electronics Association (CEA) ®ประกาศในวันนี้ชุดใหม่ได้รับรางวัลและกิจกรรมสำหรับ 2014 International CES ®รวมทั้งการพัฒนาของรางวัลปีที่ Engadget ที่ดีที่สุดของรางวัล CES และ เวที UP Global LIVE CES 2014 เป็นเจ้าของและผลิตโดย CEA เป็นที่รวมของบรรดาผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภค และจะจัดขึ้นในวันที่ 7-10 มกราคม 2014 ที่ลาสเวกัส รัฐเนวาดา

“งาน CES ยังคงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ร่วมกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแบบไดนามิกที่เราเป็นตัวแทน และรางวัลและกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้ประสบการณ์จริงของงาน CES มีชีวิตชีวาขึ้นมา”

ทวีตนี้
“งาน CES แสดงถึงคำมั่นสัญญาและพลังของเทคโนโลยี และรางวัลและกิจกรรมเหล่านี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจัดการแสดงเพื่อเน้นย้ำแง่มุมต่างๆ ของนวัตกรรม” Karen Chupka รองประธานอาวุโส งานอีเวนต์และการประชุมของ CEA กล่าว “งาน CES ยังคงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ร่วมกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแบบไดนามิกที่เราเป็นตัวแทน และรางวัลและกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้ประสบการณ์จริงของงาน CES มีชีวิตชีวาขึ้นมา”

ในบรรดาโปรแกรมและงานมอบรางวัลพิเศษกว่า 20 รายการที่จะนำเสนอในงาน CES เช่นCEA MoDev Hackathon , Mobile Apps ShowdownและLast Gadget Standingไฮไลท์ใหม่ ได้แก่:

Variety’s 2014 Breakthrough of the Year Awards – งานพรมแดงที่ไม่เหมือนใครซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2014 จะเป็นการเฉลิมฉลองความสามารถที่หลากหลาย จากสาขาภาพยนตร์, โทรทัศน์, กีฬา, ดนตรี, ตลก, เทคโนโลยี, การกุศลและโซเชียลมีเดีย นวัตกรและผู้บุกเบิกจะได้รับรางวัลแสดงสดบนเวทีในโรงละคร Las Vegas Hotel (LVH) การแสดงยังมีการแสดงดนตรีสดและการแสดงตลกตั้งแต่เวลา 19:30 น. (พรมแดงเริ่มเวลา 18:30 น.)
Engadget Best of CES Awards – Engadget จะประสานงาน ตัดสิน และผลิตรางวัล “Best of CES” อย่างเป็นทางการ บรรณาธิการอาวุโสของ Engadget จะลงคะแนนสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยพิจารณาจากนวัตกรรม คุณภาพของการออกแบบ ประสิทธิภาพโดยรวม และความต้องการของตลาด ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับการประกาศทางออนไลน์และในพอดคาสต์ Engadget ในวันพุธที่ 8 มกราคม และผู้ชนะจะได้รับการเปิดเผยบนเวทีใน Las Vegas Convention and World Trade Center (LVCC), Grand Lobby ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม
UP Global LIVE Stage – ต่อยอดจากความสำเร็จของ Startup America Partnership ในงาน CES 2013 UP Global LIVE จะแสดงชุมชนสตาร์ทอัพ อำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อ และจัดเตรียมโปรแกรมสี่วันใน Eureka Park UP Global LIVE จะนำเสนอแผงร่วมกับผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียง VCs สื่อ และบริษัทรุ่นใหม่อื่นๆ โปรแกรมพิเศษ เวลาทำการ การเสนอขาย และการสร้างเครือข่ายจะนำเสนอที่ปลายทางของยูเรก้าพาร์คแห่งนี้
รายชื่อรางวัลและกิจกรรมทั้งหมดของเราในงาน CES 2014 มีให้ที่นี่เช่นกัน

งาน CES 2014 จะมีผู้แสดงสินค้ามากกว่า 3,200 รายที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคล่าสุดใน 15 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน CES นานาชาติปี 2014 โปรดไปที่CESweb.org

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: ชื่ออย่างเป็นทางการของงานเทคโนโลยีระดับโลกคือ “International CES” การอ้างอิงถึงการแสดงที่ตามมาสามารถย่อให้สั้นลงเป็น “CES” กรุณาอย่าใช้ “Consumer Electronics Show” เพื่ออ้างถึง International CES

เกี่ยวกับงาน CES:Fighters Only และ Bodybuilding.com ประกาศความร่วมมือด้านการพิมพ์พิเศษด้วยการเปิดตัวนิตยสาร TRAIN
สิ่งพิมพ์ใหม่จะวางจำหน่ายที่แผงหนังสือทั่วประเทศและแจกจ่ายให้กับลูกค้า Bodybuilding.com เป็นของขวัญสำหรับทุกคำสั่งซื้อ

International CES เป็นสถานที่ชุมนุมของบรรดาผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภคทั่วโลก ได้ทำหน้าที่เป็นพื้นที่พิสูจน์สำหรับนักประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมานานกว่า 40 ปี ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกที่มีการนำนวัตกรรมรุ่นต่อไปออกสู่ตลาด ในฐานะที่เป็นงานจริงที่ใหญ่ที่สุด CES นำเสนอทุกแง่มุมของอุตสาหกรรม และเนื่องจากสมาคมนี้เป็นเจ้าของและผลิตโดย Consumer Electronics Association (CEA) ซึ่งเป็นสมาคมการค้าเทคโนโลยีที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคในสหรัฐฯ มูลค่า 203 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงดึงดูดผู้นำธุรกิจและนักคิดผู้บุกเบิกของโลกเข้าสู่ฟอรัมที่มีการจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในอุตสาหกรรม ติดตาม CES ออนไลน์ได้ที่www.CESweb.org และผ่านโซเชียลมีเดีย: http://www.cesweb.org/social

Time Warner Cable Inc. (NYSE: TWC) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิดีโอ ข้อมูลความเร็วสูง และเสียงรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยเชื่อมต่อลูกค้ามากกว่า 15 ล้านรายเข้ากับความบันเทิง ข้อมูล และอื่นๆ Time Warner Cable Business Class นำเสนอบริการข้อมูล วิดีโอ และเสียงแก่ธุรกิจทุกขนาด บริการ backhaul เสาส่งสัญญาณมือถือให้กับผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย และระดับองค์กร โฮสติ้งที่เปิดใช้งานระบบคลาวด์ แอพพลิเคชั่นและบริการที่มีการจัดการ Time Warner Cable Media ซึ่งเป็นหน่วยงานโฆษณาของ Time Warner Cable นำเสนอโซลูชั่นการโฆษณาที่เป็นนวัตกรรมใหม่แก่บริษัทระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ Time Warner Cable ได้ที่www.twc.com , www.twcbc.com และwww.twcmedia.com .

เกี่ยวกับ Showtime Networks Inc.นิตยสาร TRAIN เปิดตัวในฐานะความร่วมมือระหว่าง Fighters Only Ltd และ Bodybuilding.com สิ่งพิมพ์จะสามารถใช้ได้ผ่านการสมัครสมาชิก บนแผงขายหนังสือพิมพ์ที่ร้านค้าปลีกรายใหญ่ทั้งหมด และในรูปแบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม iTunes และ Kindle (กราฟิก: บิสิเนส ไวร์)

26 พฤศจิกายน 2556 11:02 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
ลอนดอน–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2559 Fighters Only Ltd และ Bodybuilding.com ประกาศในวันนี้ถึงการเป็นหุ้นส่วนการพิมพ์และการจัดจำหน่ายพิเศษเพื่อผลิตนิตยสารเกี่ยวกับการออกกำลังกายฉบับใหม่ชื่อ TRAIN นิตยสารจะผลิตทุก ๆ สี่สัปดาห์ (13 ครั้งต่อปี) และจะให้โอกาสผู้อ่านได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายและคำแนะนำด้านโภชนาการที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของอุตสาหกรรม นิตยสาร TRAIN จะพร้อมให้บริการผ่านการสมัครสมาชิก บนแผงขายหนังสือพิมพ์ที่ร้านค้าปลีกรายใหญ่ทั้งหมด และในรูปแบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม iTunes และ Kindle

“TRAIN นำเสนอเนื้อหาที่เหนือกว่าในด้านการฝึกอบรม โภชนาการ และการเสริมอาหาร การเป็นหุ้นส่วนของเราเป็นเรื่องธรรมชาติเท่านั้น”

ทวีตนี้
เพื่อแสดงความขอบคุณต่อลูกค้าผู้มีอุปการคุณของ Bodybuilding.com นิตยสาร TRAIN ฉบับฟรีจะถูกรวมไว้ในคำสั่งซื้อขาออกในแต่ละเดือน

“นิตยสาร TRAIN จะเป็นชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมาย” Rob Hewitt เจ้าของและซีอีโอของ Fighters Only Ltd และผู้จัดพิมพ์นิตยสาร TRAIN กล่าว “เราต้องการมอบเนื้อหาที่ใช้งานได้จริงที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกและนำเสนอในรูปแบบที่จับต้องได้ ซึ่งสามารถช่วยขยายการเข้าถึงและบริการของเว็บไซต์ Bodybuilding.com

“ด้วยการนำเสนอชื่อผ่านแพลตฟอร์มมัลติมีเดีย เราสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาด้วยการมีร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพดีขึ้น และแข็งแรงขึ้น ตลอดจนช่วยให้ผู้อื่นบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เราไม่ต้องการให้คนอ่านนิตยสารง่ายๆ เราต้องการให้พวกเขาใช้มัน!”

“เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ TRAIN Magazine” Ryan DeLuca ซีอีโอของ Bodybuilding.com กล่าว “TRAIN นำเสนอเนื้อหาที่เหนือชั้นในด้านการฝึกอบรม โภชนาการ และการเสริมอาหาร การเป็นหุ้นส่วนของเราเป็นเรื่องธรรมชาติเท่านั้น”

อุตสาหกรรมการออกกำลังกายกำลังเติบโตอย่างทวีคูณ และมากกว่าที่เคยเป็นมา ผู้คนกำลังมองหาความช่วยเหลือและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย ด้วยการเข้าถึงการฝึกอบรมและคำแนะนำด้านโภชนาการที่ดีที่สุด ผู้คนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและรูปลักษณ์ของพวกเขาให้ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง

การเป็นพันธมิตรด้านมัลติมีเดียช่วยให้สามารถจัดส่งเนื้อหาไปยังผู้ใช้ปลายทางได้ในทุกรูปแบบสื่อเท่าที่จะจินตนาการได้ ในขณะที่ฟอรัมโซเชียลผ่านชุมชน BodySpace บนเว็บไซต์ Bodybuilding.com จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือแบบสดๆ และตำแหน่งที่เนื้อหาของนิตยสารและเว็บไซต์สามารถทำได้ จะมีการหารือ

นิตยสาร TRAIN จะวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และยุโรป นิตยสารฉบับสากลจะตามมาในไม่ช้า

เกี่ยวกับนักสู้เท่านั้น:

Fighters Only Ltd เป็นผู้จัดพิมพ์นิตยสาร Fighters Only ซึ่งเป็นนิตยสารศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานฉบับแรกและใหญ่ที่สุดในโลก และนิตยสาร TRAIN ซึ่งเป็นพันธมิตรการพิมพ์อย่างเป็นทางการของ Bodybuilding.com นิตยสารทั้งสองฉบับจัดจำหน่ายในต่างประเทศและได้รับการสนับสนุนจากเว็บไซต์ แอปพลิเคชันดิจิทัล และนิตยสารแท็บเล็ต นักสู้เท่านั้นยังผลิตพิธีมอบรางวัล World Mixed Martial Arts ซึ่งเป็นงานสไตล์ ‘Oscars’ สดที่จัดขึ้นที่ลาสเวกัสทุกปี รายการออกอากาศทาง FOX Sports Networks ในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศผ่านเครือข่ายอื่นๆ

เกี่ยวกับ Bodybuilding.com:

Bodybuilding.com นำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและฟิตเนสมากกว่า 13,000 รายการ เพื่อช่วยให้ผู้คนมากกว่า 7.5 ล้านคนทุกเดือนบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพ ฟิตเนส และรูปร่างหน้าตา รวมถึงข้อมูลฟรีกว่า 35,000 หน้า รวมถึงบทความและวิดีโอมากกว่า 20,000 รายการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ฝึกสอนออนไลน์และเนื้อหาใหม่ที่เพิ่มทุกวัน

Bodybuilding.com ยังมีโปรแกรมการฝึก MMA ที่ไม่ยอมใครง่ายๆ ที่สุด ตั้งแต่โภชนาการและการเสริมอาหาร ไปจนถึงนักชกที่ดุเดือดและดุเดือดที่สุดบนเสื่อ ด้วยการสัมภาษณ์สด วิดีโอทีละขั้นตอน โปรแกรมการฝึกอบรมที่ไม่เหมือนใคร ความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเพิ่มเติม ทำให้เป็นร้านค้าครบวงจรสำหรับชัยชนะ

Showtime Networks Inc. (SNI) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CBS Corporation เป็นเจ้าของและดำเนินการเครือข่ายโทรทัศน์ระดับพรีเมียม SHOWTIME ® , THE MOVIE CHANNEL ™และ FLIX ®รวมถึงช่องมัลติเพล็กซ์ SHOWTIME 2 ™ , SHOWTIME ® SHOWCASE, SHOWTIME EXTREME ® , SHOWTIME BEYOND ® , SHOWTIME NEXT ® , SHOWTIME WOMEN ® , SHOWTIME FAMILY ZONE ®และ THE MOVIE CHANNEL ™ XTRA SNI ยังนำเสนอ SHOWTIME HD ™ , THE MOVIE CHANNEL ™ HD, SHOWTIME ON DEMAND ®และช่องทาง™กับความต้องการและการบริการการตรวจสอบเครือข่ายของ SHOWTIME ANYTIME ® SNI ยังจัดการเครือข่ายมิ ธ โซเนียน™ซึ่งเป็น บริษัท ร่วมทุนระหว่าง SNI และสถาบัน Smithsonian ซึ่งมีมิ ธ โซเนียนช่อง™ ฟีด SNI ทั้งหมดให้เสียงที่ดียิ่งขึ้นโดยใช้ Dolby Digital 5.1 SNI ตลาดและจัดจำหน่ายกีฬาและกิจกรรมความบันเทิงสำหรับการจัดนิทรรศการให้กับสมาชิกบนพื้นฐานจ่ายต่อมุมมองผ่าน SHOWTIME PPV ®

ตั้งแต่ปี 2542 ทีมงาน Redpoint ได้ร่วมมือกับผู้ก่อตั้งที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งสร้างตลาดใหม่หรือกำหนดตลาดที่มีอยู่ใหม่ Redpoint ได้สนับสนุน HomeAway, Fortinet, Heroku, Netflix, TiVo, Juniper, RightMedia, Zimbra, LifeSize, Netflix, TiVo, Juniper, RightMedia, Zimbra, LifeSize และอีกมากมายตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่ช่วยให้พวกเขาพลิกโฉมอุตสาหกรรมของตน ด้วยกองทุนมูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์ Redpoint ได้ให้เงินทุนแก่ IPO & M&A มากกว่า 375 และ 121 รายการ และลงทุนอย่างแข็งขันในบริษัทเทคโนโลยีระดับองค์กรและผู้บริโภคที่ก่อกวนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นเติบโต

ข่าวด่วน: หัวข้อยอดนิยมเปลี่ยน Black Friday เป็น “Burgundy Friday”
ผู้ประกาศข่าวในตำนาน รอน เบอร์กันดี เปิดฤดูกาลด้วย “Burgundy Friday” ที่ Hot Topic เท่านั้น โดยรอภาพยนตร์เรื่องใหม่“Anchorman 2: The Legend Continues”

26 พฤศจิกายน 2556 11:00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
เมืองแห่งอุตสาหกรรม แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2562 Hot Topic ประกาศ “เรื่องใหญ่” เพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาของรอน เบอร์กันดีในจอภาพยนตร์เรื่อง Anchorman 2: The Legend Continues ของ Paramount Pictures ในโรงภาพยนตร์ช่วงวันหยุดนี้ : จะเปลี่ยนชื่อ Black Friday ตามผู้ประกาศข่าวในตำนานของอเมริกา – เกียรติยศไม่เคยมอบให้ใคร เคย. ในปีนี้ Hot Topic จะทำลายประเพณีและเฉลิมฉลองBurgundy Friday ในช่วงวันช้อปปิ้งที่คึกคักที่สุด – และวันหยุดสุดสัปดาห์ – ของปี

“’Anchorman 2: The Legend Continues’ จะยิ่งใหญ่ในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ ดังนั้นเราจึงต้องการสนับสนุนการเปิดตัวด้วยแคมเปญที่คู่ควรกับ Ron Burgundy”

ทวีตนี้
Hot Topic จะเปิดตัว Burgundy Friday และช่วงเทศกาลวันหยุดด้วยผลิตภัณฑ์มากมายจากทั้งภาพยนตร์ Anchorman ภาคแรกและ “ Anchorman 2: The Legend Continues”รวมถึงเสื้อยืดสุดพิเศษ พวงกุญแจพูดได้ โคโลญจ์ Sex Panther สุดคลาสสิก และแน่นอน -ขายออก 13” รอน เบอร์กันดี แอ็คชั่นฟิกเกอร์

” ‘Anchorman 2: The Legend Continues’จะยิ่งใหญ่ในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ ดังนั้นเราจึงต้องการสนับสนุนการเปิดตัวด้วยแคมเปญที่คู่ควรกับ Ron Burgundy” Cindy Levitt รองประธานและผู้จัดการสินค้าทั่วไปของ Hot Topic กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นมาก เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลช้อปปิ้งวันหยุดกับ Burgundy Friday และเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผลิตภัณฑ์ Anchorman ที่แฟน ๆ ชื่นชอบในเวลาเดียวกับภาพยนตร์เรื่องใหม่”

LeeAnne Stables ประธานฝ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและหัวหน้าฝ่าย Worldwide Marketing Partnerships ของ Paramount Pictures แสดงความคิดเห็นว่า “ตอนนี้ไม่มีหัวข้อไหนร้อนแรงไปกว่า Ron Burgundy และเขาก็โด่งดังมากจน Hot Topic ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวันช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของปี” “นั่นทำให้ Hot Topic เป็นสำนักงานใหญ่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับแฟน ๆ ที่จะเตรียมพร้อมตอนนี้เพื่อความสนุกเมื่อภาพยนตร์เข้าฉาย”

Hot Topic จะจัดกิจกรรมออนไลน์มากมาย รวมถึงการชิงโชคที่ผู้ชนะจะได้รับการฉายภาพยนตร์แบบส่วนตัวของ “ Anchorman 2: The Legend Continues ”

รอน เบอร์กันดี (วิล เฟอร์เรลล์) นักข่าวของซานดิเอโก (วิล เฟอร์เรลล์) นักข่าวของซานดิเอโก ได้กลับมาที่โต๊ะข่าวใน “Anchorman 2: The Legend Continues” ด้วยยุค 70 ที่อยู่เบื้องหลังเขา กลับมาอีกครั้งคือผู้ประกาศข่าวและภรรยาของ Ron, Veronica Corningstone (Christina Applegate), Brick Tamland (Steve Carell), นักข่าวข้างถนน Brian Fantana (Paul Rudd) และนักกีฬา Champ Kind (David Koechner) – ทั้งหมด ที่ไม่ทำให้มันง่ายที่จะอยู่อย่างมีระดับ…ในขณะที่นิวยอร์กและช่องข่าว 24 ชั่วโมงแรกของประเทศโดยพายุ อำนวยการสร้างโดย จัดด์ อพาโทว์, วิลล์ เฟอร์เรลล์ และ อดัม แมคเคย์ เขียนโดย วิลล์ เฟอร์เรลล์ และ อดัม แมคเคย์ กำกับการแสดงโดยอดัม แมคเคย์

“ Anchorman 2: The Legend Continues ” เปิดในโรงภาพยนตร์ทุกที่ในวันหยุดนี้

เกี่ยวกับหัวข้อยอดนิยม:Rolex และ Palm Beach International Equestrian Center ลงนามความร่วมมือ 10 ปีที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อพลิกโฉมการแสดงกระโดดสำหรับอเมริกา
2014 FTI Consulting Winter Equestrian Festival ที่จะมีห้า CSI 5 * เหตุการณ์และบันทึก 51 FEI Ranking Classs Over the Circuit

Hot Topic เป็นผู้ค้าปลีกเฉพาะทางในห้างสรรพสินค้าและบนเว็บซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นหัวดื้อและแสดงออกมาเกือบ 25 ปี Hot Topic นำเสนอเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่เกี่ยวข้องกับวงดนตรีและวัฒนธรรมป๊อป สินค้าลิขสิทธิ์ และเครื่องแต่งกายแฟชั่นและเครื่องประดับ Hot Topic มีร้านค้า 635 แห่งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเปอร์โตริโก และร้านค้าออนไลน์ที่ hottopic.com ค้นหา Hot Topic บน Twitter (twitter.com/hottopic), Facebook (facebook.com/hottopic), YouTube (youtube.com/hottopic) และ Instagram (instagram.com/hottopic)

เกี่ยวกับพาราเมาท์ พิคเจอร์ส คอร์ปอเรชั่น:การวิจัยและการตลาด: รายงานประจำปี 2556 เกี่ยวกับตลาดเสื้อผ้ากีฬาและฟิตเนสนานาชาติ
28 พฤศจิกายน 2556 06:54 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
ดับลิน – ( บิสิเนสไว ) – วิจัยและการตลาด ( http://www.researchandmarkets.com/research/3kr8lq/sports_and#summary ) ได้ประกาศการเพิ่มของ”รายงาน 2013 ในกีฬานานาชาติและตลาดเครื่องแต่งกายการออกกำลังกาย” รายงาน แก่การถวายของพวกเขา

“รายงานตลาดเสื้อผ้ากีฬาและฟิตเนส ประจำปี 2556”

ทวีตนี้
ทั่วโลก การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและฟิตเนสแบบบุคคลและแบบทีมกำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสร้างแรงผลักดันที่สำคัญให้กับการขายชุดกีฬาและฟิตเนสในปีต่อๆ ไป ภายในภูมิภาคที่กำลังพัฒนา แนวโน้มสู่ความเป็นตะวันตกกำลังตามทันอย่างรวดเร็ว และเมื่อรวมกับระดับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น มีความต้องการใช้ชุดกีฬาสำหรับกีฬาและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปอย่างมาก

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมุ่งไปในทิศทางที่หลากหลาย ตลาดเสื้อผ้ากีฬาได้ค้นพบรูปแบบใหม่ – ความเก่งกาจ การรับรู้แฟชั่นที่เพิ่มขึ้น การมีส่วนร่วมด้านกีฬาที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้หญิง การเน้นที่ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และความสะดวกสบาย และมุ่งเน้นไปที่รูปแบบชีวิตที่มีสุขภาพดี – ที่ขับเคลื่อน การเจริญเติบโต. สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดสินค้ากีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยังคงกำหนดมาตรฐานระดับโลกในอุตสาหกรรมนี้

กีฬาเฉพาะทางและเครื่องแต่งกายที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความต้องการเสื้อผ้า อุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริมประเภทต่างๆ

Paramount Pictures Corporation (PPC) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์บันเทิงระดับโลก เป็นหน่วยงานหนึ่งของไวอาคอม (NASDAQ: VIAB, VIA) ซึ่งเป็นบริษัทเนื้อหาชั้นนำที่มีแบรนด์ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และความบันเทิงดิจิทัลที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ Paramount ควบคุมคอลเลกชั่นของแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภาพยนตร์บันเทิง เช่น Paramount Pictures, Paramount Animation, Paramount Vantage, Paramount Classics, Insurge Pictures, MTV Films และ Nickelodeon Movies การดำเนินงาน PPC ยังรวมถึง Paramount Home Media Distribution, Paramount Pictures International, Paramount Licensing Inc. และ Paramount Studio Group

เวลลิงตัน, ฟลอริดา–( BUSINESS WIRE )–22 ส.ค. 61 Equestrian Sport Productions (ESP) และ Rolex SA ลงนามในข้อตกลงการเป็นผู้สนับสนุนระยะเวลา 10 ปีที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อทำให้ Rolex เป็น “นาฬิกาอย่างเป็นทางการ” ของ Palm Beach International Equestrian Center (PBIEC) และ FTI Consulting Winter Equestrian Festival (FTI WEF) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก FTI WEF ให้บริการม้าเกือบ 6,000 ตัวและผู้ขับขี่ 2,000 คนจาก 50 รัฐและกว่า 30 ประเทศ

“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ด้วยความร่วมมือครั้งนี้ เราจะจัดหาทรัพยากรเพื่อยกระดับ Show Jumping for the Americas และเปิดเผย PBIEC ต่อผู้ชมทั่วโลกในวงกว้าง”

ทวีตนี้
การเป็นหุ้นส่วนระยะยาวจะช่วยให้เงินรางวัลเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ 1.63 ล้านดอลลาร์ ทำให้ยอดรวมทั้งหมดอยู่ที่กว่า 8 ล้านดอลลาร์ที่ FTI WEF ทำให้เป็นหนึ่งในสนามที่ร่ำรวยที่สุดในโลก กิจกรรม CSI 5* ที่ได้รับคะแนน FEI ใหม่สามรายการจะถูกเพิ่มลงในกำหนดการ ซึ่งจะทำให้ห้าสัปดาห์จาก 12 สัปดาห์ระหว่างการแข่งขันที่ระดับสูงสุดใน Show Jumping นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขัน Palm Beach Challenge มูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งนำเสนอโดยโอกาสโบนัสของ Rolex

ไฮไลท์อีกประการหนึ่งของสมาคมคืองาน CSI 5* Grand Prix สองรายการจะถูกถ่ายทอดสด และงานอื่นๆ อีกมากมายจะเผยแพร่โดย Rolex ผ่านพันธมิตรด้านสื่อในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา

Mark Bellissimo ซีอีโอของ Equestrian Sport Productions, LLC กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ด้วยความร่วมมือครั้งนี้ เราจะจัดหาทรัพยากรเพื่อยกระดับ Show Jumping for the Americas และเปิดเผย PBIEC ต่อผู้ชมทั่วโลกในวงกว้าง”

Arnaud Boetsch ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของ Rolex กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขยายและขยายขอบเขตของการเป็นพันธมิตรที่ยาวนานและประสบความสำเร็จของเรากับสถานที่อันทรงเกียรตินี้และกิจกรรมระดับโลกที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่จัดขึ้น Rolex และ Palm Beach International Equestrian Center มีความหลงใหลในความเป็นเลิศและความสมบูรณ์แบบร่วมกันอย่างแน่นอน”

วันที่ของการแสดง CSI 5* ปี 2014 ได้แก่ FTI WEF 3 ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม FTI WEF 5 ตั้งแต่วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ FTI WEF 7 ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ FTI WEF 10 ตั้งแต่ 12-16 มีนาคม และ FTI WEF 12 ตั้งแต่วันที่ 26-30 มีนาคม นอกจากการแสดง CSI 5* ห้ารายการแล้ว ยังมีเหตุการณ์ CSI 4* สามรายการ, CSI 3* และ CSI 2* สองรายการในระหว่างวงจร

FTI WEF สัปดาห์ที่ 3, 5, 7 และ 10 จะนำเสนอ Saturday Night Grand Prix มูลค่า 300,000 เหรียญสหรัฐ FTI WEF 12 จะนำเสนอ FTI Consulting Finale Grand Prix มูลค่า 500,000 เหรียญสหรัฐ

“Palm Beach Challenge นำเสนอโดย Rolex” ใช้กับกิจกรรม 4 ใน 5 รายการ* และมอบโบนัส 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับม้าและผู้ขับขี่ที่ชนะการแข่งขัน CSI 5* Grand Prix สี่รายการติดต่อกันที่ FTI WEF 3, 5, 10 และ 12. ผู้ชนะการแข่งขันกรังปรีซ์สองครั้งติดต่อกันจะได้รับ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และผู้ชนะสามในสี่จะได้รับโบนัส 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

สุดท้าย Rolex ได้ให้การสนับสนุนอย่างมากต่อ FTI Consulting Great Charity Challenge (GCC) ซึ่งนำเสนอโดย Fidelity Investments การแข่งขันขี่ม้าโชว์กระโดดที่ก่อตั้งโดย Mark Bellissimo และ Paige ลูกสาวของเขา งานนี้ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2014 เป็นการแข่งขันที่นักขี่ม้าชั้นนำของโลกได้ร่วมทีมกับครอบครัวที่โดดเด่นที่สุดของกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันที่ไม่เหมือนใครซึ่งจะมอบเงินรางวัลจำนวนมหาศาลให้กับองค์กรการกุศลที่สุ่มเลือกจากทั้งหมด 34 แห่งในปาล์มบีช เขต.

เกี่ยวกับ ROLEX

Rolex มีชื่อเสียงที่ไม่มีใครเทียบได้ในด้านคุณภาพและความเชี่ยวชาญทั่วโลก นาฬิกา Oyster เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเลิศ ประสิทธิภาพ และศักดิ์ศรี ผู้บุกเบิกในการพัฒนานาฬิกาข้อมือมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 แบรนด์นี้เป็นต้นกำเนิดของนวัตกรรมที่สำคัญหลายอย่างในการผลิตนาฬิกา รวมถึง Oyster นาฬิกาข้อมือกันน้ำรุ่นแรก และกลไกการไขลานอัตโนมัติด้วยโรเตอร์ Perpetual Rolex ยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสนับสนุนศิลปะ การสำรวจ กีฬา และสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการสนับสนุนและการกุศล Rolex อยู่ในกีฬาขี่ม้ามาตั้งแต่ปี 1957

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.rolex.com

เกี่ยวกับศูนย์ขี่ม้านานาชาติปาล์มบีช

ศูนย์ขี่ม้านานาชาติปาล์มบีช (PBIEC) ถือเป็นสถานที่เล่นกีฬาขี่ม้าที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในอเมริกาในปัจจุบัน เป็น “จุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์นักขี่ม้า” ที่มีเนื้อที่ 160 เอเคอร์ ตั้งอยู่ใจกลางสวรรค์ของนักขี่ม้าขนาด 8,000 เอเคอร์ในเมืองเวลลิงตัน รัฐฟลอริดา ห่างจากปาล์มบีชทางตะวันตกเพียง 20 ไมล์

มีวงแหวนการแข่งขัน 16 วงทั่วทั้งศูนย์แสดงขี่ม้าที่เหมาะสำหรับงาน Show Jumping, Hunter และ Dressage ที่ดีที่สุดในโลก พื้นที่แสดง PBIEC ให้ผู้ชมได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่งดงามและเพลิดเพลินไปกับการแข่งขันขี่ม้า มีศาลาต้อนรับและผู้ขายจำนวนมากที่อุทิศให้กับการรับประทานอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง และพื้นที่วีไอพี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขี่ม้ากีฬาโปรดักชั่นและปาล์มบีชอินเตอร์เนชั่นแนลศูนย์ขี่ม้า, กรุณาเยี่ยมชมwww.equestriansport.comบริษัท Toro ประกาศผลประกอบการประจำปีงบประมาณ 255627 พฤศจิกายน 2556 16:30 น. เวลามาตรฐานตะวันออกบลูมิงตัน, มินนิโซตา–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2556 The Toro Company (NYSE: TTC) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทจะเปิดเผยผลประกอบการทั้งปีงบประมาณ 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลาประมาณ 07:30 น. (CST) บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เวลา 10.00 น. (CST) ในวันนั้นด้วย

ข้อความเต็มของการเปิดเผยรายได้ของ Toro จะมีอยู่ที่www.thetorocompany.com เวลาประมาณ 8.00 น. (CST) คลิกที่ “ข้อมูลนักลงทุน” เพื่อดูข่าวล่าสุด

สดฟังเท่านั้นเว็บคาสต์ของการประชุมทางโทรศัพท์รายได้จะสามารถใช้ได้ที่www.thetorocompany.com ผู้เข้าชมควรไปที่เว็บไซต์ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 นาทีก่อนการโทรเพื่อลงทะเบียน และดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เสียงที่จำเป็น

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะรับฟังการถ่ายทอดสดการแข่งใหม่จะสามารถใช้ได้ที่www.thetorocompany.com ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเว็บคาสต์

เกี่ยวกับ The Toro Company บริษัทToro (NYSE: TTC) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในด้านอุปกรณ์สนามหญ้า ภูมิทัศน์ การเช่าและการก่อสร้าง และการชลประทานและระบบแสงสว่างกลางแจ้ง ด้วยยอดขายมากกว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2555 การมีอยู่ทั่วโลกของ Toro ได้ขยายไปยังกว่า 90 ประเทศผ่านความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นซึ่งสร้างขึ้นบนความซื่อสัตย์สุจริตและความไว้วางใจ นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และความมุ่งมั่นในการช่วยลูกค้าเพิ่มพูนความงาม ผลผลิต และความยั่งยืนของที่ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2457 บริษัทได้สร้างประเพณีแห่งความเป็นเลิศจากแบรนด์ที่แข็งแกร่งหลายแห่ง เพื่อช่วยให้ลูกค้าดูแลสนามกอล์ฟ สนามกีฬา พื้นที่สีเขียวสาธารณะ อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย และทุ่งเกษตรกรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.thetorocompany.com .

ติดต่อฝ่านักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท TorAmy Dahl, 952-887-891กรรมการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์amy.dahl@toro.coหรืสื่อมวลชนสัมพันธBranden Happel, 952-887-893ผู้จัดการอาวุโสฝ่าประชาสัมพันbranden.happel@toro คอม

การวิจัยและการตลาด: ตลาดอุปกรณ์กีฬาทั่วโลกถึงปี 201627 พฤศจิกายน 2556 13:16 น. เวลามาตรฐานตะวันออกดับลิน–( บิสิเนส ไวร์ )–25 ค.ศ. 2016 Research and Markets ( http://www.researchandmarkets.com/research/bmvlpw/global_sports ) ได้ประกาศเพิ่มรายงาน”Global Sports Equipment Market to 2016″ในการเสนอขาย

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักประการหนึ่งคือการเพิ่มขึ้นของระดับรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งและมาตรฐานการครองชีพ การเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาทำให้ความต้องการอุปกรณ์กีฬาทั่วโลกเพิ่มขึ้น

ความต้องการอุปกรณ์กีฬาน้ำหนักเบาเพิ่มขึ้นทั่วโลก เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวให้ประสิทธิภาพสูงเนื่องจากความแข็งแกร่งและความแข็งแรงสูง นอกจากนี้ อุปกรณ์กีฬาน้ำหนักเบายังให้การควบคุมและความยืดหยุ่นที่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น Terra Nova Equipment Ltd. เพิ่งเปิดตัวเต็นท์ที่เบาที่สุดในโลก ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักปีนเขา ดังนั้น ปัจจัยเหล่านี้จึงสร้างความต้องการอุปกรณ์กีฬาน้ำหนักเบา ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้และช่วยให้ตลาดเติบโตในช่วงเวลาคาดการณ์

นอกจากนี้ รายงานระบุว่าความท้าทายหลักประการหนึ่งคือการมีสินค้าลอกเลียนแบบเพิ่มมากขึ้นในตลาด สิ่งนี้ส่งผลต่อรายได้รวมถึงชื่อแบรนด์ของผู้ขายทั่วโลก

ผู้ค้ารายสำคัญที่ครอบครองพื้นที่นี้ ได้แก่ :Adidas Aอาเมอร์ สปอร์ต คอร์คัลลาเวย์ กอล์ฟ บจกไนกี้ อิงคหัวข้อสำคัญที่ครอบคลุม01. บทสรุปผู้บริหาร02. รายการตัวย่อ03. บทนำ

04. ระเบียบวิธีวิจัยตลาด05. ขอบเขตของรายงาน06. แนวตลาด07. การแบ่งส่วนผลิตภัณฑ์08. การแบ่งส่วนทางภูมิศาสตร์09. ประเทศชั้นนำที่สำคัญ10. ภูมิทัศน์ของผู้ขาย11. เกณฑ์การซื้อ12. ตัวขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด13. ผู้ขับขี่และผลกระทบ14. ความท้าทายของตลาด15. ผลกระทบของไดรเวอร์และความท้าทาย16. แนวโน้มตลา17. การวิเคราะห์ผู้ค้าหลัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่http://www.researchandmarkets.com/research/bmvlpw/global_sportsติดต่การวิจัยและการตลาลอร่า วูด ผู้จัดการอาวุโpress@researchandmarkets.coสหรัฐอเมริกา โทรสาร: 646-607-190โทรสาร (นอกสหรัฐอเมริกา): +353-1-481-1716 หมว: กีฬา

BI-LO เสนอ Fuelperks สี่เท่า! ออมทรัพย์กับข้อเสนอสองวันลูกค้าสามารถรับเชื้อเพลิงได้ถึงสี่เท่า! รับรางวัลด้วยการซื้อบัตรของขวัญที่เลือก27 พฤศจิกายน 2556 13:02 น. เวลามาตรฐานตะวันออกกรีนวิลล์, เซาท์แคโรไลนา–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. BI-LO กำลังช่วยลูกค้าประหยัดเงินใน

ขณะที่เทศกาลช็อปปิ้งในวันหยุดกำลังดำเนินไป วันพฤหัสบดี (วันขอบคุณพระเจ้า) และวันศุกร์นี้เท่านั้น ลูกค้าสามารถรับค่าเชื้อเพลิงได้ถึงสี่เท่า! ผลตอบแทน ซึ่งหมายความว่าลูกค้าสามารถประหยัดเงินได้ถึงสี่เท่า ทุกๆ 50 ดอลลาร์ที่พวกเขาใช้จ่ายในบัตรของขวัญบางรายการเมื่อใช้ BI-LO BONUSCARD พวกเขาจะได้รับส่วนลด 20 เซนต์ต่อแกลลอนน้ำมัน

“การออมเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนในช่วงวันหยุด ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีโอกาสซื้อของขวัญที่รอบคอบในขณะที่ประหยัดเงินในร้านค้าของเราและที่ปั๊มน้ำมัน”

ทวีตนี้Mary ไพ่บาคาร่าออนไลน์ Kellmanson รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดของ BI-LO กล่าวว่า “การประหยัดเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนในช่วงวันหยุด และทำให้ลูกค้ามีโอกาสซื้อของขวัญที่รอบคอบในขณะที่ประหยัดเงินในร้านค้าของเราและที่ปั๊มน้ำมัน” “ทุกคนรู้ดีว่าบัตรของขวัญทำของขวัญยอดนิยม ผู้ซื้อที่เชี่ยวชาญยังซื้อบัตรของขวัญและใช้สำหรับการซื้อของในวันหยุดในวัน Black Friday หรือเพื่อซื้อของขวัญตลอดทั้งปี”

Kellmanson ตั้งข้อสังเกตว่าลูกค้าสามารถใช้จ่าย 200 ดอลลาร์สำหรับบัตรของขวัญและรับเงิน 80 เซ็นต์ต่อแกลลอนที่ปั๊ม ซึ่งอาจเท่ากับ 16 ดอลลาร์สำหรับการเติมลูกค้าสามารถเลือกบัตรของขวัญมากมาย เช่น JCPenney, Sports Authority, Michaels, Cracker Barrel, Regal Entertainment Group และอีกมากมาย ลูกค้าสามารถบันทึกได้ไม่จำกัด ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการซื้อบัตรของขวัญ Visa, American Express, MasterCard หรือ BI-LO เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดดูรายละเอียดที่ร้านค้า

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. ถึง 24 ธ.ค. BI-LO ยังมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเป็นสองเท่าแก่ลูกค้า! รับรางวัลเมื่อพวกเขาซื้อบัตรของขวัญที่เลือกด้วย BI-LO BONUSCARD แทนที่จะได้รับเพียง 5 เซนต์ต่อแกลลอนสำหรับทุกๆ 50 ดอลลาร์ที่พวกเขาใช้จ่าย ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 10 เซนต์ต่อแกลลอนน้ำมัน

ผลประโยชน์ในชีวิตประจำวันของ BI-LO! โปรแกรมรางวัลช่วยให้ลูกค้าประหยัดได้ 5 เซนต์ต่อแกลลอนสำหรับทุกๆ 50 ดอลลาร์ที่ใช้ไปเมื่อใช้ BI-LO BONUSCARD ลูกค้ายังสามารถรับรางวัลโบนัสเพื่อสะสมเงินออมเพิ่มเติมได้ด้วยการซื้อสินค้าที่กำหนดซึ่งมีรางวัลอัตโนมัติตั้งแต่ 5 ถึง 25 เซ็นต์เกี่ยวกับ Bi-Lo Holdings

Bi-Lo Holdings, LLC ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของร้านขายของชำ BI-LO และ Winn-Dixie เป็นเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปที่ใหญ่เป็นอันดับเก้าในสหรัฐอเมริกาโดยพิจารณาจากยอดขายสุทธิ บริษัทจ้างพนักงานเกือบ 60,000 คนที่ให้บริการลูกค้าในร้านขายของชำ 686 แห่ง และร้านขายยาในร้าน 482

แห่งทั่วทั้งแปดรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของแอละแบมา คาสิโนออนไลน์ ไพ่บาคาร่าออนไลน์ ฟลอริดา จอร์เจีย ลุยเซียนา มิสซิสซิปปี้ นอร์ทแคโรไลนา เซาท์แคโรไลนา และเทนเนสซี BI-LO และ Winn-Dixie เป็นแบรนด์ระดับภูมิภาคที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือด้วยมรดกอันล้ำลึก ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในละแวกใกล้เคียง ประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจในการตอบแทน เพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและภักดี และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะมอบคุณภาพและมูลค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.bi-lo.com และwww.winn-dixie.com

เว็บคาสิโนออนไลน์ พนันบอล ใช้งานได้นับจากนี้เป็นต้นไป

เว็บคาสิโนออนไลน์ การเปลี่ยนโชคชะตาของความผิดนี้ในชั่วข้ามคืน เป็นความคาดหวังที่ไม่สมจริงสำหรับทุกคนที่จะสวม Osweiler ซึ่งมีประวัติที่ จำกัด แม้ว่าจะเป็นซุปเปอร์สตาร์แทบจะไม่แนะนำว่าจะเป็นอนาคตของเขา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากดูเหมือนว่าแมนนิ่งจะออกจากสนามไปมากเพียงใด

ผู้เล่นแฟนตาซีได้ปรับความคาดหวังของพวกเขา สำหรับบรองโกส์อย่างเหมาะสมแล้ว พวกเขาไม่จำเป็นต้องเป็นทีมของปีที่แล้ว พวกเขาแค่ต้องแสดงอาการดีขึ้นเท่านั้น มีความสามารถมากเกินไปในทีมนี้ และลงทุนมากเกินไปในบัญชีรายชื่อของพวกเขาสำหรับ Fantasy เพื่อให้พวกเขาเล่นได้แย่เหมือนเดิม

ออสไวเลอร์เพียงแค่ต้องมีความสามารถเพื่อแสดงถึงการพัฒนาของแมนนิ่ง และในการเริ่มต้นเพียงครั้งเดียวของเขาจนถึงตอนนี้ เขาก็เป็นอย่างนั้น เจ้าของ Thomas, CJ AndersonและRonnie Hillmanต้องตื่นเต้น และทุกอย่างน่าจะดีขึ้นเมื่อ Sanders จะกลับมาในสัปดาห์หน้า

ด้วยอาวุธที่มีอยู่มากมายรอบตัวเขา Osweiler อาจเป็นตัวเลือกเริ่มต้นของ Fantasy ที่ใช้งานได้นับจากนี้เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม การทดสอบครั้งต่อไปของเขาจะเป็นหนึ่งในการทดสอบที่ยากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รักชาติทอในตารางในสัปดาห์ที่ 12 ใน primetime มิตรภาพที่ควรจะเป็นความต่อเนื่องของยาวทำงานนิงทอมเบรดี้แข่งขัน การจับคู่นั้นสูญเสียความแวววาวไปบ้างโดย Osweiler เข้ามาแทนที่ Brady และ Osweiler อาจอยู่ร่วมกับChandler Jonesเป็นเวลานานหากเขาต้องไล่ตามคะแนนทั้งคืน

แม้ว่าพวกเขาจะไม่ถึงระดับที่เราคาดไว้ แต่ในที่สุดก็มีความหวังกับความผิดของ Broncos นั่นเป็นการเริ่มต้นยุค Osweiler ที่ดีอย่างที่เราหวังไว้

จำได้ไหมว่าเมื่อJameis Winston เว็บคาสิโนออนไลน์ ไม่สามารถหยุดการสกัดกั้นและดูเหมือนหน้าอกที่สมบูรณ์แบบสำหรับวัตถุประสงค์แฟนตาซี? เขาเด้งกลับจากเกมสองตัวเลือกในสัปดาห์ที่ 10 ด้วยผลงานที่ดีที่สุดในอาชีพของเขา ขณะที่เขาแกะสลักEaglesเป็นเวลาห้าทัชดาวน์โดยผ่าน 19 จาก 29 ครั้ง ด้วยการกลับมาของVincent JacksonและการกลับมาของAustin Seferian-Jenkins ที่ใกล้เข้ามา วินสตันสามารถปิดฤดูกาลได้อย่างแข็งแกร่ง

ผู้เล่นที่กำลังตกต่ำ
headshot-image
โลโก้ทีม
ลูกพี่ลูกน้องเคิร์ก
ขั้นต่ำ • QB • 8
สถิติสัปดาห์ที่ 11
8 แต้มแฟนตาซี
ดูประวัติ

“คุณชอบที่? คุณชอบที่?” ขอโทษฉันต้อง หลังจบเกม 36 แต้มกับนักบุญบางคนสงสัยว่าลูกพี่ลูกน้องเปลี่ยนมุมให้วอชิงตันหรือไม่ การสกัดกั้น 6.9 หลาต่อครั้งและการเสียดสีสองครั้งก็ไม่สามารถทำได้ และการตัดสินใจของลูกพี่ลูกน้องยังคงทำร้ายเขาต่อการป้องกันที่ดี เพื่อเป็นการบาดเจ็บหรือเปลี่ยนตัวก่อนสัปดาห์ ลูกพี่ลูกน้องมีค่าบางอย่างกับคู่ที่เหมาะสม และสัปดาห์ที่ 12 กับไจแอนต์อาจนับเป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม หากไม่มีลาก่อนและมีดาราดังอย่างTony RomoและBen Roethlisbergerกลับมา ลูกพี่ลูกน้องก็อาจจะดีที่สุด

ได้รับบาดเจ็บกองหลัง: โจ Flacco (เข่า), เคสคีนัม (การถูกกระทบกระแทก)
สละกองหลัง:จามสวินสตัน (ร้อยละ 54), ไรอันฟิทซ์ (ร้อยละ 53) บร็อคออสวเลอร์ (ร้อยละ 38), TJ เยตส์ (ร้อยละ 19)
หมายเหตุ:

Tony Romo ทำผลงานได้แย่มากในสภาพอากาศที่ไม่ค่อยดีนัก แต่ก็ไม่ได้ดูเป็นสนิมเกินไปในการกลับมาลงสนาม เขาเฉลี่ย 8.1 หลาต่อครั้ง และนำTerrance WilliamsและDez Bryantกลับมายังความเกี่ยวข้องของ Fantasy ซึ่งแต่ละอันลากในทัชดาวน์ในเกม เคาบอยเล่นบนสัปดาห์สั้น ๆ กับมิตรภาพขอบคุณพระเจ้าของพวกเขากับแพนเทอร์ในสัปดาห์ที่ 12 ดังนั้นคุณอาจต้องการที่จะมองหาตัวเลือกที่ดีในการที่หนึ่ง อย่างไรก็ตาม เกมของสัปดาห์ที่ 13 กับพวกอินเดียนแดงเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Romo ในการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม

บัลติมอร์ไม่ได้เป็นเมืองที่รู้จักกันสำหรับการเร่งรัด แต่เมื่อมันมาถึงการบาดเจ็บในฤดูกาลนี้เมื่อฝนตกก็เทสำหรับกา เมื่อไม่มีสตีฟ สมิธทีม Ravens ก็แพ้ Joe Flacco ควอเตอร์แบ็คในฤดูกาลนี้ ไม่ต้องพูดถึงจัสติน ฟอร์เซตต์ที่วิ่งหนีจากอาการบาดเจ็บที่แขน Flacco แทบจะเป็นสตั๊ดแฟนตาซีในฤดูกาลนี้และ Ravens เป็นกลุ่มที่คุณเกือบจะไม่สนใจสัปดาห์ส่วนใหญ่หากคุณสามารถจ่ายได้ ขณะนี้ เมื่อMatt Schaubมีแนวโน้มจะเข้าสู่รายชื่อผู้เล่นตัวจริง ผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับ Fantasy แนวชายแดนอย่างKamar AikenและCrockett Gillmoreจะเห็นคุณค่าของพวกเขาได้รับการโจมตีอีกครั้ง Ravens อาจเป็นประเภททีมที่คุณกำหนดเป้าหมายเมื่อมองหาตัวเลือกการสตรีม DST ในระยะหลัง

เราคิดว่ามาร์ค ซานเชซกำลังจะคว้าโอกาสของเขา ถ้าเขานำอะไรมาที่โต๊ะ มันก็แค่นั้น โชคไม่ดีที่เขาไม่ได้รับความเสี่ยงมากนัก โดยผ่านบอลสำเร็จ 63.4 เปอร์เซ็นต์ แต่เสียการสกัดกั้นสามครั้งและเฉลี่ยเพียง 6.4 หลาต่อครั้ง และสองทัชดาวน์ของเขาให้ความสำคัญมากมายของการกระทำหลังจากที่จับโดยJosh หอบและคาร์เรน Sproles แซม แบรดฟอร์ดไม่ได้ทำอะไรมากกับเกมบุกของอีเกิลส์ แต่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรมากที่จะคิดว่าซานเชซจะทำเช่นกัน

ถ้าคุณดูไม่ดีโยนJulio Jonesถึง 15 ครั้งอาจถึงเวลาที่จะถามว่าคุณคุ้มกับการโฆษณาหรือไม่ แมตต์ ไรอันทำได้ดีสำหรับเกมแฟนตาซี โดยทำคะแนนได้ 23 แต้ม แต่เขาถูกสกัดกั้นสามครั้งและผ่านบอลได้ไม่ถึง 55 เปอร์เซ็นต์ด้วยระยะ 6.1 หลาต่อครั้ง ไรอันขว้างบอลมากพอ อย่างน้อย 38 ครั้งในหกเกมหลังสุดของเขา เขาจะเป็นตัวเลือกแฟนตาซีที่ดี แต่เขาไม่ใช่คนที่คุณสามารถดินสอลงในรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของคุณได้ทุกสัปดาห์ เมื่อมองไปข้างหน้าในตารางของเขา เขาอาจจะเป็นผู้เล่นที่ต้องลงเป็นตัวจริงในสัปดาห์ที่ 13 กับBuccaneersในสามเกมถัดไปของเขา

วิ่งถอยหลัง
ผู้เล่นที่กำลังเติบโต
headshot-image
โลโก้ทีม
จาโวริอุส อัลเลน
NYG • RB • 37
สถิติสัปดาห์ที่ 11
10 แต้มแฟนตาซี
ดูประวัติ

ได้รับบาดเจ็บ Forsett จะให้เขาออกสำหรับส่วนที่เหลือของฤดูกาลซึ่งควรจะให้กาดูขยายที่มือใหม่จาวอริอยสอัลเลน อัลเลนถือบอล 22 ครั้งหลังจากอาการบาดเจ็บของฟอร์เซ็ตต์และถูกตั้งเป้าหกครั้งในเกมส่งบอลเช่นกัน และน่าจะมีบทบาทสำคัญในการก้าวไปข้างหน้า เราไม่มีหลักฐานมากมายนักว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม แต่เหมือนที่Charcandrick WestและJeremy Langfordได้แสดงให้เราเห็น โอกาสคือสิ่งที่สำคัญที่สุดใน Fantasy เมื่อพูดถึงผู้เล่นที่ไม่ผ่านการพิสูจน์เหล่านี้ เขาควรเป็นนักวิ่งกลับที่เพิ่มมากที่สุดในสัปดาห์ที่ 12

ผู้เล่นที่กำลังตกต่ำ
headshot-image
โลโก้ทีม
Chris Ivory
BUF • RB • 33
สถิติสัปดาห์ที่ 11
3 แต้มแฟนตาซี
ดูประวัติ

Chris Ivoryเป็นแกะผู้ทุบตีในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลโดยกำหนดให้มีการป้องกันฝ่ายตรงข้ามกับอุโมงค์ 460 หลาและสี่ทัชดาวน์ในสี่เกมแรก อย่างไรก็ตาม ในช่วงห้าครั้งล่าสุดของเขา งาช้างมีระยะเพียง 229 หลาและค่าเฉลี่ย 2.82 YPC ดูเหมือนจะไม่มีความเสี่ยงมากนักที่ Ivory จะสูญเสียบทบาทของเขา อย่างไรก็ตาม การกลับมาของBilal Powellจากอาการบาดเจ็บก็เกิดขึ้นพร้อมกับบทบาทที่เล็กที่สุดของ Ivory ในฤดูกาลนี้ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ต้องจับตามอง Ivory ดูเหมือนเป็นเกม Fantasy RB ที่ไม่ต้องสงสัยและต้องเริ่มเมื่อเริ่มต้นฤดูกาล แต่ต้องลดราคา ณ จุดนี้

อาการบาดเจ็บหลังวิ่ง: Devonta Freeman (การถูกกระทบกระแทก), Justin Forsett (แขน), Alfred Morris (Ribs), Ka’Deem Carey (การถูกกระทบกระแทก), Marshawn Lynch (หน้าท้อง), Charcandrick West (Hamstring)
การยกเว้นการวิ่งกลับ: Thomas Rawls (55 เปอร์เซ็นต์) ), Tevin Coleman (44 เปอร์เซ็นต์), Javorius Allen (13 เปอร์เซ็นต์), Spencer Ware (0 เปอร์เซ็นต์)

หมายเหตุ:

เอ็ดดี้ลูกไม้ที่เราได้รับการรอการมาถึงในสัปดาห์ที่ 11 – สายเกินไปสำหรับพวกเราที่พาเขาครั้งที่ 1 โดยรวมในฤดูกาลนี้แน่นอน อย่างไรก็ตาม หลังจากถามคำถามเกี่ยวกับรูปร่างการเล่นและสุขภาพของเขามาเป็นอย่างดี เกมระยะ 100 หลาแรกของฤดูกาลสำหรับ Lacy ก็ไม่ได้มาเร็วเกินไปนัก โชคร้ายสำหรับทุกคนที่หวังว่าJames Starksจะเป็นกุญแจสำคัญ แต่ความเป็นไปได้ของ Lacy เต็มกำลังนั้นเป็นสิ่งที่น่าดึงดูด อย่าลืมว่า เลซี่ถูกมองว่าผิดหวังในฤดูกาลที่แล้ว ก่อนที่จะรวม 697 หลาเอนกประสงค์และหกทัชดาวน์ในหกเกมสุดท้ายของทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้ว

หากการวิ่งกลับที่น่าผิดหวังคนใดคนหนึ่งเริ่มทำตามความคาดหวังได้ ความผิดหวังของอีกคนยังคงดำเนินต่อไปในสัปดาห์ที่ 11 เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ท้องของ Marshawn Lynch ทำให้เขาต้องออกจากสนาม โธมัส รอว์ลส์ ยังคงสร้างผลงานในฤดูกาลหน้าใหม่ที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง ในขณะที่เขาวิ่งไป 209 หลาจาก 30 แครี่ และเพิ่ม 46 หลาในสามการออกงาน โดยทำทัชดาวน์ในแต่ละช่วงของเกม

ในขณะที่ Lynch พยายามดิ้นรนเพื่อไปต่อแม้ว่าจะมีสุขภาพดี Rawls ก็สร้างผลกระทบทุกครั้งที่เขามีโอกาส โดยบันทึกคะแนน Fantasy ตัวเลขสองหลักในสามในสี่เกมที่เขาได้รับอย่างน้อย 15 แครี่ ตอนนี้เขามี 604 หลาจาก 101 แครี่ในฤดูกาลนี้ และเป็นผู้เล่นที่ต้องมีแม้ว่าลินช์จะกลับมาแข็งแรง ศักยภาพแบบนี้ไม่สามารถนั่งบนสายการสละสิทธิ์ได้ แม้ว่าคุณจะไม่รู้ว่าเขามีหน้าที่อะไรก็ตามPittsburgh ), สัปดาห์ที่ 13 (ที่Minnesota ) และสัปดาห์ที่ 13 (ที่ Baltimore) นั่นไม่ใช่ตารางงานที่อร่อยที่สุด แต่ Rawls น่าจะคุ้มค่าที่จะเริ่มต้นในแต่ละเกมหาก Lynch ไม่อยู่

ดั๊กมาร์ตินกลายเป็นผู้เล่นคนที่ 10 นับตั้งแต่การควบรวมกิจการเพื่อเร่ง 200 หลาในเกมโดยไม่ทำทัชดาวน์และ 235 หลาของเขาในสัปดาห์ที่ 12 เป็นยอดรวมสูงสุดเป็นอันดับสองสำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้คะแนนในสัปดาห์นั้น ทัชดาวน์น่าจะดี แต่หลังจากสามสัปดาห์ย่อยติดต่อกัน มันเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นมาร์ตินสร้างตัวเองขึ้นใหม่ เขาอาจจะไม่เคยเป็น RB1 ที่สม่ำเสมอ — และตัวเลขตลอดฤดูกาลของเขาอาจเกินจริงถึงผลกระทบในแฟนตาซีของเขา — แต่มาร์ตินอาจต้องอยู่ในรายชื่อผู้เล่นของคุณทุกสัปดาห์ ยกเว้นคู่ที่ยากที่สุด ซึ่งรวมถึงเกมที่จะเกิดขึ้นกับColts (สัปดาห์ที่ 12), Falcons (สัปดาห์ที่ 13) และ Saints (สัปดาห์ที่ 14) ซึ่งนำไปสู่รอบตัดเชือกแฟนตาซี

สองสามสัปดาห์ที่นั่นในช่วงต้นฤดูกาล ดูเหมือนว่าเทวิน โคลแมนจะกลับมาเป็นเจ้าของ แล้วเดวอนตา ฟรีแมนก็เกิดขึ้น ฟรีแมนดูเหมือนกำลังเดินทางไปยังดาวเด่นอีกแห่งในสัปดาห์ที่ 11 ซึ่งวิ่งไป 43 หลาในการแครี่ 3 ตัวแรกของเขา แต่เขายิงเข้าที่ศีรษะจนทำให้เขาถูกกระทบกระแทกและอยู่ในห้องล็อกเกอร์ตลอดเกมที่เหลือ . โคลแมนเข้ามารับตำแหน่ง No. 1 RB แต่ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้จริงๆ เขาวิ่งไปเพียง 48 หลาจาก 17 แครี่ จับไม่ได้และล้มเหลวในความพยายามของเขาที่เส้นประตู หากการถูกกระทบกระแทกของฟรีแมนยังคงอยู่ตลอดทั้งสัปดาห์ โคลแมนควรเป็นเป้าหมายที่ต้องเพิ่มการสละสิทธิ์ แต่เขาจะไม่มีค่าเท่ากับฟรีแมนซึ่งโดดเด่นในเกมส่งบอลและใกล้โซนท้าย

ก่อนที่เขาจะได้รับบาดเจ็บ Charcandrick West ไม่ได้ดูเหมือนซุปเปอร์สตาร์แฟนตาซีที่เราได้เห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เขาวิ่งไปเพียง 16 หลาจาก 11 แครี่ ในขณะที่ชดเชยให้กับผู้ที่มีปัญหาเล็กน้อยด้วยการออกงานสองครั้งในระยะทาง 48 หลา ตัวสำรอง Spencer Ware เข้ามาและวิ่งไป 96 หลาด้วยการถือเพียง 11 ครั้ง และยังคงรักษาระดับที่มั่นคง 4.4 หลาต่อการพกพาเมื่อคุณวิ่งเป็นระยะทาง 52 หลาที่ยาวที่สุด เมื่อพิจารณาถึงวิธีที่ Andy Reid ใช้ West ตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บของJamaal Charles Ware จะเป็นผู้เล่นที่ต้องเพิ่มหากการบาดเจ็บของ West นั้นร้ายแรง

แฟรงค์ กอร์ได้งานส่วนใหญ่ในสัปดาห์ที่ 10 และออกไปด้วยระยะเอนกประสงค์ 80 หลา ซึ่งแสดงให้เห็นได้ดีว่าคู่ต่อสู้ที่ยากลำบากเป็นอย่างไร วันจะได้ไปมากดีกว่าสำหรับเขาหากไม่ได้สำหรับการปรากฏตัวของอาหมัดแบรดชอว์ที่วิ่งลูกเก้าครั้งสำหรับ 32 หลาและขับเคลื่อนส่วนใหญ่ทำแต้มคู่ของทัชดาวน์ภายใน 10 หลาเส้นจากแมตต์ Hasselbeck แบรดชอว์มีจมูกสำหรับเอนด์โซนเมื่อฤดูกาลที่แล้ว และตอนนี้ทำแต้มได้สามทัชดาวน์ในสองเกมสุดท้ายของเขา เขาดูเหมือนเดิมพันที่ดีที่จะสัมผัสลูกบอล 6-10 ครั้งและอาจเป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นในลีก PPR สำหรับสัปดาห์ที่ 12 กับ Buccaneers

แมตต์ โจนส์นำทีมอินเดียนแดงในการแครี่ในสัปดาห์ที่ 11 ซึ่งไม่ได้พูดอะไรมากเนื่องจากเขามีศูนย์หลาในการแครี่ห้าตัวนั้น เขาเพิ่มคู่ของการออกงานที่ไม่มีประสิทธิภาพในทำนองเดียวกันบันทึกความผิดหวังมากขึ้นเนื่องจากวิธีการที่เกมดำเนินไปสำหรับวอชิงตันในขณะที่คุณคิดว่าลูกพี่ลูกน้องจะเต็มใจที่จะพึ่งพาเขาอีกเล็กน้อยเมื่ออยู่ข้างหลัง เมื่อมอร์ริสได้รับบาดเจ็บที่ซี่โครง โจนส์สามารถรับงานจำนวนมากในสัปดาห์ที่ 12 กับไจแอนต์ ดังนั้นเขาจึงควรค่าแก่การเริ่มต้น แต่บทบาทและการผลิตที่ไม่สอดคล้องกันควรทำให้คุณระมัดระวัง

เจเรมี Langford คือการสูญเสียที่จะดำเนินการ Ka’Deem แครี่ในสัปดาห์นี้ซึ่งไม่ได้เป็นสัญญาณที่ดีที่ได้รับผลตอบแทนที่กำลังจะมาถึงของแมตต์ฟอร์เต้ นี่เป็นคู่ที่ยากสำหรับการวิ่งกลับ แต่สิ่งต่าง ๆ จะไม่ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนในสัปดาห์ที่ 12 เนื่องจากBearsมุ่งหน้าไปยัง Green Bay ในสัปดาห์สั้น ๆ หาก Forte ไม่เล่น Langford ยังคงคุ้มค่าที่จะเริ่มต้นในทุกรูปแบบ แต่เขาจะมุ่งสู่เขต Flex แบบ PPR เท่านั้นหาก Forte เปิดใช้งานอยู่

สัปดาห์ที่ 10 ซีเจ แอนเดอร์สันจะไม่ไปไหน ในขณะที่เขาเร่งบอล 12 ครั้งในระยะ 59 หลาในสัปดาห์นี้ รอนนี่ ฮิลแมนยังคงเป็นกองหลังหมายเลข 1 อย่างชัดเจน แต่แอนเดอร์สันจะได้งานของเขาเมื่อบรองโกส์ได้รับโอกาสให้ลงเล่นเกมวิ่ง

Jeremy Hillเฉลี่ยเพียง 3.5 หลาต่อการพกพาในสัปดาห์ที่ 11 ซึ่งจริง ๆ แล้วสามารถปรับปรุงผลรวมของฤดูกาลได้ โชคดีที่เขายิงสองครั้งในเกมเพื่อชดเชยความพยายามที่น่าเบื่ออีกครั้ง แต่ความจริงที่ว่าฮิลล์ไม่มีเกมที่ดีจริง ๆ หากไม่มีคะแนนนั้นแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ของเขา จิโอวานี เบอร์นาร์ดเป็นแบ็คที่ดีกว่า ไดนามิกมากกว่า แต่ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ในเกมที่เร่งรีบในสัปดาห์ที่ 11 เขาส่งบอลแปดครั้งในระยะ 128 หลา และยิ่งใหญ่มากเมื่อเบงกอลส์พยายามคัมแบ็ก หากพวกเขาไม่ต้องการยืดเส้นยืดสายมากนัก เขาอาจจะต้องผิดหวัง การแชร์เวลานี้ยังคงน่าหงุดหงิดอยู่ทุกสัปดาห์

ปลาโลมาได้ลามาร์มิลเลอร์เพียงเก้าสัมผัสในเกมนี้รวมต่ำสุดนับตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ที่เราแน่ใจว่าโจฟิลบินไม่ได้สวมเครื่องแต่งกายแดนแคมป์เบลอยู่บนสนามในสัปดาห์นี้?
ตัวรับกว้าง
ผู้เล่นที่กำลังเติบโต
headshot-image
โลโก้ทีม
Devin Funchess
GB • WR • 11
สถิติสัปดาห์ที่ 11
12 แต้มแฟนตาซี
ดูประวัติ

Devin Funchess มือใหม่ของ Panthers ได้แสดงสัญญาณของชีวิตในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จอย่างมากในการออกสตาร์ทอาชีพแรกของเขากับทีม Redskins เมื่อวันอาทิตย์ เขาทำได้เพียงสี่ในแปดครั้งของCam Newton ที่ขว้างมา แต่เขาทำระยะ 64 หลาและทำทัชดาวน์ในเกม ทำให้เขาทำแต้มแฟนตาซีได้สองหลักในสองในสามเกมหลังสุดของเขาหลังจากล้มเหลวในการไปถึงจุดนั้น เจ็ดเกมแรกของฤดูกาล Funchess ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ดิบ แต่เขาเป็นตัวแทนของข้อดีเพียงอย่างเดียวในการโจมตีผ่านสำหรับ Panthers ซึ่งหมายความว่าเขาควรได้รับโอกาสในการสร้างสิ่งนี้ต่อไปในสัปดาห์ที่ 12 กับ Cowboys

ผู้เล่นที่กำลังตกต่ำ
headshot-image
โลโก้ทีม
Allen Hurns
MIA • WR • 8
สถิติสัปดาห์ที่ 11
1 จุดแฟนตาซี
ดูประวัติ

Allen Hurnsเล่นเกมที่อันตรายกับเจ้าของเกม Fantasy ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และในที่สุดพวกเขาก็เห็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในสัปดาห์ที่ 11 หลังจากประกันตัวพวกเขาออกไปด้วยการทำทัชดาวน์ในช่วงเจ็ดเกมติดต่อกัน Hurns ได้เผาเจ้าของเมื่อวันพฤหัสบดี กับผลงาน 19 หลาที่น่าสงสาร ผลงานของเขาแข็งแกร่งในฤดูกาลนี้แม้จะไม่ได้ทำทัชดาวน์ แต่เขาล้มเหลวในการรับ 65 หลาในสี่จากห้าเกมล่าสุดของเขา และอาจไม่ค่อยมั่นใจเท่าในช่วง 2-3 ที่ผ่านมา เดือน

การบาดเจ็บของผู้รับช่วงกว้าง: Jeremy Maclin (การถูกกระทบกระแทก), Doug Baldwin (เท้า/ข้อเท้า) การ
ยกเว้นผู้รับกว้าง: Leonard Hankerson (39 เปอร์เซ็นต์), Devin Funchess (18 เปอร์เซ็นต์), Tyler Lockett (12 เปอร์เซ็นต์), Marquess Wilson (7 เปอร์เซ็นต์), Cody Latimer (2 เปอร์เซ็นต์)
ข้อสังเกต:

การผลิตที่แข็งแกร่งของRishard Matthewsสิ้นสุดลงในขณะที่เขาลากไปเพียงหนึ่งในสามรอบที่ขว้างไป 15 หลา บทบาทที่เพิ่มขึ้นของแมตทิวส์ในการกระทำผิดกฎหมายกลายเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ในฤดูกาลนี้ และคงจะน่าผิดหวังที่ได้เห็นเขาจางหายไปในฤดูกาลที่แหกคุก จาร์วิส แลนดรีเป็นผู้รับช่วงกว้างเพียงคนเดียวที่ตกเป็นเป้าหมายบ่อยกว่าแมทธิวส์ ดังนั้นจึงไม่เหมือนกับว่าเขาถูกกระโดดลงไปในแผนภูมิเชิงลึกอย่างใด

เทอร์แรนซ์ วิลเลียมส์ และเดซ ไบรอันท์ รวมกันเป็นครั้งที่แปดสำหรับระยะ 124 หลา บวกกับแต่ละทัชดาวน์ และพวกเขาจะต้องตื่นเต้นกับการกลับมาของโทนี่ โรโม เรายังคงรอให้ไบรอันท์ดูเหมือนตัวเองก่อนได้รับบาดเจ็บจริงๆ แต่ศักยภาพที่ทำให้เขาไม่สามารถนั่งทั้งสองทางได้

ฉันจะไม่โต้ตอบหรือวิตกกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับเกมที่เงียบของTY Hiltonกับแมตต์ ฮัสเซลเบคที่อยู่ตรงกลาง เนื่องจากฮิลตันมีระยะ 155 หลาในการออกงาน 12 ครั้งในสองเกมของพวกเขาเมื่อต้นฤดูกาล มิตรภาพในสัปดาห์ที่ 12 กับจากัวร์ควรให้โอกาสที่ดีมากสำหรับโรงแรมฮิลตันจะได้รับไปแม้ว่าเพดานของเขาจะเห็นได้ชัดที่ต่ำกว่าด้วย Hasselbeck เล่นในแอนดรูโชคสถานที่ ‘s

Kamar Aiken พบจุดสิ้นสุดเป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งเดือนและจบลงด้วยเกม Fantasy point มาตรฐานสองหลักแรกของเขา เขามีอย่างน้อยห้าและ 50 หลาในสามเกมสุดท้ายของเขาอย่างไรก็ตามอาการบาดเจ็บของ Flacco ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับโอกาสของเขาที่จะรักษาสิ่งนี้ไว้

เราจะมาดูกันว่าอมารี คูเปอร์ทำมาจากอะไร เนื่องจากผู้สมัครรุกกี้แห่งปีเป็นส่วนสำคัญของความผิดในช่วงเวลานั้น เขาตกเป็นเป้าหมายแค่ 4 ครั้ง และจ่ายบอลเพียงครั้งเดียวในระยะ 4 หลา ซึ่งเป็นผลงานที่แย่ที่สุดในอาชีพค้าแข้งวัยเยาว์ของเขา นี่เป็นการประลองกันที่จริง ๆ แล้วแม้ว่าRaidersจะใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นเราจะมาดูกันว่าพวกเขาจะทำอย่างไรในสัปดาห์ที่ 12 กับTitansซึ่งเป็นอีกเกมที่มีโอกาสมากมายที่จะประสบความสำเร็จ

เคิร์ก เคาซินส์จัดการโยนให้ง่ายที่สุดในสัปดาห์นี้ ขณะที่ดีฌอน แจ็คสัน บุกแซงผู้พิทักษ์ในครึ่งแรกเพื่อทำทัชดาวน์ 56 หลา ซึ่งเป็นคะแนนแรกของฤดูกาล ตอนนี้เขามีระยะ 42 และ 56 หลาตั้งแต่ประกาศว่าตัวเองหายดีจากอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายที่ทำให้เขาต้องเสียเจ็ดเกม และสัปดาห์ที่ 11 เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อไม่จำกัด คุณจะไม่มีวันได้รับการผลิตที่สม่ำเสมอจากเขา แต่แจ็กสันกลับหัวกลับหางในทุกเกม โดยเฉพาะในสัปดาห์ที่ 12 กับไจแอนต์ส ทำให้เขากลายเป็นตัวสำรองได้ยากในทุกรูปแบบ

คุณควรทำอย่างไรกับเกมการจ่ายบอลของคาร์ดินัลส์? คุณ​อาจ​หวัง​ได้​อย่าง​ไร? ไมเคิล ฟลอยด์ซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญของเกมจ่ายบอลด้วยเกมติดต่อกัน 4 เกมพร้อมทัชดาวน์ ไม่ได้ใช้งานในสัปดาห์ที่ 11 ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม พวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจากการคัดเลือกรอบที่ห้าเจเจ เนลสันซึ่งจ่ายบอลได้ 4 ครั้งในระยะ 142 หลาและทำทัชดาวน์ได้ 1 ครั้ง หลังจากทำได้เพียง 3 ครั้งในการลงเล่น 4 นัดก่อนหน้านั้น

และแน่นอนจอห์น บราวน์ซึ่งถูกจับโดยไม่ได้จับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กลับมาที่โซนท้ายสุด โดยทำแต้มหนึ่งในสามลูกของเขา แลร์รี่ ฟิตซ์เจอรัลด์ยังคงเป็นส่วนสำคัญของแผนเกม โดยผ่านบอลได้แปดครั้ง แต่เดวิด จอห์นสันก็เป็นผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้เล่นอีกสองคนและดาร์เรน ฟีลส์ ซึ่งทำคะแนนได้ครึ่งหนึ่งจากสี่ทัชดาวน์ของคาร์สัน พาลเมอร์ ความลึกของพระคาร์ดินัลถูกท้าทายด้วยการบาดเจ็บของบราวน์และฟลอยด์ แต่ก็ไม่สำคัญเช่นกัน Palmer กำลังเล่นในระดับสูง คุณสามารถรู้สึกมั่นใจมากว่าพระคาร์ดินัลจะวางตัวเลข อย่างไรก็ตาม พวกเขามีอาวุธมากมาย มันยากที่จะรู้ว่าจะไว้ใจใครทุกสัปดาห์นอกเหนือจากฟิตซ์เจอรัลด์ ไปถามเจ้าของบราวนี่

หนึ่งสัปดาห์หลังจากจ่ายบอลไป 21 ครั้งDavante Adams ตกเป็นเป้าหมายเพียงสี่ครั้งในสัปดาห์ที่ 11 เขาประสบความสำเร็จในการจ่ายบอลเหล่านั้นมากขึ้น แต่ก็ยังจบเกมด้วยการออกงานเพียง 3 ครั้งในระยะ 36 หลา ยืนยันว่าเขาไม่ใช่ t ตัวเลือกแฟนตาซีที่เชื่อถือได้ แรนดัลล์ คอบบ์รอดจากเกมที่ย่ำแย่ด้วยการทำทัชดาวน์ของเขา แต่ยังคงจับได้เพียงสองจากเก้าครั้งในการจ่ายบอล ทำให้อัตราการจับของเขาลดลงเหลือ 54.6 เปอร์เซ็นต์; มันเป็น 72.2 เปอร์เซ็นต์เมื่อฤดูกาลที่แล้ว เขาและแอรอน ร็อดเจอร์สมักจะไม่ตรงกัน

ผู้เล่นคนหนึ่งที่แน่นอนจะถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระยะยาวจากแซมแบรดฟอเพื่อมาร์คซานเชซเป็นจอร์แดนแมตทิวส์ Sanchez ไม่ค่อยมองมาที่เขาเพื่อบรรเทา Bradford ในสัปดาห์ที่ 10 และสิ่งต่างๆก็ไม่ดีขึ้นมากนักด้วยการฝึกฝนเต็มสัปดาห์ภายใต้เข็มขัดของพวกเขา Sanchez ตั้งเป้าหมาย Matthews เพียงสี่ครั้งส่งผลให้จับได้สี่ครั้งในระยะ 13 หลา Sanchez ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการโยนให้คนอื่น แต่เขาได้แสดงความคิดภายหลังในความผิดของ Matthews ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่กล้าหาญเนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่น มิตรภาพอร่อย แต่แมตทิวส์เป็นความเสี่ยงอย่างมากสำหรับสัปดาห์ที่ 12 กับสิงโต

ปลายแน่น
ผู้เล่นที่กำลังเติบโต
headshot-image
โลโก้ทีม
ไคล์ รูดอล์ฟ
NYG • TE • 80
สถิติสัปดาห์ที่ 11
16 แต้มแฟนตาซี
ดูประวัติ

Kyle Rudolphเข้าสู่สัปดาห์ที่ 11 ด้วยการจับสองหรือน้อยกว่าในแต่ละเกมก่อนหน้าของเขาเจ็ดเกมด้วยระยะ 99 หลาในช่วงนั้น เขามีเพียง 182 หลาในฤดูกาลและไม่ได้รับการกำหนดเป้าหมายมากกว่าสี่ครั้งตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. ไวกิ้งต้องเคยเห็นบางอย่างในการต่อสู้กับPackersเพื่อใช้ประโยชน์จาก Rudolph ในขณะที่เขามีส่วนร่วมมากขึ้นใน ผ่านเกมมากกว่าเกมก่อนหน้า จบด้วยหกจับ 102 หลาและทัชดาวน์ สี่ของฤดูกาล เกมจ่ายบอลของพวกไวกิ้งไม่ใช่เกมที่ไดนามิกที่สุดในลีก ดังนั้นโอกาสสำหรับการแสดงประเภทนี้จึงอาจเป็นเรื่องยากสำหรับทหารผ่านศึก อย่างไรก็ตาม เขาเป็นตัวเลือกแฟนตาซีที่แข็งแกร่งมาตลอด และการเกิดขึ้นของเขาอาจมีขนาดใหญ่สำหรับเท็ดดี้ บริดจ์วอเตอร์ซึ่งทำให้เขาคุ้มค่าที่จะสละนักบิน

ผู้เล่นที่กำลังตกต่ำ
headshot-image
โลโก้ทีม
Richard Rodgers
พี • เต้ • 85
สถิติสัปดาห์ที่ 11
0 แต้มแฟนตาซี
ดูประวัติ

หากเรากำลังยกระดับการตึงที่ขึ้นกับทัชดาวน์หนึ่งจุด เราอาจทำให้แน่ใจว่าบัญชีแยกประเภทมีความสมดุลโดยการล้มอีกอันหนึ่งลง จากความแข็งแกร่งของสามคะแนนในสองสัปดาห์ เจ้าของในลีก 54 เปอร์เซ็นต์ของ CBSSports.com เป็นเจ้าของRichard Rodgersในสัปดาห์นี้ และ 32 เปอร์เซ็นต์ก็เริ่มต้นเขาด้วย มันไม่ได้ผลดีนัก และก็ไม่ยากที่จะคาดเดา แน่นอนว่าจุดจบที่แคบที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับการทำทัชดาวน์ แต่มีเพียงไม่กี่แห่งที่มีการเปิดรับประเภทนั้นในลีกนับพันที่ค่อนข้างพึ่งพาการเข้าสู่โซนท้ายเพื่อให้คุณค่าใด ๆ

ร็อดเจอร์สมีเพียงหนึ่งเกมในฤดูกาลนี้โดยมีคะแนนแฟนตาซีมากกว่า 3 แต้มโดยไม่ได้เข้าไปในโซนท้าย ความพยายามหกครั้งและ 45 หลาในสัปดาห์ที่ 5 เป้าหมายของเขาล่าช้า แต่ความจริงแล้วเขามีเพียง 51 หลา การออกงาน 10 ครั้งในสัปดาห์ที่ 9 และ 10 เป็นเบาะแสที่ดีว่าทำไมเขาถึงเป็นคนที่คุณไม่ควรไว้ใจ ร็อดเจอร์สนั้นออกจากสัปดาห์ที่ 11 ด้วยเวลาเพียง 7 หลาจากการจับ 3 ครั้งนั้นไม่น่าแปลกใจเลย นั่นคือสิ่งที่เขาเป็น

อาการบาดเจ็บที่ ท้ายทอย: Zach Ertz (การถูกกระทบกระแทก) การ
ยกเว้นอย่างแน่นหนา: Crocket Gillmore (50 เปอร์เซ็นต์), Kyle Rudolph (37 เปอร์เซ็นต์), Vernon Davis (64 เปอร์เซ็นต์) / Owen Daniels (18 เปอร์เซ็นต์), Brent Celek (3 เปอร์เซ็นต์)

หมายเหตุ:

โอเค ดังนั้นแซค มิลเลอร์จึงไม่สามารถทำซ้ำการแสดงใหญ่ของสัปดาห์ที่แล้ว เราทุกคนรู้ดี อย่างไรก็ตาม เขาตกเป็นเป้าหมายบ่อยพอๆ กับมาร์เทลลัส เบนเน็ตต์ (หกครั้ง) ในสัปดาห์ที่ 11 และจบด้วยตัวเลือกแฟนตาซีที่ดีกว่า โดยทำได้ 3 ระยะจากระยะ 47 หลาจากเบนเน็ตต์ 2 และ 26 แทร็ก ประวัติผลงานของมิลเลอร์ตะโกนว่า “IGNORE” แต่รวมเข้าไว้ด้วย ในแผนเกมรุกสำหรับเกมสองนัดติดต่อกันพูดเป็นอย่างอื่น ฉันไม่แน่ใจว่ามีข้อความว่า “เพิ่มฉัน” แต่ควรค่าแก่การดู

การรับมือกับแนวรับที่แย่ที่สุดของลีกในการปิดท้ายเกมอย่างแน่นหนาทำให้Eric Ebronเริ่มเล่นในลีก CBSSports.com 52 เปอร์เซ็นต์ในสัปดาห์ที่ 11 และนั่นอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้น ปัญหาของ Ebron กับการดรอปยังคงดำเนินต่อไป และกุญแจสำคัญมาในวันที่ 2 และ 11 ในไตรมาสแรก เมื่อเขาทิ้งทัชดาวน์ได้อย่างแน่นอน Matthew Staffordมองไปทางของเขาอีกครั้ง และเจ้าของ Fantasy ก็ไม่สามารถพึ่งพาชายปีที่สองที่มีความสามารถอย่างเห็นได้ชัดเพื่อทำตามคำสัญญาของเขา

The Eagles ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมกับเกมรุกมากขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และมันยังคงดำเนินต่อไปในสัปดาห์ที่ 11 เนื่องจาก Brent Celek เป็นผู้เล่นที่มีเป้าหมายมากที่สุดของ Mark Sanchez ด้วยการจ่ายบอล 10 ครั้ง เขาจับได้เจ็ดลูกในระยะ 79 หลา ทำให้รวมการวิ่งในสองสัปดาห์ของเขาเป็น 11 ครั้งในระยะ 213 หลา Ertz ยังคงเป็นจุดจบที่แน่นแฟ้นที่จะเป็นเจ้าของที่นี่ แต่ถ้าอาการบาดเจ็บของเขาทำให้เขาไม่อยู่สำหรับสัปดาห์ที่ 12 กับ Lions Celek น่าจะเป็นชื่อที่ร้อนแรงที่สุดในสายการสละสิทธิ์

หากTyler Eifertจะทำแต้มเฉลี่ยต่อเกมต่อไป คุณจะไม่มีอะไรต้องบ่นเกี่ยวกับการเล่นของเขา เขายิงได้อีกสองประตูในคืนวันอาทิตย์ ซึ่งทำให้ท้องได้ง่ายขึ้นมาก โดยที่เขาทำสถิติไม่สำเร็จเกิน 53 หลาสำหรับเกมที่ห้าติดต่อกัน เขามีมากกว่า 53 หลาเพียงสามครั้งใน 10 เกม แต่ 10 ทัชดาวน์ของเขามีมากกว่านั้น นี่เป็นการแย่งชิงจุดจบที่ดีที่สุดอันดับสองใน Fantasy

ถ้าคนขี้โกงไม่เคยรุ่งเรือง พวกเขาไม่เคยอ่าน Cheat Sheet ของ Dave Richard เจ้าของแฟนตาซีที่ผลักดันให้เข้าสู่รอบตัดเชือกไม่ควรพลาดกับผู้เล่นกว่า 150 คนมุ่งหน้าสู่สัปดาห์ที่ 11

หมายเหตุ:ลงชื่อสมัครใช้ FanDuel และรับสิทธิ์เข้าร่วมFantasy Football League หนึ่งสัปดาห์ฟรีด้วยเงินจริง จบที่ใดก็ได้ในครึ่งบนเพื่อรับรางวัลเงินสด เข้าเลย.

ในแต่ละสัปดาห์ Fantasy Football Cheat Sheet จะรวมการวิเคราะห์ ข้อมูล และการทำนายผลเกมด้วยมาตราส่วนความมั่นใจ เพื่อช่วยให้เจ้าของได้คำตอบที่ชัดเจนว่าใครควรเริ่มในลีกของตน

ดี. แต่ตัวเลขเหล่านั้นทั่วๆ ไปล่ะ? นั่นคือระดับความมั่นใจของเรา มันเลื่อนจาก 10.0 สำหรับการเริ่มต้นที่น่าทึ่งเป็น 5.0 สำหรับคะแนนเฉลี่ยเป็น 1.0 สำหรับคะแนนที่น่ารังเกียจ

ระดับความมั่นใจขึ้นอยู่กับระบบการให้คะแนนเฉพาะหรือไม่? มันขึ้นอยู่กับลีกมาตรฐาน แต่ (ส่วนใหญ่) ใช้ได้กับลีก PPR คุณควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากการจัดอันดับเฉพาะ PPR ของเรา

ใครอยู่ในรายการด้านล่าง? ทุกคนที่มีความสำคัญ แต่ใครก็ตามที่เริ่มต้นในลีก CBSSports.com 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถือเป็นสิ่งที่ต้องเริ่มอย่างชัดเจน เราจะไม่เสียเวลาของคุณพยายามที่จะโน้มน้าวให้คุณเริ่มต้นทอมเบรดี้

เกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีใครอยู่ในรายการด้านล่าง? ถ้าใครหายก็ไม่ใช่อุบัติเหตุ ใครพลาดถือว่าเด็ดต้องนั่ง ถ้าไม่ใช่นักเตะต้องตัด หรือพวกเขากำลังลา

วิธีใดดีที่สุดในการค้นหาผู้เล่นที่เจาะจงในหน้านี้ ใช้ฟังก์ชันการค้นหาส่วนบุคคลของคุณ — CTRL-F บนพีซี และ Command-F บน MAC หากไม่มีตัวเลือกใดเลย หรือหากคุณใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณสามารถค้นหาตามเกมได้ เกมจะแสดงตามเวลาเริ่มต้น

แต่ถ้าฉันยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นหรือนั่งใครหลังจากอ่านข้อความนี้ ถามฉัน! จดบันทึกบนTwitter (@daverichard) (ฉันจะจับตาดูแฮชแท็ก #CBSFCS) คุณยังสามารถดูอันดับของเราได้เสมอซึ่งสะท้อนถึงความรู้สึกของเราที่มีต่อผู้เล่นในลีก พวกเขากำลังอัพเดททุกวัน

พอกับ yap-yap เรามีจุดท่องเที่ยวที่จะตัดสินใจ …

Titans at Jaguars , พฤ., 20:25 น. ET
กองหลัง
Marcus Mariota (6.5):ตัวเลขบอกว่าจะเริ่มต้นเขา – สี่กองหลังติดต่อกันได้โพสต์คะแนนแฟนตาซี 20 บวกกับแจ็กสันวิลล์ เขาจะสิ้นสุดการขว้างปาที่ดีในหมู่ แต่ก็ยากที่จะไว้วางใจ Mariota เมื่อกองกำลังของเขาจะได้รับการพาดหัวโดย เดลานีวอล์กเกอร์ , ดอเรียลกรีนเบค แคม และแฮร์รี่ดักลาส เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมในการทดแทนสัปดาห์ก่อน แต่นั่นก็เท่านั้น

Blake Bortles (8.1): ควอเตอร์แบ็คสามคนที่ทำคะแนนได้เกิน 20 คะแนนในเทนเนสซีรวมแปดทัชดาวน์ หนึ่งเทิร์นโอเวอร์และ 8.4 หลาต่อความพยายามส่งบอล Bortles ไม่ได้เป็นสัตว์ประหลาดแม้แต่ให้เราลงด้วย 19 แต้มในสัปดาห์ที่แล้ว แต่การรวมกันของการเล่นที่บ้านในสัปดาห์สั้น ๆ และการทำงานกับเกมที่วิ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยน่าจะกดดันให้เขาทุ่มมากและทำให้แฟนตาซี 20 แต้ม (แต่ไม่มากไปกว่านั้น)

กองหลัง
อันโตนิโอ แอนดรูวส์ (4.9):เสือจากัวร์น่าจะมีกำลังเพียงพอในการตั้งรับเพื่อชะลอความเร็วของแอนดรูว์ เขาอาจทำดาเมจที่เส้นประตู โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Jaguars D-line ที่เสียสตาร์ทเตอร์อีกคน ( Sen’Derrick Marks ) คุณเชื่อไหมว่าจากัวร์สามารถวิ่งกลับฝ่ายตรงข้ามได้ 3.0 หลาต่อเกมสี่เกมล่าสุด?
Dexter McCluster (4.2):จุดยืนของ McCluster ในการถอยกลับนั้นปลอดภัย และเขาน่าจะมีประโยชน์ในการต่อสู้กับ Jaguars จากัวร์อนุญาตให้วิ่งได้ 10.7 หลาในการวิ่งกลับในห้าเกมล่าสุดโดยทำทัชดาวน์ได้สองครั้ง หากคุณกำลังเริ่มต้นเขา ควรอยู่ในรูปแบบ PPR ซึ่งเขามีอย่างน้อย 10 คะแนนในสามในห้าครั้งสุดท้ายของเขา

TJ Yeldon (5.7):ดูเหมือนว่า Yeldon จะเล่นกับ Titans run defense ซึ่งเริ่มแสดงสัญญาณบางอย่างของการล้ม Panthersในสัปดาห์ที่ 10 ประเด็นนี้ไม่ใช่การจับคู่กันมากเท่ากับการเล่นของ Yeldon เอง ใน 7 จาก 8 เกมในปีนี้เมื่อเขาได้สัมผัส 15 ครั้งขึ้นไป เยลดอนทำระยะได้ 100 หลาและ/หรือทำทัชดาวน์ในสามเกม การผสมผสานระหว่างการเล่นในบ้านในช่วงสัปดาห์สั้นๆ ช่วยให้เขาทำได้ แต่อย่าคาดหวังกับเกมใหญ่

ตัวรับกว้าง
Dorial Green-Beckham (4.6):ตู้รับของ Titans เริ่มบางลง หมายความว่า Green-Beckham สามารถ (ในที่สุด) เข้าแถวสำหรับเป้าหมายจำนวนมาก ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา จากัวร์ได้อนุญาตให้เจ็ดทัชดาวน์และ 12.1 หลาต่อผู้รับ เขามีความเสี่ยงครั้งใหญ่ แต่แมตช์นั้นถูกต้อง

Allen Robinson (9.3):โรบินสันกลายเป็นผู้รับแฟนตาซีที่เหลือเชื่อ โดยให้คะแนนแฟนตาซีอย่างน้อย 11 แต้ม (16 ใน PPR) ในแต่ละเกมที่ผ่านมาห้าเกม ทีมรองของ Titans นั้นไม่มีที่ไหนใกล้เท่า Panthers ที่ทำให้พวกเขาดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว – พวกเขากำลังให้ 14.7 หลาต่อการจับเพื่อ Wideouts ในปีนี้
อัลเลน เฮิร์นส์ (8.3):เขาถูกกระแทก แต่ก็ยังทำคะแนนได้เจ็ดเกมติดต่อกัน ในเกมที่มีความสม่ำเสมอหายาก ไม่ควรมีความคิดที่สองที่จะเริ่มต้น Hurns โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาควรเคี้ยวการป้องกันของ Titans ไม่ว่าจะเป็นแบบโซนหรือแบบตัวต่อตัว

จบไม่สวย
Delanie Walker (5.8):การขาดเป้าหมายในสัปดาห์ที่ 10 หลังจากเป็นเครื่องสถิติในสัปดาห์ที่ 9 ทำให้วอล์คเกอร์ดูน่ากลัวเล็กน้อย แต่การจับคู่ก็ไม่เลว เกือบทุกคุณภาพที่ส่งผ่านอย่างแน่นหนาในการเล่น Jaguarsตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ได้เดินจากไปพร้อมคะแนน Fantasy ที่มีคุณภาพ ซึ่งรวมถึง Crockett Gillmore (และMaxx Williams ) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คาดว่าวอล์คเกอร์จะทำประตูได้ดี

จูเลียส โธมัส (4.2):ด้วยสามทัชดาวน์ที่อนุญาตให้จบอย่างแน่นหนาในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา Titans จึงเป็นแมตช์ที่เหมาะกับโธมัสได้ดี แต่โธมัสทำผลงานได้น่าผิดหวังตลอด 3 เกมหลังสุด โดยทำได้ 41 หลาจาก 6 ประตูที่ทำได้ 18 ประตู ใช้โทมัสรับความเสี่ยงเอง

ทีมป้องกัน/ทีมพิเศษ
Titans (4.8):คุณเชื่อหรือไม่ว่า Titans มี 12 กระสอบในสามเกมที่ผ่านมา รวมถึงห้าเกมกับ Panthers? มันเป็นความจริง. จับคู่กับแนวโน้มของ Bortles ที่จะพลิกลูกบอลและมีความหวังเพียงเล็กน้อยที่ Titans จะจบลงด้วยคะแนนแฟนตาซีมากกว่า 10 คะแนนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สัปดาห์ที่ 5 DST ห้ารายการสุดท้ายที่เล่นจากัวร์ได้โพสต์คะแนนแฟนตาซีอย่างน้อยเก้าคะแนน หากคุณอยู่ในภาวะลำบาก ให้เริ่มเลย

จากัวร์ (4.4): DST ทั้งหมดยกเว้นสองคันได้โพสต์ 12 คะแนนบวกกับ Titans ในฤดูกาลนี้ สองคนที่ไม่ใช่BuccaneersและSaintsไม่ใช่หน่วยที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอน Jaguars ก็ไม่ใช่ยูนิตที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน

Redskins at Panthers, Sun., 1 pm ET
Quarterbacks
Kirk Cousins ​​(3.5):เกมสัตว์ประหลาดของ Cousins ​​​​ในสัปดาห์ที่แล้วส่วนใหญ่เป็นเพราะคู่ต่อสู้ของเขา แพนเทอร์เป็นแนวรับที่ดีกว่ามาก โดยจ่าย 11 ทัชดาวน์ในเก้าเกม มีเพียงสองกองหลังที่มีคะแนน 20 หรือมากกว่านั้น

Cam Newton (9.1): แนวรับของ Washingtonเล่นได้ดีในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเลือก Tom Brady เพียงครั้งเดียวและDrew Breesสองครั้งโดยจับทั้งคู่ให้รวมกัน 7.6 หลาต่อความพยายาม อย่างไรก็ตาม สกินยังคงอนุญาตให้ทำทัชดาวน์ได้หลายครั้งสำหรับทั้งคู่ เช่นเดียวกับควอเตอร์แบ็คสองคนก่อนหน้านี้ Cam มีหนึ่งเกมในฤดูกาลนี้ซึ่งต่ำกว่า 21 Fantasy points ที่บ้าน – และสามเกมที่ 30 หรือมากกว่า เขายังมีคะแนนหลายคะแนนในแปดนัด

กองหลัง
Matt Jones (4.8) และAlfred Morris (3.1): สัปดาห์ที่แล้วยอดเยี่ยมมาก แต่สัปดาห์นี้เป็นความท้าทายที่แท้จริงเนื่องจากการป้องกันการวิ่งของ Panthers ยังคงแข็งแกร่งเป็นส่วนใหญ่ อาจมีความหวังสำหรับโจนส์ที่ดูเหมือนจะได้รับความไว้วางใจจากโค้ชเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสามารถเจาะเข้าไปได้ แต่ถ้าเขาไม่ทำ คนพวกนี้จะยิงได้ดีที่ระยะรวม 80 หลาเพราะพวกเขาจะทำงานออกไป จากกันและกัน.

โจนาธาน สจ๊วร์ต (8.6):มีหลายวิธีในการประเมินว่าการป้องกันการวิ่งของพวกอินเดียนแดงนั้นแย่เพียงใด แต่สิ่งนี้ควรสรุปไว้อย่างดี: วอชิงตันอนุญาตให้คะแนนแฟนตาซีอย่างน้อย 16 แต้มเป็นสี่ในห้าของการเริ่มต้นวิ่งหลังเผชิญหน้า . สจ๊วตควรเปล่งประกาย

ตัวรับกว้าง
Jamison Crowder (4.2): Crowder เล่นอย่างลับๆล่อๆในฐานะผู้รับสล็อตของอินเดียนแดง นั่นคือสิ่งที่คู่กันที่ดีที่สุดสำหรับผู้รับกับแพนเทอร์ – เขาจะยิงที่เกมอื่นด้วยระยะ 60 หรือ 70 หลาหรือมากกว่านั้นและนั่นอาจทำให้เขาเป็นผู้รับอินเดียนแดงที่ดีที่สุด

DeSean Jackson (3.4) และPierre Garcon (3.2): ในเกมที่ Kirk Cousins ​​​​โยน 324 หลาและสี่ทัชดาวน์กับการป้องกัน Saints ที่น่าสมเพช Jackson และ Garcon รวมกันเป็น 54 หลา เป็นการยากที่จะคาดหวังให้พวกเขาสร้างผลงานได้ดีกว่าการป้องกันของแคโรไลนาที่มอบทัชดาวน์ห้าครั้งให้กับผู้รับในฤดูกาลนี้

เดวิน ฟันเชส (4.35) &(3.8):การจับคู่นั้นยอดเยี่ยมมาก – พวกอินเดียนแดงอนุญาตให้ทำทัชดาวน์ได้เจ็ดครั้งและระยะ 15.1 หลาต่อตัวรับตลอดสี่เกมล่าสุด แต่การไว้วางใจ Funchess หรือ Ginn เป็นการก้าวกระโดดของศรัทธาที่คุณไม่ควรเตรียมทำ ขนาดของ Funchess ทำให้เขาเป็นภัยคุกคามโซนแดงที่ดี และความเร็วของ Ginn อาจจบลงด้วยผลตอบแทนเสมอ (หากเขาจับลูกบอลไว้) นอกจากนี้ คอรีย์ บราวน์จะไม่เล่นด้วย ดังนั้นทั้งสองคนน่าจะเห็นผลงานกันมาก

จบแน่น
Jordan Reed (7.6):ค่อนข้างเป็นผู้เล่นอินเดียนแดงที่ปลอดภัยเพียงคนเดียวที่จะเริ่มต้น Reed มีห้าทัชดาวน์ในสามเกมที่ผ่านมาของเขา เสือดำได้อนุญาตให้มีเกมใหญ่กับจิมมี่ เกรแฮม , โคบี้ เฟลเนอร์ และริชาร์ด ร็อดเจอร์สเมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้มีเหตุผลมากขึ้นสำหรับการมองโลกในแง่ดี
Greg Olsen (7.9):เห็นได้ชัดว่าต้องเริ่ม แม้ว่าควรสังเกตว่า Washington ได้อนุญาตให้ใช้ Fantasy points เก้าแต้มหรือน้อยกว่าในทุกจุดจบในฤดูกาลนี้ รวมถึงRob Gronkowski (4-47-0) ในสัปดาห์ที่ 9

ทีมป้องกัน/ทีมพิเศษ เรดสกิน
ส์ (3.0):ในช่วงแปดสัปดาห์ที่ผ่านมา DST ใด ๆ ที่โพสต์ต่อ Panthers มากที่สุดคือเก้าคะแนน การป้องกันของวอชิงตันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิด แต่ก็ยังห่างไกลจากความน่าเชื่อถือ
Panthers (8.7):สี่ในห้า DST ล่าสุดที่เล่น Redskins มีคะแนน Fantasy อย่างน้อยเก้าคะแนนและได้รับมากถึง 17 คะแนนที่ไม่ได้? นักบุญเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แคโรไลนาเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้

Broncos at Bears , อา., 13.00 น. ET
Quarterbacks
Brock Osweiler (3.9):อย่าคาดหวังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากความผิดของเดนเวอร์ Osweiler นั้นดีพอที่จะจ่ายบอลได้อย่างแม่นยำในระยะสั้น แต่ไม่ใช่ถ้าเขาต้องรับมือกับการจ่ายบอลพุ่ง ความคุ้นเคยของ Bears กับบุคลากรของเดนเวอร์ (John Fox และ Adam Gase ทั้งคู่เป็นโค้ชในเดนเวอร์เมื่อปีที่แล้ว) จะทำให้พวกเขาได้เปรียบเหนือ Osweiler

ซึ่งพวกเขาร่าง เขาจะมีเกมใหญ่ก็ต่อเมื่อผู้รับของเขาเล่นได้อย่างเหลือเชื่อ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นไปได้
เจย์ คัทเลอร์ (5.7):Cutler ประสบความสำเร็จในการแข่งขันที่ยากลำบากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่มันก็เบ้เล็กน้อย ความสำเร็จสองครั้งรวม 170 ของ 258 หลาของ Cutler และสองในสามทัชดาวน์ของเขาและทั้งคู่ก็ผ่านระยะสั้นที่ผู้จับจ่ายบอลเก่งด้วย เขาต้องการโชคที่น่าเหลือเชื่อแบบนั้นกับเดนเวอร์ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ส่งเพียงคนเดียวตลอดทั้งฤดูกาลเพื่อรับคะแนนแฟนตาซีมากกว่า 17 แต้ม

กองหลัง
Ronnie Hillman (5.6) และCJ Anderson (4.0): คาดว่า Broncos จะพึ่งพาเกมวิ่งของพวกเขา เนื่องจากการป้องกันการวิ่งของ Bears ทำได้ดีแต่ไม่ได้ยอดเยี่ยม นับตั้งแต่การจากลา พวกเขาได้คะแนนแฟนตาซี 10 แต้มขึ้นไปในแต่ละแบ็คหลักที่พวกเขาเผชิญหน้า โดยให้ค่าเฉลี่ย 4.7 หลาต่อการวิ่งหนึ่งครั้ง และ 8.7 หลาต่อการจับ ฮิลแมนครองบอลได้มากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ก็ไม่ได้มีส่วนสำคัญอะไรมากนัก

ถึงกระนั้น เขาก็เป็นคนเริ่มต้นของดูโอ้
Jeremy Langford (7.7):หากMatt Forteยังคงกีดกัน Langford ควรจะกินสัมผัสสำหรับ Bears ต่อไป Charcandrick Westเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบว่ามีที่ว่างสำหรับการจับแล้ววิ่งนานและได้คะแนนจากภายใน 5 แลงฟอร์ดจะต้องใช้โอกาสเหล่านั้นเพื่อที่จะได้รับความนิยมสำหรับเจ้าของแฟนตาซี การลงจอดประมาณ 20 ครั้งน่าจะไปได้ไกลสำหรับเดนเวอร์

ตัวรับที่กว้าง
Demaryius Thomas (7.9):ในมูลค่าการเล่นประมาณสองในสี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Thomas ดึงดูดเป้าหมายของ Osweiler แปดคนในหกคว้าและ 54 หลา เขาไม่ควรถูกมองว่าเป็นอะไรมากไปกว่าตัวรับหมายเลข 2 ที่แข็งแกร่ง อาจจะสูงกว่าในรูปแบบ PPR เล็กน้อย เขาจะต้องทำลายแท็คเกิลหรือหลบเลี่ยงการรายงานข่าวเพื่อส่งมอบเกมที่ยิ่งใหญ่ โชคดีที่ หมีผ่านการป้องกันคือไม่ดีเท่าที่มันดูสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

เอ็มมานูเอล แซนเดอร์ส (6.9):แซนเดอร์สมีคะแนนแฟนตาซี 10 บวกในสี่ในห้าเกมที่เขามีเป้าหมาย 10 บวก เป้าหมายที่เขาจะได้รับจะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเขา แซนเดอร์สพ่ายแพ้ อาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าทำให้เขาช้าลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การถูกกระทบกระแทกที่อาจทำให้เขาเสียเวลาเล่นไปบ้าง และปัญหานิ้วทำให้เขาต้องออกจากเกม ถ้าเขาเล่น คุณต้องชอบเขาในศักยภาพของเขา แต่มีข้อเสียมากกว่าเขามากกว่าที่ใครจะยอมรับ

Alshon Jeffery (4.65):ผู้รับหมายเลข 1 คนสุดท้ายที่ออกไปที่ Broncos คือTravis Benjamin. เขาเป็นหนึ่งในสองผู้รับคะแนนแฟนตาซี 10 คะแนนในเดนเวอร์ในฤดูกาลนี้ นึกภาพว่าแผนรองของเดนเวอร์พยายามจับเจฟฟรี่ซึ่งถูกกระแทกและอาจเล่นไม่ได้ ห่างจากคัตเลอร์ ถ้าเขาออกมาแล้วโฟกัส Broncos’ จะเปลี่ยนไปทางที่มีหมีปลายแน่นกับหนึ่งในกองหลังที่มีแนวโน้มได้รับมอบหมายให้มาควิสวิลสันเล่นทุก – และมันอาจจะเป็นคริสแฮร์ริส

จบเกมอย่างแน่นหนา
เวอร์นอน เดวิส (3.0):เป็นการยากที่จะไม่สังเกตเห็นการสะดุดของเดวิสในการเล่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายเกมกับออสไวเลอร์ การออกสตาร์ทของเดวิสก็ยากเช่นกัน เนื่องจากเขามีระยะรวม 19 หลาจากสองประตูในสองเกมกับบรองโกส์ ชิคาโก้ได้ป้องกันจบแน่นในฤดูกาลนี้

Zach Miller (4.4) และ Martellus Bennett (3.8):ดูเหมือนว่า Bears จะพึ่งพาชุดท้ายสองแน่นตราบเท่าที่Eddie Royalออก. มิลเลอร์ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากได้เวลาลงเล่นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยคว้าเป้าหมายจากทั้งหมดเจ็ดเป้าหมายในระยะ 130 หลาและสามทัชดาวน์ เบ็นเน็ตต์จับ 11 จาก 12 เป้าหมายที่ผ่านมาของเขาในระยะ 75 หลาและหนึ่งทัชดาวน์ ส่วนใหญ่มาในสัปดาห์ที่ 9 การพึ่งพาทั้งสองอย่างมีความเสี่ยงเนื่องจาก บรองโกส์เล่นได้ดีกับเกมที่คับแคบเป็นส่วนใหญ่แต่พวกเขาทั้งคู่ควรเล่นให้มากและมี จำนวนเป้าหมายที่เหมาะสม

ทีมป้องกัน/ทีมพิเศษ
Broncos (6.8):แม้ว่า Bears พนันบอล จะชนะ St. Louis อย่างน่าทึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่พวกเขายังคงเป็นเกมรุกที่ต้องการโชคเล็กน้อย 37 คะแนนที่พวกเขามีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นฤดูกาลที่สูง ในอีกเจ็ดจากแปดเกมที่เหลือพวกเขาได้คะแนน 23 หรือน้อยกว่า เดนเวอร์ให้ 18.7 แต้มต่อเกม ม้วนด้วย DST
Bears (5.8): Peyton Manningอาจได้รับบาดเจ็บทำร้าย DST ของ Bears หรือไม่ อาจจะเล็กน้อย — ออสไวเลอร์ไม่คิดว่าจะโยนความผิดให้มากเท่ากับแมนนิ่ง แต่เขายังไม่มีประสบการณ์และน่าจะดีสำหรับการหมุนเวียนหรือสองครั้ง ประสบการณ์ของ John Fox และ Adam Gase กับ Broncos ก่อนมุ่งหน้าไปยังชิคาโกน่าจะคุ้มค่าและทำให้ Bears DST หลับสบายมากสำหรับสัปดาห์ที่ 11 การรับPernell McPheeกลับมาจะช่วยได้มาก

Colts at Falcons , อา., 13.00 น. ET
กองหลัง
Matt Hasselbeck (4.8):สี่ในห้ากองหลังที่ผ่านมาที่จะเล่นกับ Falcons ไม่สามารถทำคะแนน 20 หรือมากกว่าใน Fantasy พูดตามตรง มันรวมกองหลังธรรมดาๆ ไว้ด้วย แต่ก็ไม่ใช่ว่าฮัสเซลเบคจะเป็นผู้สัญจรที่อันตราย หากคุณคาดหวังคะแนนแฟนตาซีประมาณ 17 คะแนน คุณน่าจะไม่เป็นไร
แมตต์ ไรอัน (7.7):หากต้องการยิงให้ได้ 19 แต้มแฟนตาซีบวก ไรอันต้องการทัชดาวน์หลายครั้ง หกในแปดควอเตอร์แบ็คที่ผ่านมาในการเล่นโคลท์ได้ทำทัชดาวน์หลายครั้งกับพวกเขาและทุกคนมีคะแนนแฟนตาซีอย่างน้อย 19 แต้ม ไรอันผิดหวังมาเกือบทั้งฤดูกาล แต่เขาน่าจะดีสำหรับ 19 แต้ม ถ้าไม่มากก็น้อย

วิ่งหนี
แฟรงค์ กอร์ (6.9):เป็นสิ่งสำคัญที่กอร์มี 28 แครี่สูงในฤดูกาลแรกของเขากับร็อบ ชุดซินสกี้ ผู้ประสานงานแนวรุกของโคลท์คนใหม่ ในนั้นเขารวบรวม 83 หลาและทำคะแนน โคลท์ต้องการสร้างความขุ่นเคืองไปทั่วและผ่านกอร์ ฟอลคอนไม่อนุญาตให้แบ็คทำคะแนนติดต่อกันสามนัด แต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาทำผิดพลาดครั้งใหญ่ เลือดควรจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นตัวเลือกที่ 2
Devonta Freeman (9.0):ต้องเริ่มอย่างชัดเจน

ตัวรับกว้าง
TY ฮิลตัน (7.0):บอลลึกไม่ได้เป็นส่วนสำคัญในเกมของฮิลตันในฤดูกาลนี้ และแน่นอนว่าจะคงอยู่แบบนั้นกับฮัสเซลเบคภายใต้ศูนย์ แมตช์ของเขากับDesmond Trufant คอร์เนอร์แบ็กของ Falconsจะเป็นสิ่งที่ท้าทาย ปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นผู้รับหมายเลข 2

Donte Moncrief (4.8) และAndre Johnson (3.1): Wideouts ทำคะแนนได้สามครั้งกับ Falcons ในปีนี้รวมถึงหนึ่งเกมจากห้าเกมล่าสุด เพียงหนึ่งเดียวที่ไม่ใช่ ผู้รับ 1 คนทำคะแนนในแอตแลนต้าในปี 2558 จับคู่กับ Hasselbeck ที่รับหน้าที่กองหลังและผู้รับทั้งสองไม่ได้เริ่มต้นที่น่าดึงดูด
ฮูลิโอ โจนส์ (9.4):เห็นได้ชัดว่าต้องเริ่ม
Leonard Hankerson (4.25):มีการพูดคุยกันในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับ Roddy White ที่รับบทบาทที่ใหญ่กว่า แต่การกลับมาของ Hankerson จะทำให้เป้าหมายหายไป เขาเป็นคนเริ่มต้นที่สิ้นหวังแม้ว่าเขาจะได้อันดับสองในทีมตามเป้าหมาย โคลท์ได้มอบทัชดาวน์อย่างน้อยหนึ่งครั้งให้กับผู้รับในแปดจากเก้าเกมในฤดูกาลนี้

Coby Fleener แน่นหนา(5.7):คาดว่า Colts จะมีสมาธิกับการจับคู่นี้กับ Falcons แอตแลนต้าเป็นหนึ่งในทีมที่แย่ที่สุดในลีกในการป้องกันจุดสิ้นสุดโดยอนุญาตให้ทำทัชดาวน์ได้เจ็ดครั้งในปีนี้ รวมถึงหนึ่งในห้าจากหกเกมหลังสุด Fleener เป็นการเล่นลับๆล่อๆในลีกรายวันและตามฤดูกาล
Jacob Tamme (5.5): Tamme มีการจับคู่ที่ยอดเยี่ยมกับการป้องกันการจ่ายบอลของ Colts ซึ่งทำให้ได้ทัชดาวน์จนจบเกมติดต่อกันสี่เกม แต่ด้วยการเล่นของลีโอนาร์ด แฮงเกอร์สันการสแนปและเป้าหมายของ Tamme อาจถูกจำกัด เขาเป็นตัวเลือกเริ่มต้นที่ต่ำ

กองหลัง/ทีมพิเศษ
Colts (3.6):ในขณะที่สี่ในห้า DST ล่าสุดที่เล่น Falcons ได้โพสต์คะแนน Fantasy อย่างน้อย 10 คะแนน แต่ Colts DST ได้ตอกย้ำคะแนน Fantasy 10 บวกสองครั้งในฤดูกาล อย่าคาดหวังเป็นครั้งที่สามในสัปดาห์ที่ 11
Falcons (6.6):มีโอกาสที่นี่ที่ Falcons จะทำได้ดีในการต่อต้าน Colts ที่นำโดย Hasselbeck DST สามตัวสุดท้ายที่เล่น Colts ได้คะแนนแฟนตาซีอย่างน้อยเก้าคะแนนและนั่นคือAndrew Luck ที่อยู่ใต้ศูนย์ นอกจากนี้ ฟอลคอนยังมีผู้เล่นตัวจริงสามคนที่กลับมา (กองหลังโรเบิร์ต อัลฟอร์ด และวิลเลียม มัวร์ กับทีมบร็องโกจัสติน ดูแรนต์)

Buccaneers at Eagles , อา., 13.00 น. ET
กองหลัง
เจมีส วินสตัน (5.3):วินสตันควรจะต้องทุ่มให้เยอะและลงเล่น อย่างที่เขามีในสองเกมที่ผ่านมา นั่นไม่เท่ากับยอดรวมแฟนตาซีจำนวนมาก – เขายังไม่ได้ลงทะเบียนมากกว่า 30 ครั้งและทำคะแนนแฟนตาซี 20 คะแนน คิดซะว่าอินทรีเลือกเขาออกหนึ่งครั้งแล้วทำเรื่องยากๆ กับเขาอีก

มาร์ค ซานเชซ (5.9):ประสบการณ์ของ Sanchez ในเกมรุกของ Eagles น่าจะทำให้เขามีกำลังใจในการเป็นคู่ที่ดี การป้องกันผ่าน Buccaneers อนุญาตให้ทำทัชดาวน์ได้หลายครั้งถึงห้าจากหกควอเตอร์แบ็คหลังสุด กุญแจสำคัญคือ Sanchez ใช้ประโยชน์สูงสุดจากกองทหารรับที่ไม่ได้มีความสามารถเหมือนที่เขาเล่นเมื่อฤดูกาลที่แล้ว เขาเป็นควอเตอร์แบ็คที่ดี แต่ก็แค่นั้นแหละ

กองหลัง
ดั๊ก มาร์ติน (7.2):การจับคู่ไม่ใช่ปัญหา นับตั้งแต่สัปดาห์ที่ 7 การป้องกันการวิ่งของ Eagles ได้อนุญาตให้ผู้บุกเบิกทั้งสามคนต้องเผชิญหน้าเพื่อนับคะแนนแฟนตาซีอย่างน้อย 11 แต้ม มาร์ตินรับงานเพิ่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (18 อุ้ม 4 จับ) และรวมกว่า 100 หลา พิสูจน์ว่าเขาไม่ได้อยู่ใน 50-50 แยกน่ากลัวกับซิมส์ เขาเป็นนักวิ่งหมายเลข 2 ที่แข็งแกร่งในสัปดาห์นี้

Charles Sims (4.3): การ แตะของ Sims ทั้งหมดตั้งแต่บาย: 12, 9, 9, 7 นั่นไม่ได้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง บางทีเขาอาจจะเก็บลูกเพิ่มได้อีกสองสามลูกตั้งแต่ร่างของบัคส์เล่นจากข้างหลัง แต่เขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าการมาแทนตัวรับช่วงสัปดาห์ก่อน
เดมาร์โก เมอร์เรย์ (7.6):เห็นได้ชัดว่าต้องเริ่มต้นแม้ว่า Bucs จะไม่ยอมให้คะแนนวิ่งกลับมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3

Darren Sproles (3.4):คุณต้องหมดหวังที่จะเริ่มต้น Sproles แต่ด้วยRyan Mathewsเขา’ จะเห็น uptick ในการติดต่อ (อาจจะ 10?) แทมปาเบย์อนุญาตให้วิ่งได้ 6.6 หลาต่อครั้ง และได้สามประตูในการวิ่งแบ็คในฤดูกาลนี้ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่คู่ควร

ตัวรับกว้าง
Mike Evans (9.0):ต้องเริ่มอย่างชัดเจน
Jordan Matthews (7.1): Matthews มีเสน่ห์บางอย่างกับ Sanchez ที่อยู่ใต้ตรงกลาง เขาเริ่มต้นฤดูกาลที่แล้วจริงๆ เมื่อ Sanchez เริ่มเกมให้ Philly นอกจากนี้ การป้องกันการจ่ายบอลของ Bucs นั้นเป็นแบบตะแกรง ทำให้ผู้เล่นได้รับทัชดาวน์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกเกม ยกเว้นเกมเดียวในฤดูกาลนี้ (เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Dez ทำคะแนนไม่ได้?!) แมทธิวส์เป็นผู้เริ่มต้นส่อเสียด

ปลาย
แคบ Zach Ertz (4.0) และBrent Celek (2.5): ร่าง Sanchez ที่จะพึ่งพาทั้งสองคนนี้เนื่องจากกองกำลังที่ได้รับส่วนที่เหลือของฟิลาเดลเฟียได้รับความทุกข์ทรมาน Celek มีการจับครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อทุ่นสถานะของเขา และ Ertz ถูกเรียกกลับทัชดาวน์ แทมปาเบย์ไม่ได้แย่นักเมื่อเล่นแบบคับแคบ แต่การตั้งเป้าไว้เยอะสำหรับคนพวกนี้อาจนำไปสู่ตัวเลขที่เกินคาดได้ Ertz มีความได้เปรียบในด้านความต้องการเปลี่ยนสินค้าก่อนสัปดาห์

ทีมป้องกัน/ทีมพิเศษ
บัคคาเนียร์ส (5.4):แทมปาเบย์มีการสกัดกั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในสามนัดติดต่อกัน และน่าจะเกิดขึ้นกับซานเชซอีกคน แต่พวกเขาไม่น่าจะรักษา Eagles ไว้ที่หกแต้มหรือ 216 หลาได้เหมือนที่พวกเขาทำCowboysในสัปดาห์ที่ 10 เพื่อทดแทนสัปดาห์ก่อนพวกเขาไม่เป็นไร
Eagles (7.9): DST ได้โพสต์แฟนตาซี 9 แต้มขึ้นไปใน 5 สเตจและกระทำความผิด Bucs ที่อนุญาตให้ฝ่ายตรงข้ามลงทะเบียน 12 แต้มแฟนตาซีบวกในสองตรง พวกเขาเริ่มต้นได้อย่างปลอดภัย

Raiders at Lions , อา., 13.00 น. ET
Quarterbacks
Derek Carr (8.5):ไม่มีเหตุผลที่จะนำ Carr ที่ร้อนแรงมาสู้กับ Lions ซึ่งได้คะแนน Fantasy บวก 21 คะแนนให้กับทุกคนยกเว้นกองหลังคนเดียวที่พวกเขาเผชิญในปีนี้
Matthew Stafford (7.9):ไม่เพียงแต่ Stafford จะจับคู่ลูกพลัมกับแนวรับของ Raiders ที่เสียระยะมากกว่า 300 หลาและทำทัชดาวน์ได้หลายครั้งให้กับผู้ส่งบอลสามคนจากสี่คนสุดท้ายที่เผชิญหน้า แต่เขาจะได้รับพวกเขาในเกมแรกโดยไม่ผ่าน Rusher อัลดอน สมิธ . ด้วยเกมวิ่งจนตรอกใน Motown นี่ควรเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดของ Stafford แห่งปี

กองหลังLatavius ​​Murray (7.5):เมอร์เรย์ลื่นไถล ทำคะแนนไม่ได้ในช่วงสามเกมที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการสัมผัสอย่างน้อย 17 ครั้งต่อเกม ข่าวดีก็คือเขารักษาระยะเฉลี่ย 5.2 หลาต่อการวิ่งได้ยอดเยี่ยม และน่าจะยังคงเห็นงานมากมายในการรับงานป้องกันจาก Lions ซึ่งไม่ดีเท่ากับPackers ที่ทำให้พวกเขาดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การนำ Rodney Hudson กลับมาที่ O-line ช่วยได้

Joique Bell (4.4), Theo Riddick (3.9) และAmeer Abdullah (3.7): ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ส่งตัวเลขของ Raiders เข้าสู่รางน้ำหลังจากDeAngelo WilliamsและAdrian Petersonบดเป็นผงรวมกันกว่า 200 หลาต่อหลา ไม่มีใครในดีทรอยต์สามารถทำสิ่งนั้นกับพวกเขาได้ และใครจะรู้ว่าไลออนส์จะพยายามใช้เกมภาคพื้นดินกับโอ๊คแลนด์มากแค่ไหน เบลล์นำสิงโตในการสัมผัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (16) แต่เฉลี่ย 1.2 หลาต่อการเร่งหนึ่งครั้ง ไม่มีคนเหล่านี้มีเสน่ห์มากนัก

ไวด์รีซีฟเวอร์
Amari Cooper (8.6):เทรนด์ที่ชอบ: คูเปอร์ไม่มีเกมแบ็คทูแบ็คโดยไม่มีทัชดาวน์ และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาก็ไม่มี แมตช์ที่ชอบ: The Lions อนุญาตให้มีอย่างน้อยหนึ่งคะแนนให้กับผู้รับในทั้งหมด ยกเว้นสองเกมในฤดูกาลนี้รวมถึงการจับคู่ที่ไม่ใช่แบบแบ่งกลุ่มทั้งหมด คูเปอร์ควรจะร้อน

Michael Crabtree (7.7):เป้าหมายของ Crabtree หดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสถิติของเขาตามมา ตามทฤษฎีแล้วเขาควรจะเด้งกลับ แต่สิงโตทำผลงานได้ดีกับสิ่งที่ไม่ใช่หมายเลข 1 ผู้รับตลอดทั้งปี (มีเพียงสองคนเท่านั้นที่มีคะแนนแฟนตาซีเกิน 10 ในรูปแบบมาตรฐาน) ด้วยผู้รับจำนวนมากที่บอกลาและคนอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งที่ต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่ดุเดือด Crabtree ยังคงเป็นตัวเลือกเริ่มต้นที่ดี

คาลวิน จอห์นสัน(9.2): Calvin ครบกำหนดสำหรับเกมใหญ่ และควรจะเป็นเช่นนั้น สถิติการผ่านของ Raiders นั้นเย็นลงแล้วหลังจากออกตัวได้ดี แต่ตัวรับคุณภาพแทบทุกตัวที่เผชิญหน้าได้คะแนนอย่างน้อยเก้าแต้ม จอห์นสันน่าจะพร้อมสำหรับเกมใหญ่นัดที่สามที่บ้านในหลายๆ ครั้ง

แลนซ์ มัวร์ (4.3) และโกลเด้น เทต (4.0):มัวร์ได้คะแนนในสี่จากห้าเกมล่าสุดของเขา และเทตมี … ก็ไม่มาก ไม่มีผู้ชายคนไหนที่สามารถนับสำหรับบรรทัดสถิติใหญ่ แต่ในการแข่งขันที่สิงโตควรจะโยนพวงพวกเขาทั้งคู่มีความน่าดึงดูดเล็กน้อย

แน่นปลาย
ไคลฟ์ Walford (4.8):คุณจะต้องหมดหวังที่จะเริ่มต้นรักเพื่อนที่มีวันที่ดีจริงถ้าเขาที่ดิน 6 หรือ 7 คะแนนแฟนตาซี ที่กล่าวว่าเขาควรจะมีรอยแตกที่ดีกับมันกับสิงโตซึ่งได้อนุญาตให้สี่คะแนนที่จะจบแน่นในสามเกมล่าสุดของพวกเขา
Eric Ebron (6.7): Ebron มีเจ้าของ Fantasy ที่จับคู่กันยังคงไล่ตามเพราะ Raiders อนุญาตให้ทำ 10 ทัชดาวน์ที่แย่ที่สุดในลีกรวมถึงหนึ่งในสี่เกมตรง หวังว่าเอบรอนจะเป็นคนที่จับมันได้สำหรับสิงโต ไม่ใช่แบรนดอนที่เหม็นคาว Pettigrew

ทีมป้องกัน/ทีมพิเศษ
Raiders (3.4): DST ของ Oakland ได้คะแนน Fantasy เก้าแต้มหรือน้อยกว่าในทุกเกมนับตั้งแต่สัปดาห์ที่ 6 ของพวกเขาลาก่อนและแพ้ Aldon Smith ผู้ส่งบอลให้ถูกระงับในสัปดาห์นี้ อย่าคาดหวังตัวเลขแฟนซี
Lions (3.2):สถิติไม่ดีสำหรับ Lions DST เป็นเวลาห้าสัปดาห์ติดต่อกัน ไม่มีอะไรจะแนะนำว่าการกระทำผิดกฎหมายของ Raiders จะสะดุดและยุติการลื่นไถลสำหรับดีทรอยต์

Jets at Texans , อา., 13.00 น. ET
กองหลัง
Ryan Fitzpatrick (7.0):เรียกฉันว่าบ้าก็ได้ แต่ฉันยังไม่ซื้อ Texans สำรองเป็นหน่วยปิดตัวลง พวกเขาแขวนอยู่ที่นั่นกับ Cincy เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเองมากมายทำให้Bengalsลัดวงจรไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ประมวลผลทำ ไม่รวมเกมที่เขาได้รับบาดเจ็บ Fitzpatrick ได้โยนทัชดาวน์หลายครั้งในสี่นัดและควรมี 20 คะแนนแฟนตาซีเป็นครั้งที่สี่ในเกมเต็มสี่เกมหากไม่ใช่สำหรับการจ่ายบอลที่ถูกสกัดกั้น เขาควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้เริ่มต้นที่ปลอดภัยซึ่งจะส่งคะแนนแฟนตาซีอย่างน้อย 20 แต้มให้กับทีมเก่าของเขา

TJ Yates (2.9):ใช่ รอง Jets ไม่ได้ยอดเยี่ยม แต่ นี่ยังไม่ใช่การจับคู่ที่คุ้มค่าที่จะไว้วางใจ Yates ใน .

วิ่งหลัง
พนันบอล Chris Ivory (8.5):ด้วยคะแนนแฟนตาซี 10 แต้มในห้าเกมจากหกเกมล่าสุดของเขา มันยากที่จะนั่งงาช้าง ประมวลได้ระบายความร้อนออกจากเกมการทำงานของจากัวร์, ไททันส์และกาลเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ มิตรภาพที่ที่ไมอามี่ยังคงเกาะติดออกเช่น thumb งาช้างควรจะดี
Jonathan Grimes (2.7) และAlfred Blue (2.0):ณ จุดนี้ Grimes อาจเป็นตัวสำรองที่ดีที่สุดสำหรับ Texans เขามีความเก่งกาจที่สุดในทีมและดูดีที่สุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในที่สุดใครก็ตามที่เล่นบอลเพื่อประมวลผลไม่ควรอยู่ใกล้ผู้เล่นตัวจริงแฟนตาซี

ตัวรับกว้าง
Eric Decker (8.8): Decker มีคะแนนแฟนตาซีอย่างน้อยเก้าแต้มในทุกเกมในฤดูกาลนี้ (11 ใน PPR) หลังจากเล่นได้ดีในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา คาดว่า Texans รอง – อนุญาตให้ 13.2 หลาต่อการจับในฤดูกาลนี้ – เพื่อกลับมาสู่พื้นดิน

แบรนดอนมาร์แชลล์ (8.5):สุดท้ายสี่สัปดาห์ได้รับเพียงเล็กน้อยหนักใจสำหรับ มาร์แชลล์ แม้ว่าเขาจะทำแต้มได้ในแต่ละสองช่วงหลังและอีก 100 หลา เขายังไม่ถึง 10 แต้มแฟนตาซีในเกมตั้งแต่สัปดาห์ที่ 7 ดูเหมือนว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บบ้างและอาจไม่ได้ผลเท่าที่ควร เขาอยู่เมื่อต้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังนั้นมั่นคง ดังนั้นให้เขากระตือรือร้น